งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เซลล์และเวิร์กชีตและการจัดการกับเวิร์กชีต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เซลล์และเวิร์กชีตและการจัดการกับเวิร์กชีต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เซลล์และเวิร์กชีตและการจัดการกับเวิร์กชีต
ตอนที่ 8 เซลล์และเวิร์กชีตและการจัดการกับเวิร์กชีต นางสาววิรากร ใจเอื้อย

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
เลือกเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ได้ ตั้งชื่อเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ได้ ย้ายข้อมูลได้

3 จุดประสงค์การเรียนรู้
คัดลอกข้อมูลได้ แทรกข้อมูลได้ ลบข้อมูลได้ ปรับความกว้างของคอลัมน์ได้

4 จุดประสงค์การเรียนรู้
กำหนดรูปแบบการแสดงตัวเลขได้ กำหนดรูปแบบตัวอักษรได้ ตกแต่งตัวอักษรได้ การใช้อักษรศิลป์

5 การเลือกเซลล์

6 การเลือกเซลล์ เลือกเซลล์เพียงช่องเดียว เลือกเซลล์แบบต่อเนื่อง
เลือกเซลล์แบบไม่ต่อเนื่อง

7 การเลือกเซลล์ (ต่อ) เลือกเซลล์ทั้งแถวหรือหลายแถว
เลือกเซลล์ทั้งคอลัมน์หรือหลายคอลัมน์ เลือกทั้งเวิร์กชีต

8 การปรับขนาด ช่องเซลล์

9 การปรับขนาดช่องเซลล์
การปรับขนาดคอลัมน์ การปรับขนาดแถว

10 คัดลอกเซลล์

11 คัดลอกเซลล์ คัดลอกเฉพาะคุณสมบัติ การย้ายเซลล์

12 แทรกคอลัมน์และแถว

13 การแทรกแถวและคอลัมน์
แทรกคอลัมน์ แทรกแถว ลบคอลัมน์และแถว

14 การแทรกแถวและคอลัมน์ (ต่อ)
แทรกหรือลบเซลล์

15 การใส่สูตร

16 การใส่สูตร การใส่สูตร

17 ใส่ชุดข้อมูลด้วย Autofill

18 ใส่ชุดข้อมูลด้วย Autofill
ป้อนข้อมูลที่ซ้ำ AutoComplete เลือกข้อมูลที่ซ้ำกันมาใช้งาน

19 จัดการเวิร์กชีต

20 จัดการเวิร์กชีต เพิ่มเวิร์กชีต ลบเวิร์กชีต ย้าย/สลับตำแหน่งเวิร์กชีต

21 จัดการเวิร์กชีต (ต่อ)
เปลี่ยนชื่อเวิร์กชีต คัดลอกเวิร์กชีต ใส่สีให้แท็บชื่อเวิร์กชีต

22 ตกแต่งเวิร์กชีต

23 ตกแต่งเวิร์กชีต จัดตำแหน่งข้อมูล กำหนดรูปแบบตัวอักษร กำหนดขนาดตัวอักษร

24 ตกแต่งเวิร์กชีต (ต่อ)
กำหนดสีตัวอักษรและพื้นหลัง ผสานเซลล์ หมุนข้อมูลในเซลล์

25 ตกแต่งเวิร์กชีต (ต่อ)
ใส่เส้นกรอบ ใส่สีให้กับเส้นตาราง จัดรูปแบบเวิร์กชีตอัตโนมัติ

26 ตกแต่งเวิร์กชีต (ต่อ)
ตกแต่งตารางด้วยรูปแบบสำเร็จ จัดข้อมูลตัวเลข จัดรูปแบบวันที่

27 ปรับแต่งวินโดว์ของเวิร์กบุ๊ค

28 ปรับแต่งวินโดว์ของเวิร์กบุ๊ค
ย่อ/ขยายเวิร์กชีต แสดงหลายเวิร์กชีตพร้อมกัน จัดเรียงเวิร์กบุ๊ค

29 ตกแต่งเวิร์กชีตให้สวยงาม

30 ตกแต่งเวิร์กชีตให้สวยงาม
แทรกรูปภาพจากแฟ้ม แทรกรูปภาพจากคลิปอาร์ต ปรับความสว่าง

31 ตกแต่งเวิร์กชีตให้สวยงาม (ต่อ)
ปรับความคมชัดภาพ ปรับโหมดสี ปรับขนาดภาพ

32 ตกแต่งเวิร์กชีตให้สวยงาม (ต่อ)
หมุนภาพ เคลื่อนย้ายภาพ ลบภาพที่แทรกบนเวิร์กชีต

33 อักษรศิลป์

34 อักษรศิลป์ อักษรศิลป์ (WordArt) ใส่รูปทรงอัตโนมัติ การใส่ SmartArt


ดาวน์โหลด ppt เซลล์และเวิร์กชีตและการจัดการกับเวิร์กชีต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google