งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ph.D. and M.Sc. Degree Programs in Research for Health Development (Multidisciplinary and International Programs) Graduate School Chulalongkorn University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ph.D. and M.Sc. Degree Programs in Research for Health Development (Multidisciplinary and International Programs) Graduate School Chulalongkorn University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ph.D. and M.Sc. Degree Programs in Research for Health Development (Multidisciplinary and International Programs) Graduate School Chulalongkorn University International Programs

2 The Ph.D. and M.Sc. International programs in Research for Health Development is designed to - Produce the body of knowledge -And new generation health science researchers via multidisciplinary research -Integrating basic sciences, medical sciences, political sciences, behavioral and social sciences

3 Program Structure Ph.D. Program in Research for Health Development Student Graduate Basis Total Credits Bachelor degree (with Honors) 5 years Total Credits 72 - Thesis only Type - Course Work and Thesis Type Course Work : 24,Thesis : 48 Master degree 3 years Total Credits 48 - Thesis only Type - Course Work and Thesis Type Course Work : 12,Thesis : 36

4 Program Structure M.Sc. Program in Research for Health Development 2 years Total credits 36Credits Course Work24Credits - Compulsory core courses17Credits - Other Compulsory course “Seminar in Health Research” S/U - Elective courses7Credits Thesis12Credits

5 Tuition and Fees Application fee 500 Baht Tuition per semester 26,000 Baht (Thai citizen) 81,500 Baht (Non-Thai citizen) Fee per semester 20,000 Baht (for M.Sc.) 35,000 Baht (for Ph.D.)

6 สหสาขาวิชาวิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) สำหรับสมัครปริญญาเอกไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน ปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน

7 ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ปริญญาโท ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 184,000 บาท ปริญญาเอก แบบที่ 1 ทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต แบบที่ 2 ทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต แบบที่ 3 เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต แบบที่ 4 เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต แบบที่ 2 และ 3 (สำหรับผู้จบปริญญาโท) ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 366,000 บาท แบบที่ 1 และ 4 (สำหรับผู้จบปริญญาตรี) ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 610,000 บาท

8 ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ทุกคนค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Ph.D. and M.Sc. Degree Programs in Research for Health Development (Multidisciplinary and International Programs) Graduate School Chulalongkorn University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google