งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

in Research for Health Development

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "in Research for Health Development"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 in Research for Health Development
International Programs Ph.D. and M.Sc. Degree Programs in Research for Health Development (Multidisciplinary and International Programs) Graduate School Chulalongkorn University

2 The Ph.D. and M.Sc. International programs in Research for Health Development is designed to
- Produce the body of knowledge -And new generation health science researchers via multidisciplinary research -Integrating basic sciences, medical sciences, political sciences, behavioral and social sciences

3 Program Structure Ph.D. Program in Research for Health Development
Student Graduate Basis Total Credits Bachelor degree (with Honors) 5 years Total Credits 72 - Thesis only Type - Course Work and Thesis Type Course Work : 24 ,Thesis : 48 Master degree 3 years Total Credits 48 - Course Work and Thesis Type Course Work : 12 ,Thesis : 36

4 Program Structure M.Sc. Program in Research for Health Development
2 years Total credits Credits Course Work 24 Credits - Compulsory core courses 17 Credits - Other Compulsory course “Seminar in Health Research” S/U - Elective courses 7 Credits Thesis Credits

5 Tuition and Fees Application fee 500 Baht Tuition per semester
26,000 Baht (Thai citizen) 81,500 Baht (Non-Thai citizen) Fee per semester 20,000 Baht (for M.Sc.) 35,000 Baht (for Ph.D.)

6 สหสาขาวิชาวิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
สหสาขาวิชาวิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) สำหรับสมัครปริญญาเอก ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน ปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน

7 ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
ปริญญาโท ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 184,000 บาท ปริญญาเอก แบบที่ 1 ทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต แบบที่ 2 ทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต แบบที่ 3 เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต แบบที่ 4 เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต แบบที่ 2 และ 3 (สำหรับผู้จบปริญญาโท) ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 366,000 บาท แบบที่ 1 และ 4 (สำหรับผู้จบปริญญาตรี) ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 610,000 บาท

8 ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ทุกคนค่ะ


ดาวน์โหลด ppt in Research for Health Development

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google