งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO Scanner.  Scanner คืออะไร ? Scanner คืออะไร ?  เทคโนโลยีที่ใช้กับเครื่อง Scanner? เทคโนโลยีที่ใช้กับเครื่อง Scanner?  วิธีการเลือกซื้อ Scanner?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO Scanner.  Scanner คืออะไร ? Scanner คืออะไร ?  เทคโนโลยีที่ใช้กับเครื่อง Scanner? เทคโนโลยีที่ใช้กับเครื่อง Scanner?  วิธีการเลือกซื้อ Scanner?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO Scanner

2  Scanner คืออะไร ? Scanner คืออะไร ?  เทคโนโลยีที่ใช้กับเครื่อง Scanner? เทคโนโลยีที่ใช้กับเครื่อง Scanner?  วิธีการเลือกซื้อ Scanner? วิธีการเลือกซื้อ Scanner? Content

3 Scanner คืออะไร ? สแกนเนอร์ (Scanner) คือ อุปกรณ์จับภาพและเปลี่ยนแปลงภาพ จากรูปแบบ ของแอนาลอกเป็นดิจิตอลซึ่งคอมพิวเตอร์ สามารถ แสดงคอมพิวเตอร์ สามารถแสดง, เรียบเรียง, เก็บ รักษาและผลิตออกมาได้ Scanner มี 3 ประเภท คือ 1. สแกนเนอร์ดึงกระดาษ (Sheet - Fed Scanner) 2. สแกนเนอร์แท่นเรียบ (Flatbed Scanner) 3. สแกนเนอร์มือถือ (Hand - Held Scanner) รูปภาพเครื่อง Scanner

4 Scanner คืออะไร ? 1. สแกนเนอร์ดึงกระดาษ (Sheet - Fed Scanner) สแกนเนอร์ แบบนี้จะรับกระดาษแล้วค่อย ๆ เลื่อน หน้ากระดาษแผ่นนั้นให้ผ่านหัวสแกน 2. สแกนเนอร์แท่นเรียบ (Flatbed Scanner) สแกนเนอร์ แบบนี้จะมีกลไกคล้าย ๆ กับเครื่อง ถ่ายเอกสาร คือแค่วางหนังสือหรือภาพไว้ บน แผ่นกระจกใส เครื่องก็สามารถที่จะสแกนในสิ่งที่ ต้องการได้ 3. สแกนเนอร์มือถือ (Hand - Held Scanner) สแกนเนอร์ แบบนี้ผู้ใช้ต้องเลื่อนหัวสแกนเนอร์ไป บนหนังสือหรือรูปภาพเอง

5 เทคโนโลยีที่ใช้กับเครื่อง Scanner แบบ PMT (Photomultiplier Tube) เทคโนโลยี PMT คือการใช้หัวอ่านที่ทำจาก หลอดสูญญากาศให้เป็นสัญญาณ ไฟฟ้าและ สามารถขยาย สัญญาณได้กว่าร้อยเท่า ทำให้ ภาพที่ได้มีความละเอียดสูงและมีราคาแพง แบบ CIS (Contact Image Sensor) เทคโนโลยี CIS ใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์แบบ สัมผัสภาพซึงเป็นระบบการทำงานที่ตัวรับแสง จะ รับแสงที่สะท้อนกลับจากภาพมายังตัวเซนเซอร์ โดยตรง แบบ CCD (Charge-Coupled Deiver) เทคโนโลยี CCD ใช้หัวอ่านที่ไวต่อการรับแสง และสามารถแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า สแกนเนอร์ ส่วนใหญ่ใช้เซนเซอร์แบบ CCD จึงทำให้สามารถ สแกนวัตถุที่มีความลึกหรือวัตถุ 3 มิติได้

6 วิธีการเลือกซื้อ Scanner 1. เทคโนโลยีที่ใช้ในการสแกน เทคโนโลยีการสแกน มีทั้งแบบ CCD และแบบ CIS แล้วแต่จะเลือก แบบ CCD มีข้อดีตรงที่ สามารถสแกนวัตถุได้ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ 2. ความละเอียดที่ใช้ในการสแกน ความละเอียดในการสแกนควรจะเลือกเครื่อง สแกนที่มีความละเอียดในการสแกน 1200 x 1200 จุดต่อตารางนิ้วขึ้นไปครับ แต่เครื่อง Scanner ( สแกนเนอร์ ) บางรุ่นยังสามารถเพิ่ม ความละเอียดได้ด้วยโปรแกรม (Software) 3. การเชื่อมต่อเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ (Scanner) มีการเชื่อมต่อหลายแบบ ได้แก่ Parallel เป็นการเชื่อมต่อแบบธรรมดาที่สุด, USB 1.1/2.0 ทำให้การส่งผ่านข้อมูลได้รวดเร็ว กว่า Parallel สะดวกในการติดตั้ง, SCSI คล้ายๆ กับ Parallel แต่มีความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลสูง กว่า Parallel

7 LOGO THE END


ดาวน์โหลด ppt LOGO Scanner.  Scanner คืออะไร ? Scanner คืออะไร ?  เทคโนโลยีที่ใช้กับเครื่อง Scanner? เทคโนโลยีที่ใช้กับเครื่อง Scanner?  วิธีการเลือกซื้อ Scanner?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google