งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลกระทบของแผ่นดินไหวที่มี ต่อเขื่อน ในประเทศญี่ปุ่น ข้อมูลจาก : Professor Tatsuo Ohmachi, Center for Urban Earthquake Engineering Tokyo Institute of Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลกระทบของแผ่นดินไหวที่มี ต่อเขื่อน ในประเทศญี่ปุ่น ข้อมูลจาก : Professor Tatsuo Ohmachi, Center for Urban Earthquake Engineering Tokyo Institute of Technology."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลกระทบของแผ่นดินไหวที่มี ต่อเขื่อน ในประเทศญี่ปุ่น ข้อมูลจาก : Professor Tatsuo Ohmachi, Center for Urban Earthquake Engineering Tokyo Institute of Technology. ohmachi@envng.titech.ac.jp

2 ผลกระทบของแผ่นดินไหวที่มีต่อเขื่อน ในประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2547 เวลาท้องถิ่น 17.56 น. เกิดแผ่นไหวที่ประเทศญี่ปุ่น เรียกว่า แผ่นดินไหว Niigata-ken Chuetsu ขนาด 6.8 Mj เป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนรอบพื้นที่แผ่นดินไหว มีผู้เสียชีวิต 40 คน มีเขื่อนผลิตไฟฟ้าที่อยู่ ใกล้เคียงได้รับความเสียหาย จำนวน 3 เขื่อน ได้แก่ เขื่อน Asagawara, เขื่อน Yamamoto และเขื่อน Shin-yamamoto แผ่นดินไหวครั้งนี้ ก่อให้เกิดอัตราเร่งสูงสุดที่ วัดได้ด้วยเครื่องวัดอัตราเร่ง เป็น 1501 gal (1.530 g) และ 1750 gal (1.783 g) ที่ระยะ ประมาณ 8 กิโลเมตร และ 20 กิโลเมตร จากจุด ศูนย์กลางของแผ่นดินไหว 1

3 2

4 3 เขื่อน Asagawara สร้างปี พ. ศ.2488 เป็น เขื่อนถมแบบแบ่งโซนแกนดินเหนียว สูง 37 เมตร ยาว 292 เมตร

5 4 เขื่อนได้รับความเสียหายโดยเกิดรอยร้าว ตามแนวยาวของเขื่อนตลอดสันเขื่อน ที่ บริเวณช่วงลึกของเขื่อนมีรอยแตกเปิดกว้าง และลึก รอยแตกยุบลงไปทางเหนือน้ำ

6 5 การยุบตัวของสันเขื่อนวัดได้ 20-50 เซนติเมตร เมื่อขุดร่องสำรวจ พบว่า รอย ร้าวไม่ผ่านแกนเขื่อนแต่ผ่านไปในชั้นเปลือก

7 6 เขื่อน Yamamoto สร้างปี พ. ศ.2497 เป็น เขื่อนถมแบบแบ่งโซนแกนดินเหนียว สูง 28 เมตร ยาว 927 เมตร

8 7 การวัดการทรุดตัวของสันเขื่อน พบว่า มีการ ทรุดตัวไป 10-20 เซนติเมตร ทางด้านเหนือ น้ำ และมีรอยแยกแสดงการทรุดตัวของหิน ทิ้งลาดหน้าเขื่อนเป็นแนวยาว และมีลักษณะ ทรายเดือด (Sand boil)

9 8 เขื่อน Shin-yamamoto สร้าง พ. ศ.2533 เป็นเขื่อนถมแบบแบ่งโซนแกนดินเหนียว สูง 42.4 เมตร ยาว 1,392

10 9 สันเขื่อนมีความโค้งรูปครึ่งวงกลม

11 1010 เขื่อนมีรอยร้าว และยุบตัวอยู่ทั่วสันเขื่อน มีการ ทรุดตัววัดได้ 10 - 40 เซนติเมตร ในฝั่งขวาซึ่ง เป็นส่วนที่ตั้งอยู่บนหินฐานรากและทรุดตัว 50 - 90 เซนติเมตร ในฝั่งซ้ายที่ฐานรากเขื่อนตั้งอยู่บนชั้น ดิน สันเขื่อนฝั่งขวาเคลื่อนไปทางเหนือน้ำ 3 - 10 เซนติเมตร ฝั่งซ้ายเคลื่อนไป 20 - 40 เซนติเมตร

12 1010 ลาดเขื่อนเหนือน้ำ ฝั่งซ้ายมีทรายเดือดเกิดขึ้น ทั่วไปจำนวนมาก

13 1 ข้อสรุป 1. เขื่อนที่สร้างได้มาตรฐานอาจได้รับความ เสียหายจากแผ่นดินไหวที่ รุนแรงมาก แต่ไม่ก่อให้เกิดการทรุดตัวจนเกิดปัญหาน้ำ ระบายจากเขื่อนอย่างควบคุมไม่ได้ จึงไม่เป็น อันตรายต่อชุมชนท้ายเขื่อน 2. ความเสียหายส่วนใหญ่สามารถทำการ ซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ 3. ความเสียหายมีความแตกต่างกันไปตาม แบบขนาด และระยะห่างของเขื่อนจากจุดเกิด แผ่นดินไหว 4. ปัญหาที่ควรให้ความระมัดระวังเพิ่มเติม คือ การป้องกันการเกิดทรายเดือดในวัสดุกรองที่ ได้ออกแบบไว้ในตัวเขื่อน 5. ระดับน้ำที่เก็บกักในอ่างเป็นองค์ประกอบ สำคัญของความรุนแรงหรือความเสียหาย

14


ดาวน์โหลด ppt ผลกระทบของแผ่นดินไหวที่มี ต่อเขื่อน ในประเทศญี่ปุ่น ข้อมูลจาก : Professor Tatsuo Ohmachi, Center for Urban Earthquake Engineering Tokyo Institute of Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google