งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเพาะพันธุ์ปลาแฟนซีคาร์ฟ ABC DEFG คณะ เกษตรศาสตร์ สาขาประมงชั้นปี ที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเพาะพันธุ์ปลาแฟนซีคาร์ฟ ABC DEFG คณะ เกษตรศาสตร์ สาขาประมงชั้นปี ที่ 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเพาะพันธุ์ปลาแฟนซีคาร์ฟ ABC DEFG คณะ เกษตรศาสตร์ สาขาประมงชั้นปี ที่ 4

2 ประโยชน์ที่ได้รับ 1. เข้าใจวิธีการเพาะพันธุ์ปลาแฟนซี คาร์ฟ 2. เข้าใจวิธีการดูสายพันธุ์ปลาแฟนซี คาร์ฟ 3. เข้าใจวิธีการเลี้ยงปลาแฟนซีคาร์ฟ

3 วัตถุประสงค์ 1. ต้องการให้ทราบถึงวิธีการเพาะพันธุ์ปลา คาร์ฟ 2. ต้องการให้ว่าปลาคาร์ฟมีหลายสายพันธุ์ เป็นปลาสวยงามที่น่าสนใจ 3. ต้องการให้เห็นความสำคัญของปลา สวยงาม

4 ประวัติ  ปลาแฟนซีคารพ์ (Fancy Carp) เป็นชื่อที่ใช้ เรียกปลาในสกุลเดียวกับปลาไน (crucian carp)  โดยในช่วงต้น ๆ ชาวจีนเป็นชนชาติแรกที่ รู้จักปลาไน และนำมาเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคไม่ต่ำ กว่า 2,000 ปีล่วงมาแล้ว  ชาวญี่ปุ่นเองก็นำมาเลี้ยงไว้เป็นอาหาร เช่นกัน แต่ต่อมาเมื่อมีการเลี้ยงหลายชั่วอายุ ปลา จึงทำให้เกิดสีแดงในตัวปลาขึ้น จึงเริ่มมี การเลี้ยงเพื่อความสวยงามและกลายเป็นที่ นิยมของญี่ปุ่น  เรียกปลาไนว่า โกยหรือกอย (Koi) แต่ สำหรับปลาไนที่มีสีสันลวดลายสวยงามสะดุด ตา จะเรียกว่า นิชิกิกอย (Nishikigoi) และปลา ชนิดนี้ ก็ได้รับความสนใจเลี้ยงกันทั่วโลก


ดาวน์โหลด ppt การเพาะพันธุ์ปลาแฟนซีคาร์ฟ ABC DEFG คณะ เกษตรศาสตร์ สาขาประมงชั้นปี ที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google