งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท้องผูก Constipation จัดทำโดย ด. ช. กันตภณ พลับจีน ม.1/4 เลขที่ 3 ด. ช. จิรายุส เรืองพระยา ม.1/4 เลขที่ 6 ด. ญ. ปภาดา ทองสดเจริญดี ม.1/4 เลขที่ 22.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท้องผูก Constipation จัดทำโดย ด. ช. กันตภณ พลับจีน ม.1/4 เลขที่ 3 ด. ช. จิรายุส เรืองพระยา ม.1/4 เลขที่ 6 ด. ญ. ปภาดา ทองสดเจริญดี ม.1/4 เลขที่ 22."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ท้องผูก Constipation จัดทำโดย ด. ช. กันตภณ พลับจีน ม.1/4 เลขที่ 3 ด. ช. จิรายุส เรืองพระยา ม.1/4 เลขที่ 6 ด. ญ. ปภาดา ทองสดเจริญดี ม.1/4 เลขที่ 22

2 ท้องผูก Constipation ท้องผูกเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไป มักเกิด จากการกินอาหาร และขาดการออกกำลัง กาย ถ้ามีอาการท้องผูกเป็นประจำ อาจ บ่งชี้ว่าจะมีปัญหารุนแรงที่เกี่ยวกับ สุขภาพในระยะยาวได้ ถ้าลำไส้ใหญ่ ทำงานเป็นปกติดี จะช่วยให้ขับถ่ายดีและ ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเกี่ยวกับ ลำไส้ใหญ่ โดยเฉพาะโรคมะเร็งลำไส้ คน ส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดกันว่าคนเรา จะต้องถ่ายทุกวัน ถ้าวันไหนไม่ได้ถ่ายจะ ถือว่าท้องผูก แต่ความจริงแล้ว ไม่ จำเป็นต้องถ่ายทุกวัน บางคนอาจถ่ายวัน ละมากกว่า 1 ครั้ง หรือ บางคนอาจถ่าย 3 วันครั้ง ก็ยังคงถือว่าลำไส้ทำงานปกติ

3 ท้องผูกมีลักษณะอาการ 2 แบบ คือ... ท้องผูกแบบอ่อนแรง จะทำให้ลำไส้ไม่มีแรง บีบตัว เกิดจากการกินอาหารที่มีกากใยน้อย และดื่มน้ำน้อย หรืออาจเกิดจากการออกกำลัง ไม่เพียงพอ... ท้องผูกแบบหดเกรง ลำไส้ ใหญ่จะบีบตัวไม่สม่ำเสมอ ทำให้ขับถ่าย ผิดปกติ อาจเกิดปัญหาทางด้านจิตใจ หรือ ระบบประสาท สูบบุหรี่จัด หรือกินอาหารที่ทำ ให้ลำไส้ระคายเคือง หรืออุดตัน ลักษณะอาการท้องผูก

4 วิธีดูแลตนเองเมื่อมีอาการท้องผูก...1. กินอาหารที่มีกากใยมาก เช่น ผัก ผลไม้ ธัญพืช... 2. ดื่มน้ำมากๆ ไม่ควรดื่มกาแฟและ แอลกอฮอล์มาก เพราะจะทำให้อุจจาระแห้ง... 3. การออกกำลังกาย การเคลื่อนไหว ร่างกายจะช่วยให้ระบบขับถ่าย ทำงานดีขึ้น... 4. ฝึกขับถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลาทุกวัน เพราะลำไส้ใหญ่จะมีการเคลื่อนไหว ทำให้เกิด ความรู้สึกว่าอยากถ่ายวันละ 1-2 ครั้ง มัก เกิดขึ้นหลังตื่นนอนและหลังอาหาร หากกั้น อุจจาระไว้ในช่วงนั้นโอกาสที่จะรู้สึกอยาก ถ่าย ในวันนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นอีก จึงควรถ่าย ให้เป็นเวลาโดยเฉพาะหลังตื่นนอน

5 ... 5. ไม่ควรทำอย่างอื่นในขณะขับถ่าย เช่น อ่านหนังสือ กรณีที่เป็นส้วมชัก โครก ควรนั่งโน้มตัวไปข้างหน้า เล็กน้อย เพื่อให้มีแรงเบ่งมากขึ้น... 6. หากจำเป็นต้องใช้ยาระบายควร ปรึกษาแพทย์ และเริ่มใช้ยาระบายให้ เกิดการขับถ่ายอย่างเป็นธรรมชาติและ ปลอดภัยก่อนโดยเฉพาะยาที่ช่วยในการ ดูดน้ำเข้ามาในอุจจาระหรือลำไส้ หรือ สารที่เพิ่มปริมาณกากอาหาร ถึงแม้ว่านิสัยการขับถ่ายของแต่ละ คนจะแตกต่างกันไป แต่การขับถ่ายเป็นประจำทุกวันเป็นความ เคยชินจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด


ดาวน์โหลด ppt ท้องผูก Constipation จัดทำโดย ด. ช. กันตภณ พลับจีน ม.1/4 เลขที่ 3 ด. ช. จิรายุส เรืองพระยา ม.1/4 เลขที่ 6 ด. ญ. ปภาดา ทองสดเจริญดี ม.1/4 เลขที่ 22.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google