งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A 51 year-old woman with Ovarian tumor, morbid obesity CaseConference.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A 51 year-old woman with Ovarian tumor, morbid obesity CaseConference."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 A 51 year-old woman with Ovarian tumor, morbid obesity CaseConference

2 Admission date Identification data Chief complaint มารับการผ่าตัดก้อนในช่องท้อง (R/O CA Ovary)

3 4 เดือนก่อนมาโรงพยาบาลผู้ป่วยมีอาการปวดท้องน้อย ด้านขวา ปวดบีบ ๆ เล็กน้อย มีอาการอาเจียน พออาเจียนแล้ว อาการ ปวดจะดีขึ้น มักจะปวดเวลากลางคืน เข้าใจว่าเป็นโรคกระเพาะอาหาร จึงทานยาโรคกระเพาะ ซื้อมาเองแต่ไม่ดีขึ้นจึงไปพบแพทย์ที่ รพ. ชุมชน แพทย์ให้ยาฆ่าเขื้อและยาแก้ปวดมารับประทาน อาการไม่ดี ขึ้น เคยคลำพบก้อนด้วยตนเองใต้สะดือ นานมาแล้ว (< 1 ปี ) ไม่เจ็บ ไม่ปวด ขับถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะได้ตามปกติ ไม่อืดแน่นท้อง ไม่มีไข้ น้ำหนักไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด 2 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล (28 มีนาคม 2548) รู้สึกปวด ท้องมากขึ้น มีอาการอาเจียนมากตลอดทั้งวัน ไม่มีไข้เป็นเวลา กลางวัน ปวดท้องมากจนนอนไม่ได้ ต้องนั่งตลอดเวลา ทานอาหาร ไม่ได้ ขับถ่ายปัสสาวะ อุจจาระได้ปกติ ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล เอกชน U/S พบถุงน้ำขนาด 14 cm. lower midline จึงมารักษา ต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์ พบ well - circumscribed cystic mass at right lower abdomen 11*13*14 cm. จึง refer มา R/O CA Ovary และที่มหาราชนครเชียงใหม่ แพทย์นัดผ่าตัด complete staging Present illness

4 Past illness: อายุ 17 ปี ผ่าตัดต่อเอ็น right knee Hypertension : Poorly controlled on ยา HCTZ (50) 1/2 tab oral OD,PC on Atenolol (100) 1*1 oral (Consult MED BP<170/100 ผ่าตัดได้ )

5 Family history: ย่าของผู้ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูก

6 Temperature 36.9 CPulse rate 72 /minRespiratory rate 18 /minBlood pressure 140/80 mm.Hg. Height 146 cm.Weight 93 kg. General appearance : WNL HEENT : WNL Lung : WNL Heart : WNL Abdomen : Soft, no scar, active bowel, no gaurding, no rigidity, no tenderness, liver and spleen are not palpable mass ~ 10 cm. lower midline, no tenderness, cystic consistency, smooth surface, not fixed Provisional diagnosis: Ovarian tumor Physical examination:

7 CBC Hb 12.2 gm%Hct 38.9 % Platelets 538,000 per cu.mm. Wbc 9,200 per cu.mm. Urine exam Sp.gr 1.025 pH 5.0 Sugar negativealbumin negative Acetone negative RBC 0-1 WBC 3-5 Epi 4-8 Investigation

8 Electrolytes Na 143 mEq/LK 3.7 mEq/L Cl 99 mEq/LCO 2 26 mEq/L FBS 99 mg% Renal function BUN 13.4 mg%Cr 0.8 mg% CrCl ml/min Liver Function Chol 241 TP 8.3A/G 4.4/4.1 SGOT/SGPT 36/39ALP 79TB/DB 0.62/0.17 CXR,EKG WNL

9 Problem list

10 Plan : **** ชื่อ Operation

11 ANESTHESIA ??

12 Pre-anesthetic period Evaluation Preparation Premedication

13 ส่วนสูง 146 cm และน้ำหนัก 93 kg Vital sign :PR 72 BP 140/80 Air way assessment Mallampati class I Thyro-mental distant = 4FB ฟันปลอมบน 4 ซี่กลาง โยก 1 ซี่ด้านขวา ฟันล่างโยก 3 ซี่ขวา

14 Ranitidine (150) 1x1 Oral at 18.00 น. And 06.00 น. Metoclopamide 1x1 Oral at 18.00 น. And 06.00 น. Atenolol (100) 1x1 Oral at 18.00 น. And 08.00 น. Premedication

15 Intra-operativemanagement

16 GA CCT no. 7.5, Frova, Fiberoptic endoscope with stylet Thiopental, Suxamethonium, Panculonium?, Atracurium, Fentanyl N 2 O:O 2 :Isofurane Anesthetis plan

17 PULSE OXIMETRY NIBP EKG URINE OUTPUT TEMPERATUR E MONITORING

18 ผู้ป่วยรายนี้ใช้ General Anesthesia Preoxygenation 5 นาที แบบ tidal volumn breathing Thiopenthal 350+100 mg IV Suxamethasone 100+50 mg IV ventilation ventilation 1 min Intubation (Regular 7.0 size, 20 cm depth)

19 maintenance 1.N 2 O : O 2 : Isoflurane = 4 : 2 : 1 2.Tracrium 30 mg IV 3.Fentanyl 100 mg IV

20 สรุป ใช้ 1. Thiopental 450 mg. IV 2. Suxamethonium 150 mg. IV 3. Atracurium 105 IV 4. Fentanyl 170 IV 5. Ephedrine 6 mg. 6. Atropine 0.6 mg.

21 7. Fluid 5% D/S/2 600 cc.absorb 100 LRS 3,000 cc.2,500 2,600 cc. 8. Monitoring : pulse oximetry – NIBP, EKG, SpO 2 nerve stimulator urine ออก 170 cc. blood loss 400 cc.

22 Supine position POSITION

23 IV Fluid management 1 hr = 76+304+360 = 740 2 hr = 76+152+360 = 588 3 hr = 588 4 hr = 76+360 = 436 EABL = = 604

24 Post Anesthetic Care

25 Admission procedure vital sign physiologic monitor report Post anestheeic recovery score Routine therapy vital sign ทุก 5 นาทีใน 15 นาทีแรก หลังจากนั้น record ทุกๆ 15 นาที Oxygen therapy warming

26 pain manage - systemic opioids - regional anesthetic technique - nonopioids analgesic - nonphamacologic methods n/v Check the level of sensation

27 Discharge from PACU recovery of sensation and movable of the extremity Beware the complication ถ้าผู้ป่วยได้รับการ sedation ควรรอให้ผู้ป่วย รู้สึกตัวดีก่อน จำหน่ายออกจาก PACU

28 Pathophysiology of obesity

29 Respiratory system VO 2 and VCO 2 rise more than people with normal body weight Mass loading of fat upon the chest wall and abdomen resulted in alteration of both static and dynamic performance Most of obese patients maintain sufficient minute volume of ventilation to retain normocarbia

30 Cardiovascular system Splenchnic blood flow is 20% higher than people with normal body weight Arterial hypertension occurs more frequently in morbidly obese patients The pathophysiologic effects of obesity on cardiac function are complex Preload and afterload are raised Pulmonary circulation is also vulnerable to the pathophysiologic change

31 Endocrinal system and metabolic function Glucose tolerance is frequently impaired High prevalence of Diabetes mallitus Abnormal serum lipid profile

32 Gastrointestinal system Increased prevalence of hiatal hernia Increased intra-abdominal pressure High risk of acid aspirationpneumonitis

33 Airway High prevalence of obstructive apnea Airway difficulties during anesthetic performance

34 Management of anesthesia

35 Preoperative evaluation The difficulties can be minimized by a suitable preoperative evaluation and visit aware of patient’s feeling, attitude and prejudices toward obesity and avoid of condescension Evaluate in a thorough, nonjudgmental fashion, with particular emphasis on the difficulties allow patient to detail previous adverse experience, fear and anxiety about the upcoming experience

36 tell the patient about the difficulties and anesthetic plan for minimized the difficulties tell the patient about postoperative course the patient should be allowed some degree of input and choice in the management plan

37 Cardiovascular system Hypertension Signs of LVF and RVF Signs of pulmonary hypertension Sites for venous access Sites for arterial canulation (if needed) Investigation EKG,CXR abnormal exercise stess test, echo, LVEF, pulmonary artery catheterization History of hypoventilation syndrome or Pickwickian syndrome

38 Respiratory system History of hypoventilation syndrome, sleep apnea History of upper airway obstruction especially if associated withprevious anesthetic and surgery History of orthopnia Investigation CXR ABG  seated and supine to rule out CO 2 retention and to provide guideline for O 2 administration PFT  history of severe respiratory disease, history of smoking

39 Gastrointestinal and endocrinal system FBG  correct if +ve Urine test for ketone  correct if ketone +ve LFT Esophageal reflux?

40 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt A 51 year-old woman with Ovarian tumor, morbid obesity CaseConference.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google