งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขนส่งอสุจิสู่ Epididymis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขนส่งอสุจิสู่ Epididymis"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขนส่งอสุจิสู่ Epididymis
Bull &Stallion 7 days Boar 12 days Ram 16 days อาจเพิ่มขึ้น % ถ้าความถี่ในการหลั่งเพิ่มขึ้น Fig: testis

2 การเก็บกักตัวอสุจิ (storage of sperm)
Caudal epididymis ประมาณ 70 % Vas deferens ประมาณ 2 % มีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยเมื่อเคลื่อนถึงส่วนกลางของ Corpus epididymis และจะเคลื่อนมากขึ้นเมื่อถึง Cauda epididymis & Vas deferens Epithelial cells ของ Epididymis หลั่งสาร Immobilin และ Quiescence factor เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด metabolism ที่ไม่จำเป็น และยืดอายุของอสุจิ

3 การเก็บกักตัวอสุจิ (ต่อ)
บางตัวออกมาพร้อมน้ำปัสสาวะ ขณะที่บางส่วนเมื่อสูญเสียความสามารถแล้วจะถูกย่อยสลายก่อนขับออก การไม่หลั่งนานๆ จะมีอสุจิที่แก่ตัว (stale spermatozoa) อยู่มาก Ejaculated sperm ที่มี droplet อยู่จำนวนมากแสดงว่าตัวอสุจิยังไม่โตเต็มวัย (immaturity)

4 Seminal plasma มีความสำคัญมากในการผสมแบบธรรมชาติ เพราะเป็นทั้งตัวนำ (carrier) และตัวป้องกัน (protector) แก่ตัวอสุจิ โดยเฉพาะพวกที่หลั่งที่ vagina เช่น โคและแกะ ส่วนม้าและสุกรซึ่งหลั่งที่มดลูก seminal plasma อาจมีความสำคัญน้อยลง ประกอบด้วยสารที่เป็นแหล่งพลังงาน เช่น fructose, Sorbitol, Ergothioneine, Glycerylphosphorylcholine (GPC), hormone (androgen, PG, FSH & LH), peptide, antimicrobial (seminal plasmin)

5 ต่อมร่วม (Accessory glands)

6

7 Sperm metabolism - Glycolysis : Fructose, Sorbitol Lactic acid
- Respiration (Oxidative pathway, Oxidation phosphorylation) Enzyme ที่เกี่ยวข้องกับทั้ง 2 ขบวนการอยู่ที่ mitochondria Plasmalogen คือแหล่งพลังงานสำรองหลักในเซลล์อสุจิ

8 O2 Sorbitol Glycolysis Fructose phosphate Sorbitol dehydrogenase
Enz. in female tract Glycero- phosphate Triosphos- phate GPC Pyruvic acid CO2, H2O Krebs Cycle Plasmalogen Acetyl coA CO2, H2O

9 ปัจจัยที่มีผลต่อ metabolism ของ sperm
อุณหภูมิ pH : เหมาะกับการทำงานของ enzyme ในขบวนการ metabolism ที่บริเวณ Cauda epididymis มี pH 5.8 ตัวอสุจิมีการเคลื่อนที่น้อย Osmotic Gas แสง Peroxidation --> loss of permeable


ดาวน์โหลด ppt การขนส่งอสุจิสู่ Epididymis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google