งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขื่อนสิริกิติ์ จ. อุตรดิตถ์ เขื่อนนเรศวร จ. พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขื่อนสิริกิติ์ จ. อุตรดิตถ์ เขื่อนนเรศวร จ. พิษณุโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 เขื่อนสิริกิติ์ จ. อุตรดิตถ์

11 เขื่อนนเรศวร จ. พิษณุโลก

12 โรงไฟฟ้า พลังน้ำ คลองส่งน้ำ ฝั่งขวา คลองส่งน้ำ ฝั่งซ้าย โครงการเขื่อนผาจุก จังหวัด อุตรดิตถ์

13

14 เขื่อนผา จุก เขื่อนสิริกิติ์ อ่างฯคลองต รอน เขื่อนแคว น้อย เขื่อน นเรศวร อ่างฯคลอง ชมพู ฝายพญา แมน พท. ชป. เขื่อน แควน้อย พท. ชป. พิษณุโลก ฝั่งซ้าย พท. ชป. พิษณุโลก ฝั่งซ้าย โครงการน้ำ ริด นเรศวร พลายชุม พล ดง เศรษฐี ท่า บัว อุตรดิ ตถ์ พิษณุโ ลก พิจิตร นครสวร รค์

15

16

17

18

19 เขื่อนสิริกิติ์เขื่อนนเรศวรเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน

20 ในเขต ชป. นอกเขต ชป.

21

22

23


ดาวน์โหลด ppt เขื่อนสิริกิติ์ จ. อุตรดิตถ์ เขื่อนนเรศวร จ. พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google