งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Jump to first page การขนส่งอสุจิสู่ Epididymis Bull &Stallion 7 days Boar 12 days Ram 16 days อาจเพิ่มขึ้น 10- 20 % ถ้าความถี่ ในการหลั่ง เพิ่มขึ้น Fig:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Jump to first page การขนส่งอสุจิสู่ Epididymis Bull &Stallion 7 days Boar 12 days Ram 16 days อาจเพิ่มขึ้น 10- 20 % ถ้าความถี่ ในการหลั่ง เพิ่มขึ้น Fig:"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Jump to first page การขนส่งอสุจิสู่ Epididymis Bull &Stallion 7 days Boar 12 days Ram 16 days อาจเพิ่มขึ้น 10- 20 % ถ้าความถี่ ในการหลั่ง เพิ่มขึ้น Fig: testis

2 Jump to first page การเก็บกักตัวอสุจิ (storage of sperm) Caudal epididymis ประมาณ 70 % Vas deferens ประมาณ 2 % มีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยเมื่อเคลื่อนถึง ส่วนกลางของ Corpus epididymis และจะ เคลื่อนมากขึ้นเมื่อถึง Cauda epididymis & Vas deferens Epithelial cells ของ Epididymis หลั่ง สาร Immobilin และ Quiescence factor เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด metabolism ที่ไม่จำเป็น และยืดอายุของอสุจิ

3 Jump to first page การเก็บกักตัวอสุจิ ( ต่อ ) บางตัวออกมาพร้อมน้ำปัสสาวะ ขณะที่บางส่วนเมื่อสูญเสียความสามารถ แล้วจะถูกย่อยสลายก่อนขับออก การไม่หลั่งนานๆ จะมีอสุจิที่แก่ตัว (stale spermatozoa) อยู่มาก Ejaculated sperm ที่มี droplet อยู่ จำนวนมากแสดงว่าตัวอสุจิยังไม่โตเต็ม วัย (immaturity)

4 Jump to first page มีความสำคัญมากในการผสมแบบ ธรรมชาติ เพราะเป็นทั้งตัวนำ (carrier) และตัวป้องกัน (protector) แก่ตัวอสุจิ โดยเฉพาะพวกที่หลั่งที่ vagina เช่น โค และแกะ ส่วนม้าและสุกรซึ่งหลั่งที่มดลูก seminal plasma อาจมีความสำคัญ น้อยลง ประกอบด้วยสารที่เป็นแหล่งพลังงาน เช่น fructose, Sorbitol, Ergothioneine, Glycerylphosphorylcholine (GPC), hormone (androgen, PG, FSH & LH), peptide, antimicrobial (seminal plasmin) Seminal plasma

5 Jump to first page ต่อมร่วม (Accessory glands)

6 Jump to first page

7 Jump to first page - Glycolysis : Fructose, Sorbitol Lactic acid - Respiration (Oxidative pathway, Oxidation phosphorylation) Enzyme ที่เกี่ยวข้องกับทั้ง 2 ขบวนการ อยู่ที่ mitochondria Plasmalogen คือแหล่งพลังงานสำรอง หลักในเซลล์อสุจิ Sperm metabolism

8 Jump to first page Sorbitol O2O2 Sorbitol dehydrogenase Fructose phosphate GPC Enz. in female tract Glycero- phosphate Triosphos- phate Pyruvic acid Acetyl coA CO 2, H 2 O Plasmalogen CO 2, H 2 O Glycolysis Krebs Cycle

9 Jump to first page อุณหภูมิ pH : 6.9-7.5 เหมาะกับการทำงาน ของ enzyme ในขบวนการ metabolism ที่บริเวณ Cauda epididymis มี pH 5.8 ตัวอสุจิมีการเคลื่อนที่น้อย Osmotic Gas แสง Peroxidation --> loss of permeable ปัจจัยที่มีผลต่อ metabolism ของ sperm


ดาวน์โหลด ppt Jump to first page การขนส่งอสุจิสู่ Epididymis Bull &Stallion 7 days Boar 12 days Ram 16 days อาจเพิ่มขึ้น 10- 20 % ถ้าความถี่ ในการหลั่ง เพิ่มขึ้น Fig:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google