งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ด. ช. พงศกร พรมวงษ์ ม.1/5 เลขที่ 29 ด. ช. พชร สุบรรณพงษ์ ม.1/5 เลขที่ 51 ด. ญ. จิตรมาศ เดชธรรมฤทธิ์ ม.1/5 เลขที่ 48 เสนอ อ. สุมน คณานิตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ด. ช. พงศกร พรมวงษ์ ม.1/5 เลขที่ 29 ด. ช. พชร สุบรรณพงษ์ ม.1/5 เลขที่ 51 ด. ญ. จิตรมาศ เดชธรรมฤทธิ์ ม.1/5 เลขที่ 48 เสนอ อ. สุมน คณานิตย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย ด. ช. พงศกร พรมวงษ์ ม.1/5 เลขที่ 29 ด. ช. พชร สุบรรณพงษ์ ม.1/5 เลขที่ 51 ด. ญ. จิตรมาศ เดชธรรมฤทธิ์ ม.1/5 เลขที่ 48 เสนอ อ. สุมน คณานิตย์

2 สาเหตุของโรคเบาหวาน ที่ทราบกันคือกรรมพันธุ์ และปัจจัยอื่นๆ กรรมพันธุ์หมายถึง ถ้ามีพี่น้อง พ่อแม่ ( ญาติสายตรง ) เป็น ก็จะมีโอกาสหรือความเสี่ยง ใน การเกิดโรคเบาหวาน ได้มากกว่าคนที่ไม่มีประวัติ ครอบครัว แต่ไม่ใช่เป็นหมดทุกคน 100 % และในทาง กลับกัน คนที่ไม่มีพ่อแม่พี่น้องเป็น ก็อาจจะเป็นคนแรก เลยก็ได้

3 คนปกติก่อนรับประทานอาหารเช้าจะมีระดับน้ำตาล ในเลือด 70-110 มก.% หลังรับประทานอาหารแล้ว 2 ชม. ระดับน้ำตาลไม่เกิน 140 มก.% ผู้ที่ระดับน้ำตาลสูงไม่มากอาจจะไม่มีอาการอะไร แต่ คนเป็นเบาหวานมักจะพบอาการต่างๆดังนี้

4 - เมื่อน้ำตาลในกระแสเลือดมากกว่า 180 มก.% โดยเฉพาะในเวลากลางคืนน้ำตาลจะถูกขับออกทาง ปัสสาวะทำให้น้ำถูกขับออกมากขึ้น จึงมีอาการ ปัสสาวะบ่อยและเกิดการสูญเสียน้ำ - หิวน้ำบ่อยเนื่องจากต้องทดแทนน้ำที่ถูกขับออกทาง ปัสสาวะ - อ่อนเพลีย น้ำหนักลด เกิดเนื่องจากร่างกายไม่ สามารถใช้น้ำตาลได้ จึงย่อยสลายส่วนที่เป็นโปรตีนและไขมันในร่างกาย ออกมา - หิวเก่งแต่น้ำหนักจะลดลงเนื่องจากร่างกายนำน้ำตาล ไปใช้เป็นพลังงานไม่ได้ จึงมีการสลายพลังงานจาก ไขมันและโปรตีนจากกล้ามเนื้อ

5 1. ควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ และ แก้ไขปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอันจะก่อให้เกิดโรคเบาหวาน 2. ควบคุมโภชนาการ ให้มีความสมดุลทั้งในด้าน โภชนาการ การออกกำลังกาย รวมไปจนถึงการใช้ยา รักษาโรคดุลทั้งในด้าน โภชนาการ การออกกำลังกาย 3. ควรตรวจเช็คระดับน้ำตาลในเลือดสม่ำเสมอ โดย ปรึกษาแพทย์ว่าควรตรวจเช็คเมื่อใด และ ระยะเวลาห่าง ในการตรวจที่เหมาะสม 4. ยาบางชนิดหรือยาสมุนไพร อาจมีผลต่อการควบคุม น้ำตาลในเลือด จะต้องปรึกษาแพทย์และเภสัชกร ก่อนใช้ยา หรือ สมุนไพร เหล่านี้


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ด. ช. พงศกร พรมวงษ์ ม.1/5 เลขที่ 29 ด. ช. พชร สุบรรณพงษ์ ม.1/5 เลขที่ 51 ด. ญ. จิตรมาศ เดชธรรมฤทธิ์ ม.1/5 เลขที่ 48 เสนอ อ. สุมน คณานิตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google