งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Jump to first page เกิดขึ้นใน Semimiferous tubule ระยะเวลา Bull 15 days Boar 9 days Ram 10 days Horses 12 days ขบวนการสร้างตัวอสุจิ (Spermatogenesis)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Jump to first page เกิดขึ้นใน Semimiferous tubule ระยะเวลา Bull 15 days Boar 9 days Ram 10 days Horses 12 days ขบวนการสร้างตัวอสุจิ (Spermatogenesis)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Jump to first page เกิดขึ้นใน Semimiferous tubule ระยะเวลา Bull 15 days Boar 9 days Ram 10 days Horses 12 days ขบวนการสร้างตัวอสุจิ (Spermatogenesis)

2 ตำแหน่งที่สร้างตัวอุจิและการเคลื่อนย้ายภายในอัณฑะ

3 Jump to first page ปัจจัยควบคุมการสร้าง ตัวอสุจิ 1) Endocrine FSH ---> spermatogonia to primary spermatocytes LH -----> supporting cell และ การหลั่ง Testosterone Testosterone ---> primary spermatocytes to spermatozoa 2) External factors ฤดูกาล : = ช่วงแสง และอุณหภูมิ การจัดการ

4 Jump to first page การควบคุมการสร้าง ตัวอสุจิโดยฮอร์โมน

5 Jump to first page

6

7 Jump to first page Spermatogenesi s - เริ่มต้นจาก Type A Spermatogonia และ พัฒนาตามลำดับ A0 -----> A1 -----> A2 ----> A3 ----> In A0 A1 Mitosis B1 ---->B2 Secondary spermatocyte Primary spermatocyte Spermatid Miosis

8 Jump to first page - Type A0 ถึง A3 : เป็นเซลล์มีขนาดใหญ่ แบน, อยู่ติดกับผนังของ Seminiferous tubule, nucleus รูปพระจันทร์เสี้ยว, chromatin granule ละเอียด - Type In : คล้าย A0-A3 แต่ chromatin granule จะหยาบ - Type B : มีการปรับเปลี่ยนรูปทรงของ nucleus ให้กลมและเล็กลง - 1 o spermatocyte : chromosome 2n, เริ่ม เคลื่อนออกจาก basement membrane, เริ่ม แบ่งเซลล์แบบ miosis - 2 o spermatocyte : chromosome 1n และ เริ่มเปลี่ยนแปลงรูปทรงเป็น spermatid

9 (Axoneme or Fagella)

10 Jump to first page Spermiogenesis เป็นการ เปลี่ยนแปลงรูปร่างของ Spermatid 4 ระยะ (phase) 1. Golgi phase : acrosomal granule ภายใน Golgi apparatus รวมตัวกัน แล้วเคลื่อนเข้า ชิดส่วนหน้าของ nucleus ใน ขณะเดียวกัน centrioles 2 อัน ที่อยู่ ทิศตรงข้ามกับ acrosomal granule เริ่มเคลื่อนเข้าชิด nucleus เพื่อสร้าง ส่วนหาง (flagellum) 2. Cap phase acrosomal granule กระจายตัวปก คลุมผิว spermatid 1/2-2/3 ของ nucleus distal centriole เริ่มยืดตัวและ สร้าง axoneme

11 Golgi phase

12 Cap phase Flagella

13 Jump to first page 3. Acrosomal phase นิวเคลียสยืดตัวยาวและแบนมากขึ้น Spermatid หมุนตัวเพื่อให้ส่วน acrosome ไปชิดด้านผนังของท่อ seminiferous tubule และให้ส่วนหาง หัน ออกสู่ lumen Cap หรือ acrosome ปรับรูปร่างให้พอดี กับนิวเคลียส ซึ่งมี Sertoli cell เป็น แม่พิมพ์ Cytoplasm----> manchette Chromatoid body ------> annulus mitochondria เริ่มเปลี่ยนรูปร่างเป็น sheath ล้อมรอบ axoneme ที่บริเวณ middle piece ของส่วนหางอสุจิ

14 Jump to first page 4. Maturation phase รูปร่างของ nucleus & acrosome แตกต่างกันตามชนิดสัตว์ nucleus ถูกล้อมรอบด้วย nuclear membrane, internal acrosomal membrane, acrosome body, external acrosomal membrane และ plasma membrane หรือ cytoplasmic membrane coarse fiber 9 อัน รอบ axoneme จาก neck ถึงสิ้นสุดส่วน principal piece annulus เคลื่อนต่ำลงไปอยู่จุดเชื่อม ระหว่าง middle & principal piece mitochondria จับตัวกันแน่นขึ้น

15 Maturation phase

16 Maturation phase ต่อเนื่อง กับ Spermiation

17 Jump to first page

18 Jump to first page

19 Jump to first page

20 Jump to first page

21 Jump to first page Spermiation ปลดปล่อยตัวอสุจิออกจาก Sertoli cells ภายใต้ อิทธิพลของ FSH Cycle of the seminiferous epitherium (cross section) Spermatogenic wave or wave of the seminiferous epithelium ( ตามยาวของท่อ ) Blood-testis barrier (Myoid layer & Sertoli cell junction)

22

23 Spermatogenic wave


ดาวน์โหลด ppt Jump to first page เกิดขึ้นใน Semimiferous tubule ระยะเวลา Bull 15 days Boar 9 days Ram 10 days Horses 12 days ขบวนการสร้างตัวอสุจิ (Spermatogenesis)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google