งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเจราจาความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยเหวินโจว และ เจียวตงซีอาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน วันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเจราจาความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยเหวินโจว และ เจียวตงซีอาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน วันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเจราจาความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยเหวินโจว และ เจียวตงซีอาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน วันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2553

2 รศ. นพ. นิเวศน์ นันทจิต คณบดี รศ. นพ. ดร. พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รศ. ดร. บุษบง จำเริญดารารัศมี นางสาว บุญเฉลา สุริยวรรณ

3 เลี้ยงต้อนรับ

4 Wenzhou Medical College เป็นมหาวิทยาลัย ขึ้นกับมณฑล เน้นด้าน การแพทย์และ สาธารณสุข มี school ต่างๆ อยู่ 15 schools 30 research centers มีหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี 30 หลักสูตร ปริญญาโท 30 หลักสูตร และ ปริญญาเอก 3 หลักสูตร มีนักศึกษาประมาณ 18,000 คนและระดับ หลังปริญญาประมาณ 1800 คน

5 เจรจาความร่วมมือ 1. ด้านการแพทย์แผนจีน และฝังเข็ม ร่วมกับ โครงการ Thai Traditional Complimentary Medicine (TTCM) 2. ด้าน Opthalmology/ opthometry สนับสนุนการพัฒนา หลักสูตรและการ แลกเปลี่ยนบุคลากร ระหว่างกัน 3. การแลกเปลี่ยน นักศึกษาแพทย์ ปี 5 และ 6 ไปที่ WZMC ใน ปี 2553 นี้ จำนวน 2 คน และการ แลกเปลี่ยนพยาบาล ในระดับปฏิบัติการ ระหว่างสองสถาบัน

6 Xi’an Jiao Tong University ตั้งเป็น XJTU ในปี ค. ศ. 1921 เดิมที่อยู่ที่เซี่ยง ไฮ้ ย้ายมาที่เมืองซีอาน เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่ เน้นด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ มี 17 schools มี หลักสูตรปริญญาตรี 74 หลักสูตร ปริญญาโท 199 และปริญญาเอก 114 หลักสูตร มีนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี 17,000 คน และระดับหลังปริญญา 13,000 คน และมี นักศึกษาต่างชาติ ประมาณ 1100 คน มี อาจารย์ประมาณ 2,500 คน

7 การเจรจา

8 College of Medicine 12 ภาควิชา (departments) 4 schools ได้แก่ –School of Public Health, –School of Forensic Medicine, –School of Nursing, –School of Pharmacy โรงพยาบาล –First Affiliated Hospital, –Secondary affiliated hospital –Oral Medicine (Dentistry)

9

10 หลังเจรจา คณะแพทยศาสตร์ ซีอานจะมาเยี่ยม คณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่ ยินดีเริ่มงานโดย การแลกเปลี่ยน บุคลากรและทำงาน วิจัยร่วมกัน


ดาวน์โหลด ppt การเจราจาความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยเหวินโจว และ เจียวตงซีอาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน วันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google