งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารเวลาในการทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารเวลาในการทำงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารเวลาในการทำงาน
นางนันทา กิจแสวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

2 หลักการบริหารเวลา หมายถึง การจัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนในการทำงาน โดยการเอางานมาจัดลำดับความสำคัญและลงมือทำงานที่สำคัญที่สุด “งานที่สำคัญที่สุด ต้องลงมือทำก่อนงานอื่นใด และต้องทำอย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเทให้กับงานที่กำลังลงมือทำอยู่นี้เพียงอย่างเดียว” - การเพิ่มความเร็วในการทำงาน - การบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ การวางแผน คือ การเตรียมการล่วงหน้าสำหรับปฏิบัติงานอันใดอันหนึ่ง โดยมุ่งหมายจะให้เป็น แนวทางสำหรับบรรลุวัตถุประสงค์

3 เทคนิคการวางแผนการทำงานประจำวัน
1) เขียนรายการงาน 2) เรียงลำดับความเร่งด่วนของงาน 3) ให้เริ่มทำงานชิ้นที่ 1 4) เมื่องานชิ้นที่ 1 เสร็จให้ตรวจสอบลำดับความเร่งด่วนอีกครั้งว่างานที่เหลืออยู่ในลำดับเดิมหรือไม่หากจำเป็น อาจเปลี่ยนอันดับได้ ลงมือทำชิ้นอื่น ๆ ต่อไปเรื่อยจนเสร็จ

4 วิธีจัดแบ่งเวลาการทำงาน  งานที่ด่วน  งานที่ต้องทำทุกวัน
 งานที่ต้องทำทุกวัน  งานที่ต้องทำในช่วงเวลาหนึ่ง  แบ่งเวลาส่วนหนึ่งสำหรับวางแผนและทบทวน พัฒนางาน การจำแนกงานเพื่อการบริหารเวลา 1. งานประจำ 2. งานตามปกติ 3. งานพิเศษ/เร่งด่วน 4. งานด้านริเริ่มและสร้างสรรค์

5 การจำแนกงานเพื่อการบริหารเวลา 1. งานประจำ
2. งานตามปกติ 3. งานพิเศษ/เร่งด่วน 4. งานด้านริเริ่มและสร้างสรรค์

6 การจัดลำดับความเร่งด่วนและสำคัญ สำคัญมาก + เร่งด่วนมาก – ทำทันที
สำคัญน้อย + เร่งด่วนมาก – ทำโดยเร็ว สำคัญมาก + เร่งด่วนน้อย – ต้องทำ สำคัญน้อย + เร่งด่วนน้อย – ทำทีหลัง “จงทำงานอย่างฉลาดขึ้น มิใช่หนักขึ้น”

7 การจัดเรียงลำดับความเร่งด่วนของงาน

8

9

10

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การบริหารเวลาในการทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google