งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารเวลาใน การทำงาน นางนันทา กิจแสวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารเวลาใน การทำงาน นางนันทา กิจแสวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารเวลาใน การทำงาน นางนันทา กิจแสวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

2 หลักการบริหารเวลา หมายถึง การจัดลำดับความสำคัญ และเร่งด่วนในการทำงาน โดยการเอางานมาจัดลำดับ ความสำคัญและลงมือทำงานที่สำคัญที่สุด “ งานที่สำคัญที่สุด ต้องลงมือทำก่อนงานอื่นใด และต้องทำอย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเทให้กับงานที่กำลังลงมือทำอยู่นี้เพียงอย่างเดียว ” - การเพิ่มความเร็วในการทำงาน - การบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ การวางแผน คือ การเตรียมการล่วงหน้าสำหรับปฏิบัติงาน อันใดอันหนึ่ง โดยมุ่งหมายจะให้เป็น แนวทางสำหรับบรรลุวัตถุประสงค์

3 เทคนิคการวางแผนการทำงานประจำวัน 1) เขียนรายการงาน 2) เรียงลำดับความเร่งด่วนของงาน 3) ให้เริ่มทำงานชิ้นที่ 1 4) เมื่องานชิ้นที่ 1 เสร็จให้ตรวจสอบลำดับความเร่งด่วน อีกครั้งว่างานที่เหลืออยู่ในลำดับเดิมหรือไม่หากจำเป็น อาจเปลี่ยนอันดับได้ ลงมือทำชิ้นอื่น ๆ ต่อไปเรื่อยจนเสร็จ

4 วิธีจัดแบ่งเวลาการทำงาน  งานที่ด่วน  งานที่ต้องทำทุกวัน  งานที่ต้องทำในช่วงเวลาหนึ่ง  แบ่งเวลาส่วนหนึ่งสำหรับวางแผนและทบทวน พัฒนางาน การจำแนกงานเพื่อการบริหารเวลา 1. งานประจำ 2. งานตามปกติ 3. งานพิเศษ / เร่งด่วน 4. งานด้านริเริ่มและสร้างสรรค์

5 การจำแนกงานเพื่อการบริหารเวลา 1. งานประจำ 2. งานตามปกติ 3. งานพิเศษ / เร่งด่วน 4. งานด้านริเริ่มและสร้างสรรค์

6 การจัดลำดับความเร่งด่วนและสำคัญ สำคัญมาก + เร่งด่วนมาก – ทำทันที สำคัญน้อย + เร่งด่วนมาก – ทำโดยเร็ว สำคัญมาก + เร่งด่วนน้อย – ต้องทำ สำคัญน้อย + เร่งด่วนน้อย – ทำทีหลัง “ จงทำงานอย่างฉลาดขึ้น มิใช่หนักขึ้น ”

7 การจัดเรียงลำดับความเร่งด่วนของ งาน

8

9

10

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การบริหารเวลาใน การทำงาน นางนันทา กิจแสวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google