งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาเว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาเว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาเว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ

2 เว็บไซต์ เว็บไซต์ (website, web site, หรือ Web site) หมายถึง หน้าเว็บเพจหลายหน้า ซึ่ง เชื่อมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ ส่วนใหญ่ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลผ่าน คอมพิวเตอร์ โดยถูกจัดเก็บไว้ใน เวิลด์ไวด์เว็บ หน้าแรกของเว็บไซต์ที่เก็บไว้ ที่ชื่อหลักจะเรียกว่า โฮมเพจ เว็บไซต์ (website, web site, หรือ Web site) หมายถึง หน้าเว็บเพจหลายหน้า ซึ่ง เชื่อมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ ส่วนใหญ่ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลผ่าน คอมพิวเตอร์ โดยถูกจัดเก็บไว้ใน เวิลด์ไวด์เว็บ หน้าแรกของเว็บไซต์ที่เก็บไว้ ที่ชื่อหลักจะเรียกว่า โฮมเพจ

3 ขั้นตอนการจัดทำ หารูปแบบของเว็บไซต์ที่ต้องการ หารูปแบบของเว็บไซต์ที่ต้องการ จัดหารูปประกอบ โดยต้องเป็นรูปที่ไม่มี ลิขสิทธิ์ ส่วนใหญ่จะใช้รูปถ่ายภายในคณะ ที่ถ่ายโดยหน่วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางการศึกษา จัดหารูปประกอบ โดยต้องเป็นรูปที่ไม่มี ลิขสิทธิ์ ส่วนใหญ่จะใช้รูปถ่ายภายในคณะ ที่ถ่ายโดยหน่วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางการศึกษา ออกแบบ จัดทำกราฟิก ออกแบบ จัดทำกราฟิก บางกรณี ใช้กราฟิกที่จัดทำโดยคุณนิติมา บางกรณี ใช้กราฟิกที่จัดทำโดยคุณนิติมา จัดทำแม่แบบ (Template) จัดทำแม่แบบ (Template) คุณนุชสราดำเนินงานต่อ คุณนุชสราดำเนินงานต่อ

4 รูปแบบของเว็บไซต์ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เว็บไซต์สินค้า เว็บไซต์สินค้า แม่แบบเว็บไซต์ แม่แบบเว็บไซต์ เว็บไซต์อื่นๆ เว็บไซต์อื่นๆ

5 ออกแบบ จัดทำกราฟิก ออกแบบแบนเนอร์ของเว็บไซต์ ออกแบบแบนเนอร์ของเว็บไซต์ กำหนดขนาด ความกว้างประมาณ 720 pixel ความสูงประมาณ 200-300 pixel กำหนดขนาด ความกว้างประมาณ 720 pixel ความสูงประมาณ 200-300 pixel เลือกใช้น้ำเงินและเหลืองเป็นหลัก เพราะ เป็นสีประจำคณะและมหาวิทยาลัย เลือกใช้น้ำเงินและเหลืองเป็นหลัก เพราะ เป็นสีประจำคณะและมหาวิทยาลัย ตรวจสอบความเหมาะสม ตรวจสอบความเหมาะสม Export เป็น html พร้อมใส่ข้อมูล Export เป็น html พร้อมใส่ข้อมูล จัดรูปแบบหน้าเว็บเพจ จัดรูปแบบหน้าเว็บเพจ

6 โปรแกรมที่ใช้ในการจัดทำ Adobe Photoshop Adobe Photoshop Macromedia Dreamweaver Macromedia Dreamweaver EditPlus EditPlus Macromedia Firework Macromedia Firework Macromedia Flash Macromedia Flash

7 โปรแกรมที่ใช้ในการจัดทำ กราฟิก Adobe Photoshop ใช้สำหรับออกแบบ กราฟิกหลัก ประกอบด้วย แบนเนอร์ เมนู และรูปภาพต่างๆ Adobe Photoshop ใช้สำหรับออกแบบ กราฟิกหลัก ประกอบด้วย แบนเนอร์ เมนู และรูปภาพต่างๆ Macromedia Firework ใช้สำหรับการทำ เมนูเลื่อนลง (Drop-down menu) หรือทำ กราฟิกอื่นๆ Macromedia Firework ใช้สำหรับการทำ เมนูเลื่อนลง (Drop-down menu) หรือทำ กราฟิกอื่นๆ Macromedia Flash ใช้สำหรับทำ ภาพเคลื่อนไหว (Animation) สำหรับหน้า แรกของเว็บไซต์ หรือภาพเคลื่อนไหว ประกอบภายใน Macromedia Flash ใช้สำหรับทำ ภาพเคลื่อนไหว (Animation) สำหรับหน้า แรกของเว็บไซต์ หรือภาพเคลื่อนไหว ประกอบภายใน

8 โปรแกรมที่ใช้ในจัดการเว็บเพจ Macromedia Dreamweaver เหมาะสำหรับ คนที่ไม่มีความรู้เรื่องภาษา HTML สามารถ ใช้งานได้สะดวก Macromedia Dreamweaver เหมาะสำหรับ คนที่ไม่มีความรู้เรื่องภาษา HTML สามารถ ใช้งานได้สะดวก EditPlus สำหรับคนที่ต้องการแก้ไขด้วย ตนเอง โดยใช้วิธีเขียน เองทั้งหมด เป็น Code html EditPlus สำหรับคนที่ต้องการแก้ไขด้วย ตนเอง โดยใช้วิธีเขียน เองทั้งหมด เป็น Code html

9 Photo shop Firew ork Dreamw eaver หรือ EditPlus

10 เว็บไซต์หน่วยสารสนเทศฯ ปี 2544

11 เว็บไซต์หน่วยสารสนเทศฯ ปี 2549

12 เว็บไซต์หน่วยวิเทศบริการ ปี 2549

13 เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2549 ( อินเตอร์เน็ต )

14 เว็บไซต์งานสารสนเทศฯ ปี 2550

15 เว็บไซต์คณะวิทยาศาตร์ ( อินทราเน็ต )

16 ขอบคุณมากค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาเว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google