งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการตามพระราชดำริฯ ใน พื้นที่จังหวัดน่าน โครงการเกษตรที่สูง 1. เกษตรที่สูงสบขุ่น - ผลิต / ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 20,000 ตัว - สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชให้เกษตรกรในพื้นที่สถานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการตามพระราชดำริฯ ใน พื้นที่จังหวัดน่าน โครงการเกษตรที่สูง 1. เกษตรที่สูงสบขุ่น - ผลิต / ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 20,000 ตัว - สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชให้เกษตรกรในพื้นที่สถานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการตามพระราชดำริฯ ใน พื้นที่จังหวัดน่าน โครงการเกษตรที่สูง 1. เกษตรที่สูงสบขุ่น - ผลิต / ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 20,000 ตัว - สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชให้เกษตรกรในพื้นที่สถานี ฯสบ ขุ่น จำนวน 55,000 ตัว - สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชในบ่อสถานี ฯสบขุ่น จำนวน 5,000 ตัว

2 2. เกษตรที่สูงบ้านกอก บ้านจูน - สำรวจและรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำท้องถิ่น 1 ครั้ง - ผลิต / ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 30,000 ตัว - สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชให้เกษตรกรในโครงการ ฯ จำนวน 14,700 ตัว

3 3. เกษตรที่สูงภูพยัคฆ์ ในส่วนงานรับผิดชอบของสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดน่านซึ่งเป็นปีแรก ที่เข้าไปดำเนินการ นั้น เนื่องมาจาก พลเอก ณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมในวันที่ 6 มกราคม 2552 ได้สั่งการให้สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงภูพยัคฆ์ทดลองเลี้ยงปลาเทร้าซ์ ปลาสเตอร์ เจียน และขยายผลให้เกษตรกร โดยให้หน่วยงานกรมประมงเข้าไปเก็บข้อมูลเบื้องต้นและความเป็นไปได้ในการ เลี้ยงปลาดังกล่าว ทางสปจ. น่านจึงทำการเก็บข้อมูลในเรื่องคุณภาพน้ำ และความ เหมาะสมของพื้นที่เพิ่มเติมใน รอบปี เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเลี้ยงปลาทั้ง 2 ชนิดต่อไป โดยสปจ. น่าน จะให้การสนับสนุนพันธุ์ปลา กินพืชทั่วไป ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่และในแหล่งน้ำของสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงภู พยัคฆ์นำไปเลี้ยงก่อนใน ระหว่างการเก็บข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt โครงการตามพระราชดำริฯ ใน พื้นที่จังหวัดน่าน โครงการเกษตรที่สูง 1. เกษตรที่สูงสบขุ่น - ผลิต / ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 20,000 ตัว - สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชให้เกษตรกรในพื้นที่สถานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google