งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างเว็บด้วยภาษา HTML

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างเว็บด้วยภาษา HTML"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างเว็บด้วยภาษา HTML

2 เนื้อหา HTML คืออะไร รูปแบบและโครงสร้างของ HTML
การกำหนดสีให้กับ Background การกำหนดรูปแบบตัวอักษร การขึ้นบรรทัดใหม่ การย่อหน้าและการขีดเส้น การแสดงผลแบบรายการ (List) การจัดรูปแบบการแสดงผลแบบกลุ่ม การใส่รูปภาพลงในเว็บเพจ การเชื่อมโยงข้อมูล การสร้างตาราง (TABLE)

3 HTML คืออะไร HTML เป็นภาษาที่มีลักษณะของโค้ดเป็นไฟล์ตัวอักษรในมาตรฐานของรหัสแอสกี ASCII (American Standard Code For Information Interchange) ซึ่งประกอบไปด้วย คำสั่งต่างๆซึ่งมีลักษณะเป็นคำสั่งที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ เพื่อให้การสร้างเว็บเพจมีความสะดวกและง่ายมากยิ่งขึ้น

4 HTML คืออะไร (ต่อ) HTML ย่อมาจากคำว่า ( Hyper Text Markup Language )
โปรแกรมที่ใช้เขียนโปรแกรมภาษา HTML คือ โปรแกรมประเภท Text Editor เช่น Notepad , Editplus เป็นต้น

5 รูปแบบและโครงสร้างของ HTML
<HTML> <HEAD> <TITLE>ชื่อHTML</TITLE> <HEAD> <BODY> คำสั่งต่างๆ </BODY> </HTML> ส่วนหัว ใช้ประกาศ ส่วนเนื้อหา

6 การกำหนดสีให้กับ Background
ผลลัพธ์ bg1.html

7 การกำหนดรูปให้เป็น Background
ผลลัพธ์ bg2.html

8 การกำหนดรูปแบบตัวอักษร (ขนาด)
ผลลัพธ์ font1.html

9 การกำหนดรูปแบบตัวอักษร (หัวเรื่อง)
ผลลัพธ์ font2.html

10 การกำหนดรูปแบบตัวอักษร (สี)
ผลลัพธ์ font3.html

11 การกำหนดรูปแบบตัวอักษร (แบบ)
ผลลัพธ์ font4.html

12 การกำหนดรูปแบบตัวอักษร (ลักษณะพิเศษ)
ผลลัพธ์ font5.html

13 การกำหนดรูปแบบตัวอักษร (จัดตำแหน่ง)
ผลลัพธ์ font6.html

14 การขึ้นบรรทัดใหม่ การย่อหน้าและการขีดเส้น
ผลลัพธ์ hr1.html

15 การแสดงผลแบบรายการ (List)
ผลลัพธ์ list1.html

16 การแสดงผลแบบรายการ (List)
ผลลัพธ์ list2.html

17 การแสดงผลแบบรายการ (List)
ผลลัพธ์ list3.html

18 การจัดรูปแบบการแสดงผลแบบกลุ่ม
ผลลัพธ์ pre.html

19 การใส่รูปภาพลงในเว็บเพจ
ผลลัพธ์ img1.html

20 การใส่รูปภาพลงในเว็บเพจ (ขนาด)
ผลลัพธ์ img2.html

21 การใส่รูปภาพลงในเว็บเพจ (ขอบ)
ผลลัพธ์ img3.html

22 การเชื่อมโยงข้อมูล ผลลัพธ์ a1.html

23 การเชื่อมโยงข้อมูล(ภายในหน้าเดียวกัน)
ผลลัพธ์ a2.html

24 การเชื่อมโยงข้อมูล(ภายในเว็บไซต์)
ผลลัพธ์ a3.html

25 การเชื่อมโยงข้อมูล(ภายนอกเว็บไซต์)
ผลลัพธ์ a4.html

26 การเชื่อมโยงข้อมูล(ไปที่ E-Mail)
ผลลัพธ์ a5.html

27 การเชื่อมโยงข้อมูล(โดยใช้รูป)
ผลลัพธ์ a6.html

28 การสร้างตาราง (TABLE)
ผลลัพธ์ table1.html

29 การสร้างตาราง (การใส่กรอบ)
ผลลัพธ์ table2.html

30 การสร้างตาราง (การใส่สีกรอบ)
ผลลัพธ์ table3.html

31 การสร้างตาราง (กำหนดขนาด)
ผลลัพธ์ table4.html

32 การสร้างตาราง (กำหนดขนาดสีพื้น)
ผลลัพธ์ table5.html

33 การสร้างตาราง (กำหนดขนาดสีพื้น)
ผลลัพธ์ table6.html

34 การสร้างตาราง (กำหนดขนาดสีพื้น)
ผลลัพธ์ table7.html


ดาวน์โหลด ppt การสร้างเว็บด้วยภาษา HTML

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google