งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รู้จัก กบข..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รู้จัก กบข.."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รู้จัก กบข.

2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
เอกชน / ข้าราชการ เอกชน / รัฐวิสาหกิจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ข้าราชการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

3 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ
และให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการ เมื่อออกจากราชการ 2. เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ให้แก่สมาชิก

4 ? ใครคือสมาชิก กบข. ข้าราชการส่วนกลาง 12 ประเภท
ข้าราชการส่วนกลาง 12 ประเภท - บรรจุก่อน 27 มีนาคม (เลือกเป็น / ไม่เป็นสมาชิกได้) - บรรจุหลัง 27 มีนาคม (เป็นสมาชิกทุกคน) ข้าราชการส่วนกลางที่ถูกถ่ายโอนไปเป็น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

5 ข้าราชการสมาชิก กบข. เป็นระบบผสม สวัสดิการต่างๆ ไม่เปลี่ยนแปลง
ระบบบำเหน็จบำนาญ (กระทรวงการคลัง) ระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กบข.) สวัสดิการต่างๆ ไม่เปลี่ยนแปลง

6 การส่งเงินเข้ากองทุน
สมาชิก เงินสะสม รัฐ เงินสมทบ เงินชดเชย เงินประเดิม เงินสำรอง

7 นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ


ดาวน์โหลด ppt รู้จัก กบข..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google