งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน เรื่อง การปลูกต้นไม้มงคลเสริมดวง จัดทำโดย น. ส. สุริยฉาย วระบุตร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ ชมัยพร โครตโยธา โรงเรียนฝางวิทยายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน เรื่อง การปลูกต้นไม้มงคลเสริมดวง จัดทำโดย น. ส. สุริยฉาย วระบุตร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ ชมัยพร โครตโยธา โรงเรียนฝางวิทยายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน เรื่อง การปลูกต้นไม้มงคลเสริมดวง จัดทำโดย น. ส. สุริยฉาย วระบุตร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ ชมัยพร โครตโยธา โรงเรียนฝางวิทยายน

2 ระยะเวลาในการดำเนินงาน

3 แนวคิดที่มาและความสำคัญ ต้นแก้ว เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่ง ที่นิยม ปลูกกันมาก เพราะดอกแก้วนั้นมักจะส่งกลิ่นหอมเย็น อย่างน่าชื่นใจ มีคนรักดั่งแก้วตาดวงใจ ต้นโกศล ชื่อนั้นพ้องกับคำว่า กุศล จึงเชื่อว่า คือการสร้าง บุญ คุณงามความดี ช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข เป็นไม้ยืนต้นที่ได้รับความนิยม มาก เนื่องจาก สีสันสวยสดของใบ และคุณสมบัติที่ช่วยเสริม ความเป็นสิริมงคล ให้กับบ้านอีกด้วย ต้นกวนอิม เป็นไม้ยืนต้นที่มีชื่อใกล้เคียงกับเทพเจ้าที่ชาว จีน และชาวไทยให้ความเคารพ กันทั่วไป เชื่อกันว่าต้นกวนอิมเงิน กวนอิมทองนั้น เป็นต้นไม้ ศักดิ์สิทธิ์ ต้นไม้มงคลเสริมดวงชะตาเพราะคนโบราณมักจะใช้ ต้นไม้ทั้งสองชนิดนี้ มาประกอบในพิธีบูชาเทพเจ้า เชื่อกันว่าเมื่อปลูกกวนอิมในบ้านจะเกิดเป็นสิริมงคล นำผลให้มี ฐานะดี เกิดความร่ำรวย

4 วัตถุประสงค์ เพื่อการสร้างบุญ คุณ งามความดี ช่วยคุ้มครองให้อยู่ เย็นเป็นสุข เป็นไม้ยืน ต้นที่ได้รับความนิยม มาก เนื่องจาก สีสันสวยสดของใบ และคุณสมบัติที่ช่วย เสริม ความเป็นสิริ มงคลให้กับบ้านอีก ด้วย


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน เรื่อง การปลูกต้นไม้มงคลเสริมดวง จัดทำโดย น. ส. สุริยฉาย วระบุตร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ ชมัยพร โครตโยธา โรงเรียนฝางวิทยายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google