งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาเว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาเว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาเว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์
เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ

2 เว็บไซต์ เว็บไซต์ (website, web site, หรือ Web site) หมายถึง หน้าเว็บเพจหลายหน้า ซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ ส่วนใหญ่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ โดยถูกจัดเก็บไว้ในเวิลด์ไวด์เว็บ หน้าแรกของเว็บไซต์ที่เก็บไว้ที่ชื่อหลักจะเรียกว่า โฮมเพจ

3 ขั้นตอนการจัดทำ หารูปแบบของเว็บไซต์ที่ต้องการ
จัดหารูปประกอบ โดยต้องเป็นรูปที่ไม่มีลิขสิทธิ์ ส่วนใหญ่จะใช้รูปถ่ายภายในคณะ ที่ถ่ายโดยหน่วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ออกแบบ จัดทำกราฟิก บางกรณี ใช้กราฟิกที่จัดทำโดยคุณนิติมา จัดทำแม่แบบ (Template) คุณนุชสราดำเนินงานต่อ

4 รูปแบบของเว็บไซต์ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เว็บไซต์สินค้า
แม่แบบเว็บไซต์ เว็บไซต์อื่นๆ

5 ออกแบบ จัดทำกราฟิก ออกแบบแบนเนอร์ของเว็บไซต์
กำหนดขนาด ความกว้างประมาณ 720 pixel ความสูงประมาณ pixel เลือกใช้น้ำเงินและเหลืองเป็นหลัก เพราะเป็นสีประจำคณะและมหาวิทยาลัย ตรวจสอบความเหมาะสม Export เป็น html พร้อมใส่ข้อมูล จัดรูปแบบหน้าเว็บเพจ

6 โปรแกรมที่ใช้ในการจัดทำ
Adobe Photoshop Macromedia Dreamweaver EditPlus Macromedia Firework Macromedia Flash

7 โปรแกรมที่ใช้ในการจัดทำกราฟิก
Adobe Photoshop ใช้สำหรับออกแบบกราฟิกหลัก ประกอบด้วย แบนเนอร์ เมนู และรูปภาพต่างๆ Macromedia Firework ใช้สำหรับการทำเมนูเลื่อนลง (Drop-down menu) หรือทำกราฟิกอื่นๆ Macromedia Flash ใช้สำหรับทำภาพเคลื่อนไหว (Animation) สำหรับหน้าแรกของเว็บไซต์ หรือภาพเคลื่อนไหวประกอบภายใน

8 โปรแกรมที่ใช้ในจัดการเว็บเพจ
Macromedia Dreamweaver เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความรู้เรื่องภาษา HTML สามารถใช้งานได้สะดวก EditPlus สำหรับคนที่ต้องการแก้ไขด้วยตนเอง โดยใช้วิธีเขียน เองทั้งหมด เป็น Code html

9 Dreamweaverหรือ EditPlus
Firework Photoshop Dreamweaverหรือ EditPlus

10 เว็บไซต์หน่วยสารสนเทศฯ ปี 2544

11 เว็บไซต์หน่วยสารสนเทศฯ ปี 2549

12 เว็บไซต์หน่วยวิเทศบริการ ปี 2549

13 เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2549 (อินเตอร์เน็ต)

14 เว็บไซต์งานสารสนเทศฯ ปี 2550

15 เว็บไซต์คณะวิทยาศาตร์ (อินทราเน็ต)

16 ขอบคุณมากค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาเว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google