งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการปฏิบัติการ คันคูน้ำที่ 15 การดำเนินงานใน ปีงบประมาณ 2551 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเคย อำเภอท่า ฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการปฏิบัติการ คันคูน้ำที่ 15 การดำเนินงานใน ปีงบประมาณ 2551 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเคย อำเภอท่า ฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการปฏิบัติการ คันคูน้ำที่ 15 การดำเนินงานใน ปีงบประมาณ 2551 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเคย อำเภอท่า ฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2 งานเตรียมความ พร้อมชุมชน - โครงการฝายคลองน้ำแดง ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ การศึกษาดูงาน ในพื้นที่ เปิดเวทีประชาคมเพื่อ ร่วมตัดสินใจ

3 งานเตรียมความ พร้อมชุมชน - โครงการฝายคลองทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ การศึกษาดูงาน ในพื้นที่ เปิดเวทีประชาคมเพื่อ ร่วมตัดสินใจ

4 งานเตรียมความ พร้อมชุมชน - โครงการฝายคลองท่าทอง อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ความรู้ด้านการ ก่อสร้างคันคูน้ำ เปิดเวทีประชาคมเพื่อ ร่วมตัดสินใจ

5 งานก่อสร้างคูน้ำและ อาคารประกอบ - โครงการฝายคลองหินป้อง ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่ 800 ไร่ ชี้แจงแผนก่อสร้างกับ อบต. ป่าเว ฝายคลองหินป้อง ชี้แจงแผนก่อสร้างแก่ กำนัน ผู้ใหญ่ เกษตรกร ก่อนก่อสร้างระหว่างก่อสร้าง หลังก่อสร้าง

6 งานก่อสร้างคูน้ำและ อาคารประกอบ - โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก ตำบลเขาเขน อำเภอปลาย พระยา จังหวัดกระบี่ พื้นที่ 1,631 ไร่ ชี้แจงแผนก่อสร้างกับ อบต. เขาเขน ชี้แจงแผนก่อสร้างแก่ กำนัน ผู้ใหญ่ เกษตรกร ก่อนก่อสร้างระหว่างก่อสร้าง หลังก่อสร้าง

7 งานก่อสร้างคูน้ำและ อาคารประกอบ - โครงการฝายคลองทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอ คลองท่อม จังหวัดกระบี่ พื้นที่ 1,100 ไร่ ชี้แจงแผนก่อสร้างกับ อบต. ทรายขาว ชี้แจงแผนก่อสร้างแก่ กำนัน ผู้ใหญ่ เกษตรกร ก่อนก่อสร้างระหว่างก่อสร้าง หลังก่อสร้าง


ดาวน์โหลด ppt โครงการปฏิบัติการ คันคูน้ำที่ 15 การดำเนินงานใน ปีงบประมาณ 2551 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเคย อำเภอท่า ฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google