งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเดินทางไปเยี่ยมชมสถาบัน และสานต่อความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ณ. Kagawa University, Kobe University, Juntendo university และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเดินทางไปเยี่ยมชมสถาบัน และสานต่อความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ณ. Kagawa University, Kobe University, Juntendo university และ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเดินทางไปเยี่ยมชมสถาบัน และสานต่อความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ณ. Kagawa University, Kobe University, Juntendo university และ Nippon Medical School 29 ตุลาคม 2554 – 4 พฤศจิกายน 2554

2 1.Kagawa University (Kagawa medical school) 1.Kagawa University (Kagawa medical school) ก่อตั้ง พ.ศ.2521 ไม่เข้าใน QS U-rank Staff รวม 162 คน นศพ. รวม 598 คน อัตราผ่านสอบ national exam 89%

3 2543MOU กับ มช. 2550 MOU กับ คณะเกษตรศาสตร์/อุตสาหกรรมเกษตร 2548MOU กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2549เริ่มความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ 25501 st Joint Symposium CMU & KU 2552เริ่มแลกเปลี่ยน แพทย์ พยาบาล 2554MOU กับคณะแพทยศาสตร์ มช. ความสัมพันธ์ระหว่าง มช และ มหาวิทยาลัยคากาวะ

4 ความร่วมมือกับ คณะแพทย์ มช แลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา ศูนย์สมองภาคเหนือ ความสนใจในงานวิจัย Rare sugar Tele medicine (Medical Information)

5 Dr. Itano (Trustee) Dr. Sakamoto (Dean) Dr. Tokuda (Chair Int. Exchange)

6 ได้เข้าเยี่ยมชม - NICU - Rehabilitation hospital

7 NICU

8 70 เตียง OPD case

9 2. University of Kobe • Faculty of Health Science • Faculty of Medicine QS U-Ranking 247 (overall) 183 (life Sc.) ก่อตั้ง พ.ศ. 2487 School of Medicine

10 ลงนาม MOU กับ Faculty of Health Science Prof Miki

11 Prof. Akira (Dean) ลงนาม MOU กับ Faculty of Medicine

12

13 3 Nippon Medical School ความสัมพันธ์ 50 ปี การแลกเปลี่ยนนักศึกษา โรงเรียนแพทย์เอกชน ก่อตั้งปี พ.ศ. 2419 นศพ. 617 คน ไม่อยู่ใน QS U-ranking

14 เยี่ยมชม PET center

15 ปรึกษาเรื่องปัญหาการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

16 เยี่ยมชมศูนย์อุปกรณ์ช่วยสอน

17 4. Juntendo University โรงเรียนแพทย์เอกชน โตเกียว ก่อตั้ง พ.ศ. 2381 ไม่อยู่ใน QS U-ranking

18

19 ลงนามใน MOU ณ สถานทูตไทย

20

21 เยี่ยมชมโรงพยาบาล


ดาวน์โหลด ppt การเดินทางไปเยี่ยมชมสถาบัน และสานต่อความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ณ. Kagawa University, Kobe University, Juntendo university และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google