งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ALL-L1 เซลล์ใน L1 เป็น Small lymphoblast ส่วนใหญ่มีเส้นผ่าน ศูนย์กลางเป็นสองเท่าของ Small lymphocyte นอกจากนี้ยังพบว่าไม่ ค่อยมีไซโตพลาสมฺ จะเห็นรูปร่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ALL-L1 เซลล์ใน L1 เป็น Small lymphoblast ส่วนใหญ่มีเส้นผ่าน ศูนย์กลางเป็นสองเท่าของ Small lymphocyte นอกจากนี้ยังพบว่าไม่ ค่อยมีไซโตพลาสมฺ จะเห็นรูปร่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ALL-L1 เซลล์ใน L1 เป็น Small lymphoblast ส่วนใหญ่มีเส้นผ่าน ศูนย์กลางเป็นสองเท่าของ Small lymphocyte นอกจากนี้ยังพบว่าไม่ ค่อยมีไซโตพลาสมฺ จะเห็นรูปร่าง นิวเคลียสเรียบเป็นปกติ นิวคลีโอไล อาจจะไม่เห็นชัดเจนเซลล์ Small lymphoblast ใน L1 นี้พบว่ามี N:C สูง บริเวณของนิวเคลียสเกือบจะเต็มเซลล์ และ ขนาดของนิวเคลียสมักจะเท่าๆ กัน

2 Small Lymphoblast Small Lymphocyte เปรียบเทียบระหว่าง Small Lymphocyte และ Large Lymphocyte

3 Small Lymphocyte Small Lymphoblast จะเห็นได้ว่า lymphoblast ทุกเซลล์มีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งหมด

4

5

6 ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหว่าง ALL-L1 และ L2 Cytologic featureL1L1 L2L2 Cell size ตัวเล็กทั้งหมด เหมือนกันหมด ตัวใหญ่กว่า L 1 และ หน้าตาไม่ เหมือนกันทั้งหมด Nuclear Chromatin เป็นเนื้อเดียวกัน (Homogeneous) ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน (Heterogeneous) Nuclear Shape เต็มเซลล์บางครั้ง เห็นมีร่อง (clefting) ไม่เต็มเซลล์พบได้ หลายแบบ พบ ร่อง (Clefting) ได้ อาจจะเห็นมี นิวเคลียสเว้าเข้า มาได้ นิวคลีโอไลมองไม่เห็นเห็นได้ 1 หรือ มากกว่า และใหญ่ ชัดเจน ไซโตพลาสมฺน้อยเพราะนิวเคลียส เต็มเซลล์ พบมากกว่า L 1 มี ตั้งแต่ปานกลางถึง มาก Cytoplasmic Vacuole ไม่พบพบได้บ้าง

7 HOME


ดาวน์โหลด ppt ALL-L1 เซลล์ใน L1 เป็น Small lymphoblast ส่วนใหญ่มีเส้นผ่าน ศูนย์กลางเป็นสองเท่าของ Small lymphocyte นอกจากนี้ยังพบว่าไม่ ค่อยมีไซโตพลาสมฺ จะเห็นรูปร่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google