งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายเกียรติพันธ์ ศรีทวีพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการ และนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายเกียรติพันธ์ ศรีทวีพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการ และนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายเกียรติพันธ์ ศรีทวีพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการ และนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน การใช้งาน เครือข่ายนนทรี และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในมหาวิทยาลัย

2 1. นิสิตใหม่ต้องลงทะเบียนขอ account ผ่านทาง website https://nontriregis.ku.ac.th/th https://nontriregis.ku.ac.th/th

3 ลงทะเบียนขอ account ผ่านทาง website ( ต่อ ) ยอมรับเงื่อนไขและกดถัดไป กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและกด Submit

4 2. ลงทะเบียน Mac Address ที่ Web site https://smart.ku.ac.th https://smart.ku.ac.th กรอก ID / Password Nontri Account ที่ได้สมัคร ตามขั้นตอนแรก แล้วกด ล็อคอิน

5 ลงทะเบียน Mac Address ที่ Web site ( ต่อ ) 1. เลือกชนิดของการเชื่อมต่อ 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม เพิ่ม 3. วิธีการหา MAC Address มาใส่ https://smart.ku.ac.th/howto.html

6 3. การเข้าใช้งาน Internet เข้าเว็บไซท์ อะไรก็ได้ จะ Redirect ไป ยังหน้า Login ดังรูป กรอก Username/Password ของ Nontri Account เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพื่อ Login เมื่อ Login สำเร็จระบบ จะเชื่อมต่อ Website โดยอัตโนมัติ

7 สิทธิประโยชน์อื่นๆ ของผู้ใช้ Nontri Account 1. ดาวน์โหลด Windows XP Professional Service Pack 3 (Support Sata II) และ Ms Office 2003 KU License 2. ดาวน์โหลดโปรแกรม Antivirus Kaspersky พร้อมอัพเดต ลิขสิทธิ์ของ มหาวิทยาลัย 3. บริการพื้นที่โฮมเพจสำหรับนิสิตจำนวน 200 MB โดยใช้ Nontri Account ประจำตัวของนิสิตในการ Login


ดาวน์โหลด ppt นายเกียรติพันธ์ ศรีทวีพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการ และนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google