งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเดินทางไปเยี่ยมชมสถาบัน และสานต่อความร่วมมือทางวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเดินทางไปเยี่ยมชมสถาบัน และสานต่อความร่วมมือทางวิชาการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเดินทางไปเยี่ยมชมสถาบัน และสานต่อความร่วมมือทางวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ณ. Kagawa University, Kobe University, Juntendo university และ Nippon Medical School 29 ตุลาคม 2554 – 4 พฤศจิกายน 2554

2 (Kagawa medical school)
Kagawa University (Kagawa medical school) ก่อตั้ง พ.ศ.2521 ไม่เข้าใน QS U-rank Staff รวม 162 คน นศพ. รวม 598 คน อัตราผ่านสอบ national exam 89%

3 ความสัมพันธ์ระหว่าง มช และ มหาวิทยาลัยคากาวะ
MOU กับ มช. 2550 MOU กับ คณะเกษตรศาสตร์/อุตสาหกรรมเกษตร MOU กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เริ่มความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ 1st Joint Symposium CMU & KU เริ่มแลกเปลี่ยน แพทย์ พยาบาล 2554 MOU กับคณะแพทยศาสตร์ มช.

4 ความร่วมมือกับ คณะแพทย์ มช
แลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา ศูนย์สมองภาคเหนือ ความสนใจในงานวิจัย Rare sugar Tele medicine (Medical Information)

5 Dr. Tokuda (Chair Int. Exchange) Dr. Sakamoto (Dean) Dr. Itano (Trustee)

6 ได้เข้าเยี่ยมชม - NICU - Rehabilitation hospital

7 NICU

8 Rehabilitation hospital
70 เตียง OPD case

9 2. University of Kobe School of Medicine Faculty of Health Science
Faculty of Medicine ก่อตั้ง พ.ศ. 2487 QS U-Ranking 247 (overall) 183 (life Sc.)

10 ลงนาม MOU กับ Faculty of Health Science
Prof Miki

11 ลงนาม MOU กับ Faculty of Medicine
Prof. Akira (Dean)

12

13 3 Nippon Medical School ความสัมพันธ์ 50 ปี การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
โรงเรียนแพทย์เอกชน ก่อตั้งปี พ.ศ. 2419 นศพ. 617 คน ไม่อยู่ใน QS U-ranking

14 เยี่ยมชม PET center

15 ปรึกษาเรื่องปัญหาการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

16 เยี่ยมชมศูนย์อุปกรณ์ช่วยสอน

17 4. Juntendo University โรงเรียนแพทย์เอกชน โตเกียว ก่อตั้ง พ.ศ. 2381
โรงเรียนแพทย์เอกชน โตเกียว ก่อตั้ง พ.ศ. 2381 ไม่อยู่ใน QS U-ranking

18

19 ลงนามใน MOU ณ สถานทูตไทย

20

21 เยี่ยมชมโรงพยาบาล


ดาวน์โหลด ppt การเดินทางไปเยี่ยมชมสถาบัน และสานต่อความร่วมมือทางวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google