งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Cell Specialization. เนื้อเยื่อพืช Plant Tissue เซลล์พืชต่างจากเซลล์สัตว์ อย่างไร  เซลล์พืชมี chloroplast  มี vacuole ใหญ่ อยู่กลาง เซลล์  มี cell.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Cell Specialization. เนื้อเยื่อพืช Plant Tissue เซลล์พืชต่างจากเซลล์สัตว์ อย่างไร  เซลล์พืชมี chloroplast  มี vacuole ใหญ่ อยู่กลาง เซลล์  มี cell."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Cell Specialization

2 เนื้อเยื่อพืช Plant Tissue

3 เซลล์พืชต่างจากเซลล์สัตว์ อย่างไร  เซลล์พืชมี chloroplast  มี vacuole ใหญ่ อยู่กลาง เซลล์  มี cell wall

4 เนื้อเยื่อพืชแบ่ง ออกได้เป็น 3 ระบบ ได้แก่ 1.Dermal tissue ( เนื้อเยื่อบุผิว ) 2.Vascular tissue ( เนื้อเยื่อ ลำเลียง ) 3.Ground tissue ( เนื้อเยื่อ พื้นฐาน )

5 เซลล์พืชแบ่งออกเป็น  Parenchyma  Collenchyma  Scherenchyma : Fiber cells Sclereids or stone cells

6 Parenchyma : เป็นเซลล์ที่ unspecialized มีผนังเซลล์บาง และเป็นเซลล์ที่มีหน้าที่ ต่างๆในพืช Parenchyma

7 Collenchyma มีผนังหนากว่า parenchyma และเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อพืช ทั่วๆไปในส่วนที่มีการเจริญเติบโต Collenchyma

8 Sclerenchyma  เป็นเซลล์ที่มีรูปร่าง เฉพาะและทำหน้าที่เป็น โครงสร้างให้พืชแข็งแรง  มีผลังเซลล์หนาขึ้น เป็น สารพวก lignin  อาจเป็นเซลล์ที่ตายแล้ว  ตัวอย่างเช่น fiber cells เป็นเซลล์ที่มีรูปร่างยาว Sclereids (stone cell) มีรูปร่างไม่แน่นอน ผนัง เซลล์หนามาก

9 Tracheids and Vessel Elements: Water Conducting Cells

10 Sieve-Tube Members: Food Conducting Cells

11 ราก พืชใบ เลี้ยงคู่ พืชใบ เลี้ยงเดี่ยว

12 รากของพืชใบเลี้ยง คู่

13 รากของพืชใบเลี้ยง เดี่ยว

14 ลำ ต้น พืชใบ เลี้ยงคู่ พืชใบ เลี้ยงเดี่ยว

15 ลำต้นพืชใบ เลี้ยงคู่

16 ลำต้น พืชใบ เลี้ยง เดี่ยว

17 ใบใบ

18 โครงสร้างของใบ  Photosynthesis เกิดขึ้นบริเวณ mesophyll tissue  มีระบบท่อลำเลียง Xylem, Phloem  ผิวนอกของใบ epidermis เคลือบ ด้วย wax เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำ  มีปากใบ (guard cells) เพื่อ แลกเปลี่ยน gas

19

20 เนื้อเยื่อเจริญส่วน ปลายราก


ดาวน์โหลด ppt Cell Specialization. เนื้อเยื่อพืช Plant Tissue เซลล์พืชต่างจากเซลล์สัตว์ อย่างไร  เซลล์พืชมี chloroplast  มี vacuole ใหญ่ อยู่กลาง เซลล์  มี cell.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google