งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Electromyography (EMG) and Skeletal muscle contraction Sompol Tapechum M.D., Ph.D. Department of Physiology Faculty of Medicine Siriraj Hospital.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Electromyography (EMG) and Skeletal muscle contraction Sompol Tapechum M.D., Ph.D. Department of Physiology Faculty of Medicine Siriraj Hospital."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Electromyography (EMG) and Skeletal muscle contraction Sompol Tapechum M.D., Ph.D. Department of Physiology Faculty of Medicine Siriraj Hospital

2 Objectives นักศึกษาสามารถบอกประโยชน์ของการวัด EMG ได้ นักศึกษาสามารถบอกวิธีการวัด EMG ได้ นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของคำ ต่อไปนี้ได้ –Motor unit –Recruitment of motor unit –Summation of muscle contraction นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายและกลไก การเกิด muscle fatigue ได้

3 เป็นส่วนประกอบประมาณ (40%) ของน้ำหนักตัว ส่วนใหญ่เป็นกล้ามเนื้อที่ยึด ติดอยู่กับโครงกระดูกของ ร่างกาย ยกเว้นกล้ามเนื้อ บริเวณใบหน้า และหลอด อาหารส่วนต้น หน้าที่สำคัญของกล้ามเนื้อ โครงร่างคือ – การเคลื่อนไหว (movement) – การทรงตัวของร่างกาย (posture) กล้ามเนื้อโครงร่างสามารถ ทำงานภายใต้การสั่งการ จากสมอง (Voluntary control) Skeletal muscle

4 กล้ามเนื้อโครงร่างแต่ละมัด ประกอบด้วยเซลล์กล้ามเนื้อ (muscle cell หรือ muscle fiber) เรียงตัวขนาน กัน ส่วนปลายของมัดกล้ามเนื้อที่ยึดติดกับ กระดูกเรียกว่า เอ็น (tendon) Structure of Skeletal muscle

5 Motor unit การหดตัวของกล้ามเนื้อ โครงร่างถูกควบคุมโดย เซลล์ประสาทสั่งการ (motor neuron) ซึ่งอยู่ที่ – ไขสันหลัง สำหรับกล้ามเนื้อ แขน ขา ลำตัว – ก้านสมอง สำหรับกล้ามเนื้อ ศีรษะและคอ 1 Motor unit คือ เซลล์ ประสาท 1 ตัวกับ muscle fiber จำนวนหนึ่งที่เซลล์ ประสาทตัวนั้นไปเลี้ยง กล้ามเนื้อที่ทำงานละเอียด จะมี motor unit ขนาดเล็ก เช่น กล้ามเนื้อมือ การทำลาย motor neuron ทำให้เกิดอาการอัมพาต

6 บริเวณที่ปลายประสาทสั่งการไซแนปส์กับเซลล์ กล้ามเนื้อเรียกว่า neuromuscular junction หรือ motor end-plate สารสื่อประสาทที่หลั่งจากปลายประสาทคือ acetylcholin (ACh) Neuromuscular junction

7 สารสื่อประสาท acetylcholine จับ กับตัวรับที่เซลล์ กล้ามเนื้อ กระตุ้นให้ เซลล์กล้ามเนื้อสร้าง สัญญาณไฟฟ้าได้ เช่นเดียวกับกระแส ประสาท วิ่งไปตาม ผิวเซลล์ กระตุ้นให้แคลเซียม ไอออนในเซลล์ สูงขึ้น โดยออกมา จากที่เก็บในเซลล์ (saroplasmic reticulum; SR) ทำให้เกิดการจับ และดึงของสาย actin และ myosin เกิดการหดตัวของ กล้ามเนื้อ Excitation contraction coupling

8

9 Recruitment of motor unit การเพิ่มแรงการหดตัวสามารถทำได้โดยเพิ่มจำนวน motor unit ที่ทำงาน

10 Summation of muscle contraction การกระตุ้นซ้ำๆ ทำให้เกิดการรวมกันของการหดตัว (summation) ทำให้แรงการหดตัวเพิ่มมากขึ้น กลไก – เพิ่ม Ca 2+ ในเซลล์ – ไม่เสียแรงไปยืด series elastic component

11 Recruitment of motor unitFrequency summation Force of contraction

12 Muscle fatigue Central fatigue Neuromuscular fatigue –Depletion of neurotransmitter Muscular fatigue –Accumulation of waste: lactate, K + –Depletion of energy source: ATP

13 Electromyography การวัดสัญญาณไฟฟ้าซึ่ง เกิดจากการทำงานของแต่ ละ motor unit สิ่งที่บันทึกได้เรียกว่า electromyogram (EMG) ประโยชน์ของ EMG – วินิจฉัยความผิดปกติของการ ทำงานของ motor unit – วินิจฉัยแยกโรคความผิดปกติ การทำงานของกล้ามเนื้อว่า เกิดจาก motor neuron หรือ muscle

14 Experiment 1: การวัด EMG จากกล้ามเนื้อ biceps และ triceps

15 Experiment 2: การเปรียบเทียบ EMG กับแรงการหดตัวของ กล้ามเนื้อ

16 Experiment 3: Muscle contraction


ดาวน์โหลด ppt Electromyography (EMG) and Skeletal muscle contraction Sompol Tapechum M.D., Ph.D. Department of Physiology Faculty of Medicine Siriraj Hospital.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google