งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเจราจาความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยเหวินโจว และ เจียวตงซีอาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน วันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเจราจาความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยเหวินโจว และ เจียวตงซีอาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน วันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเจราจาความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยเหวินโจว และ เจียวตงซีอาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน วันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2553

2 รศ. นพ. นิเวศน์ นันทจิต คณบดี
รศ. นพ. ดร.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รศ. ดร. บุษบง จำเริญดารารัศมี นางสาว บุญเฉลา สุริยวรรณ

3 เลี้ยงต้อนรับ

4 Wenzhou Medical College
เป็นมหาวิทยาลัยขึ้นกับมณฑล เน้นด้านการแพทย์และสาธารณสุข มี school ต่างๆ อยู่ 15 schools 30 research centers มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 30 หลักสูตร ปริญญาโท 30 หลักสูตร และปริญญาเอก 3 หลักสูตร มีนักศึกษาประมาณ 18,000 คนและระดับหลังปริญญาประมาณ 1800 คน

5 เจรจาความร่วมมือ ด้านการแพทย์แผนจีนและฝังเข็ม ร่วมกับโครงการ Thai Traditional Complimentary Medicine (TTCM) ด้าน Opthalmology/ opthometry สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกัน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ ปี 5 และ 6 ไปที่ WZMC ในปี 2553 นี้ จำนวน 2 คน และการแลกเปลี่ยนพยาบาลในระดับปฏิบัติการระหว่างสองสถาบัน

6 Xi’an Jiao Tong University
ตั้งเป็น XJTU ในปี ค.ศ เดิมที่อยู่ที่เซี่ยงไฮ้ ย้ายมาที่เมืองซีอาน เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มี 17 schools มีหลักสูตรปริญญาตรี 74 หลักสูตร ปริญญาโท 199 และปริญญาเอก 114 หลักสูตร มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 17,000 คน และระดับหลังปริญญา 13,000 คน และมีนักศึกษาต่างชาติประมาณ 1100 คน มีอาจารย์ประมาณ 2,500 คน

7 การเจรจา

8 College of Medicine 12 ภาควิชา (departments) 4 schools ได้แก่
School of Public Health, School of Forensic Medicine, School of Nursing, School of Pharmacy โรงพยาบาล First Affiliated Hospital, Secondary affiliated hospital Oral Medicine (Dentistry)

9

10 หลังเจรจา คณะแพทยศาสตร์ซีอานจะมาเยี่ยมคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่
ยินดีเริ่มงานโดยการแลกเปลี่ยนบุคลากรและทำงานวิจัยร่วมกัน


ดาวน์โหลด ppt การเจราจาความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยเหวินโจว และ เจียวตงซีอาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน วันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google