งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ นายวิศรุต นามสกุล กุลธนปรีดา ชื่อเล่น เฮียหมู อายุ 20 ปี กำลังศึกษาอยู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ชั้นปีที่ 2 ประวัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ นายวิศรุต นามสกุล กุลธนปรีดา ชื่อเล่น เฮียหมู อายุ 20 ปี กำลังศึกษาอยู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ชั้นปีที่ 2 ประวัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ นายวิศรุต นามสกุล กุลธนปรีดา ชื่อเล่น เฮียหมู อายุ 20 ปี กำลังศึกษาอยู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ชั้นปีที่ 2 ประวัติ ส่วนตัว

2 ประวัติ การศึกษา ประถมศึกษา โรงเรียนดรุณาราชบุรี มัธยมศึกษา โรงเรียนเบญจมราชู ทิศ ราชบุรี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

3 งาน อดิเรก เล่นกี ต้าร์ ตี กอล์ ฟ ตก ปลา

4 วงดนตรี ที่ชอบ

5

6 สถานที่ ท่องเที่ยว เขา ใหญ่ เกาะ เต่า ชะ อำ

7 สัตว์เลี้ยงที่ ชอบ ปลา คาร์ฟ ปลา หมอสี ปลา มังกร

8 ศาสนาที่นับถือ แนวคิดทาง การเมือง พุทธ ศาสนา “ เป็น กลาง ”

9 อาชีพที่ คาดหวัง ต้องการที่จะประกอบธุรกิจส่วนตัว ( ฟาร์มสุกร โคนม )

10 คติประจำตัว สิ่งที่เกิดขึ้นหรือเป็นอยู่ใน วันนี้ คือผลของการกระทำใน อดีต


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ นายวิศรุต นามสกุล กุลธนปรีดา ชื่อเล่น เฮียหมู อายุ 20 ปี กำลังศึกษาอยู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ชั้นปีที่ 2 ประวัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google