งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตอนที่ 8 นางสาววิรากร ใจเอื้อย. จุดประสงค์การ เรียนรู้ 1. เลือกเซลล์หรือกลุ่ม เซลล์ได้ 2. ตั้งชื่อเซลล์หรือกลุ่ม เซลล์ได้ 3. ย้ายข้อมูลได้ 1. เลือกเซลล์หรือกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตอนที่ 8 นางสาววิรากร ใจเอื้อย. จุดประสงค์การ เรียนรู้ 1. เลือกเซลล์หรือกลุ่ม เซลล์ได้ 2. ตั้งชื่อเซลล์หรือกลุ่ม เซลล์ได้ 3. ย้ายข้อมูลได้ 1. เลือกเซลล์หรือกลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตอนที่ 8 นางสาววิรากร ใจเอื้อย

2 จุดประสงค์การ เรียนรู้ 1. เลือกเซลล์หรือกลุ่ม เซลล์ได้ 2. ตั้งชื่อเซลล์หรือกลุ่ม เซลล์ได้ 3. ย้ายข้อมูลได้ 1. เลือกเซลล์หรือกลุ่ม เซลล์ได้ 2. ตั้งชื่อเซลล์หรือกลุ่ม เซลล์ได้ 3. ย้ายข้อมูลได้

3 จุดประสงค์การ เรียนรู้ 4. คัดลอกข้อมูลได้ 5. แทรกข้อมูลได้ 6. ลบข้อมูลได้ 7. ปรับความกว้างของ คอลัมน์ได้ 4. คัดลอกข้อมูลได้ 5. แทรกข้อมูลได้ 6. ลบข้อมูลได้ 7. ปรับความกว้างของ คอลัมน์ได้

4 จุดประสงค์การ เรียนรู้ 8. กำหนดรูปแบบการ แสดงตัวเลขได้ 9. กำหนดรูปแบบ ตัวอักษรได้ 10. ตกแต่งตัวอักษรได้ 11. การใช้อักษรศิลป์ 8. กำหนดรูปแบบการ แสดงตัวเลขได้ 9. กำหนดรูปแบบ ตัวอักษรได้ 10. ตกแต่งตัวอักษรได้ 11. การใช้อักษรศิลป์

5 การเลือก เซลล์

6 เลือกเซลล์เพียงช่อง เดียว การเลือกเซลล์ เลือกเซลล์ แบบต่อเนื่อง เลือกเซลล์แบบไม่ ต่อเนื่อง

7 เลือกเซลล์ทั้งแถว หรือหลายแถว การเลือกเซลล์ ( ต่อ ) เลือกเซลล์ทั้งคอลัมน์ หรือหลายคอลัมน์ เลือกทั้งเวิร์กชีต

8 การปรับขนาด ช่องเซลล์

9 การปรับขนาดคอลัมน์ การปรับขนาดช่อง เซลล์ การปรับขนาดแถว

10 คัดลอกเซลล์

11 คัดลอกเฉพาะ คุณสมบัติ คัดลอกเซลล์ การย้ายเซลล์

12 แทรกคอลัมน์ และแถว

13 แทรกคอลัมน์ การแทรกแถวและ คอลัมน์ แทรกแถว ลบคอลัมน์และแถว

14 แทรกหรือลบเซลล์ การแทรกแถวและ คอลัมน์ ( ต่อ )

15 การใส่สูตร

16

17 ใส่ชุดข้อมูล ด้วย Autofill

18 ป้อนข้อมูลที่ซ้ำ AutoComplete เลือกข้อมูลที่ซ้ำกันมา ใช้งาน

19 จัดการเวิร์ก ชีต

20 เพิ่มเวิร์กชีต จัดการเวิร์กชีต ลบเวิร์กชีต ย้าย / สลับตำแหน่ง เวิร์กชีต

21 เปลี่ยนชื่อเวิร์กชีต จัดการเวิร์กชีต ( ต่อ ) คัดลอกเวิร์กชีต ใส่สีให้แท็บชื่อเวิร์ก ชีต

22 ตกแต่งเวิร์ก ชีต

23 จัดตำแหน่งข้อมูล ตกแต่งเวิร์กชีต กำหนดรูปแบบ ตัวอักษร กำหนดขนาดตัวอักษร

24 กำหนดสีตัวอักษรและ พื้นหลัง ตกแต่งเวิร์กชีต ( ต่อ ) ผสานเซลล์ หมุนข้อมูลในเซลล์

25 ใส่เส้นกรอบ ตกแต่งเวิร์กชีต ( ต่อ ) ใส่สีให้กับเส้นตาราง จัดรูปแบบเวิร์กชีต อัตโนมัติ

26 ตกแต่งตารางด้วย รูปแบบสำเร็จ ตกแต่งเวิร์กชีต ( ต่อ ) จัดข้อมูลตัวเลข จัดรูปแบบวันที่

27 ปรับแต่ง วินโดว์ของ เวิร์กบุ๊ค

28 ย่อ / ขยายเวิร์กชีต ปรับแต่งวินโดว์ของ เวิร์กบุ๊ค แสดงหลายเวิร์กชีต พร้อมกัน จัดเรียงเวิร์กบุ๊ค

29 ตกแต่งเวิร์ก ชีตให้สวยงาม

30 แทรกรูปภาพจากแฟ้ม ตกแต่งเวิร์กชีตให้ สวยงาม แทรกรูปภาพจากคลิป อาร์ต ปรับความสว่าง

31 ปรับความคมชัดภาพ ตกแต่งเวิร์กชีตให้ สวยงาม ( ต่อ ) ปรับโหมดสี ปรับขนาดภาพ

32 หมุนภาพ ตกแต่งเวิร์กชีตให้ สวยงาม ( ต่อ ) เคลื่อนย้ายภาพ ลบภาพที่แทรกบน เวิร์กชีต

33 อักษรศิลป์

34 อักษรศิลป์ (WordArt) อักษรศิลป์ ใส่รูปทรงอัตโนมัติ การใส่ SmartArt


ดาวน์โหลด ppt ตอนที่ 8 นางสาววิรากร ใจเอื้อย. จุดประสงค์การ เรียนรู้ 1. เลือกเซลล์หรือกลุ่ม เซลล์ได้ 2. ตั้งชื่อเซลล์หรือกลุ่ม เซลล์ได้ 3. ย้ายข้อมูลได้ 1. เลือกเซลล์หรือกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google