งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายเกียรติพันธ์ ศรีทวีพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการ และนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายเกียรติพันธ์ ศรีทวีพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการ และนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายเกียรติพันธ์ ศรีทวีพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการ และนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน การใช้งาน เครือข่ายนนทรี และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในมหาวิทยาลัย

2 1. นิสิตใหม่ต้องลงทะเบียนขอ account ผ่านทาง website https://nontriregis.ku.ac.th/th https://nontriregis.ku.ac.th/th

3 ลงทะเบียนขอ account ผ่านทาง website ( ต่อ ) ยอมรับเงื่อนไขและกดถัดไป กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและกด Submit

4 2. ลงทะเบียน Mac Address ที่ Web site https://smart.ku.ac.th https://smart.ku.ac.th กรอก ID / Password Nontri Account ที่ได้สมัคร ตามขั้นตอนแรก แล้วกด ล็อคอิน

5 ลงทะเบียน Mac Address ที่ Web site ( ต่อ ) 1. เลือกชนิดของการเชื่อมต่อ 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม เพิ่ม 3. วิธีการหา MAC Address มาใส่ https://smart.ku.ac.th/howto.html

6 3. การเข้าใช้งาน Internet เข้าเว็บไซท์ อะไรก็ได้ จะ Redirect ไป ยังหน้า Login ดังรูป กรอก Username/Password ของ Nontri Account เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพื่อ Login เมื่อ Login สำเร็จระบบ จะเชื่อมต่อ Website โดยอัตโนมัติ

7 สิทธิประโยชน์อื่นๆ ของผู้ใช้ Nontri Account 1. ดาวน์โหลด Windows XP Professional Service Pack 3 (Support Sata II) และ Ms Office 2003 KU License http://download.ku.ac.th/ 2. ดาวน์โหลดโปรแกรม Antivirus Kaspersky พร้อมอัพเดต ลิขสิทธิ์ของ มหาวิทยาลัย http://antivirus.ku.ac.th/http://antivirus.ku.ac.th/ 3. บริการพื้นที่โฮมเพจสำหรับนิสิตจำนวน 200 MB http://pirun.kps.ku.ac.th/http://pirun.kps.ku.ac.th/ โดยใช้ Nontri Account ประจำตัวของนิสิตในการ Login


ดาวน์โหลด ppt นายเกียรติพันธ์ ศรีทวีพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการ และนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google