งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COMPUTER ปฏิบัติการที่ 3 : การสร้างโฮมเพจ อย่างง่าย Creating simple Home Page.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COMPUTER ปฏิบัติการที่ 3 : การสร้างโฮมเพจ อย่างง่าย Creating simple Home Page."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 COMPUTER ปฏิบัติการที่ 3 : การสร้างโฮมเพจ อย่างง่าย Creating simple Home Page

3 เอกสารไฮเปอร์เท็กซ์ โฮมเพจเป็นเอกสาร ไฮเปอร์เท็กซ์ ใช้ ภาษา HTML เขียนมี รูปแบบไวยากรณ์ที่ ชัดเจน เก็บอยู่บน เครื่อง Server เอกสารไฮเปอร์เท็กซ์ ที่ถูกแปลงและแสดง โดย Web browser ที่ เครื่อง PC

4 HTML ย่อมาจาก HyperText Markup Language เป็นภาษาที่สื่อให้ Web browser ทราบรูปแบบการ แสดงผล คำสั่งที่ใช้ในการกำหนดรูปแบบการแสดงผล เรียกว่า tag Web browser จะแสดงผลตามความหมายของ tag ที่ระบุ โดยคำสั่ง tag จะไม่ถูกแสดงออกมาให้ เห็นทางหน้าจอ คำสั่ง tag จะอยู่ระหว่างเครื่องหมาย ตามลำดับ ตัวอย่างเช่น Sawasdee Everyone

5 Web Editor คือโปรแกรมที่ใช้เป็นเครื่องมือในการเขียน รูปแบบคำสั่ง HTML เนื่องจาก HTML อยู่ในรูป ASCII TEXT ธรรมดา ดังนั้น จึงสามารถที่จะใช้ แม้กระทั่ง Text Editor ธรรมดา อย่างเช่น Notepad มาเขียนก็ได้ ปัจจุบันมี Web Editor ที่มีความสามารถสูง มากมาย ยกตัวอย่างเช่น FrontPage, NetObject, Composer, HotMetal เป็นต้น

6 Edit Plus เป็นตัวสร้างเวบ (Web Editor) ที่เราจะนำมาใช้ ในปฏิบัติการ

7 โครงสร้างภาษา HTML ....

8 ประกอบด้วย open tag เช่น และ close tag เช่น การใช้ Tag จะซ้อนกันเป็นชั้น message รูปแบบคำสั่งของ HTML

9 สำหรับใช้เป็นชื่อเรื่องเอกสาร ซึ่งจะไปปรากฎที่ title bar ของ Browser การกำหนดชื่อเรื่อง (Title) ชื่อเรื่อง เอกสาร Welcome to 517101 : Introduction to Computers ตัวอย่าง

10 การกำหนดหัวเรื่อง (Headings) ใช้เน้นข้อความ เช่น ชื่อเรื่อง ชื่อบท ชื่อตอน หรือข้อความสำคัญอื่นๆ เมื่อ browser พบ tag นี้ จะขึ้นบรรทัดใหม่ พิมพ์ ข้อความใน heading และเว้นบรรทัดว่าง 1 บรรทัด เมื่อค่า n เป็นขนาดของข้อความหัวเรื่องมีค่า 1-6 ข้อความ หัวเรื่อง

11 การทำคำสั่งให้เป็นเพียงคำบรรยาย หากไม่ต้องการใช้ tag คำสั่งใดๆ ทำการ แสดงผลให้ใส่เครื่องหมาย ! ไว้หลังเครื่องหมาย < ดังนี้ หากต้องการให้ tag คำสั่งหรือข้อความใดๆ ไม่ แสดงบน Web Browser

12 การขึ้นบรรทัดใหม่ (LINE Breaks) การขึ้นบรรทัดใหม่ในเอกสาร html ไม่ได้ทำให้ หน้าจอที่เห็นมีการขึ้นบรรทัดใหม่ด้วย ดังนั้นถ้า ต้องการจบข้อความใดๆ โดยข้อความถัดไปต้อง ขึ้นบรรทัดใหม่ให้ใช้คำสั่ง br ดังนี้ ชื่อเรื่อง เอกสาร Welcome to 517101 Introduction to Computers ตัวอย่าง Welcome to 517101 Introduction to Computers

13 การขึ้นย่อหน้าใหม่ (Paragraphs) เป็นการกำหนดย่อหน้าข้อมูล เนื้อความ เอกสาร “---” สามารถเป็นได้ 3 ค่าคือ left ชิดซ้าย right ชิดขวา center จัดกึ่งกลาง

14 การวางข้อความไว้กลางบรรทัด (Center) ข้อคว าม สำหรับข้อความสั้นๆ แค่บรรทัดเดียว

15 การสร้างเส้น (Horizontal Rule) เป็นเส้นตรงในแนวนอน สามารถกำหนดความ ยาวและความกว้างของเส้นได้


ALIGN=left|right|center>

16 การกำหนดบล็อกข้อความ (Quotation Block) เป็นการกำหนดบล็อกข้อความ เมื่อต้องการเน้นข้อความแยกจากตัวเนื้อหา เอกสาร ข้อความ ข้อความ

17 การจัดรูปแบบข้อความตามอิสระ (Preformatted) ใช้เมื่อต้องการจัดวางเอกสารตามอิสระตามที่ได้ จัดไว้ใน TAG PRE ข้อความ ข้อความ

18 การจัดรูปแบบตัวอักษร Tag การจัดรูปแบบ ตัวหนา (Bold) ข้อความ ตัวเอียง (Italic) ข้อความ ตัวขีดเส้นใต้ (Underline) ข้อความ ตัวกระพริบ (Blink) ข้อความ ตัวขีดฆ่า (Strike) ข้อความ ตัวห้อย (Sub-script) ข้อความ ตัวยก (Super-script) ข้อความ

19 การเปลี่ยนขนาด Fonts ปกติฟอนต์จะถูกเซตให้มีขนาด = 3 ถ้าต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ให้มีขนาดเล็กลง หรือใหญ่ขึ้น ก็สามารถกำหนดขนาดได้ในช่วง 1-7 ข้อความ ข้อความ

20 การตั้งค่าตัวอักษรมาตรฐาน (BASEFONT) จะมีผลตลอดทั้งเอกสาร ข้อความ ข้อความ

21 การกำหนดชนิดของตัวอักษร เมื่อต้องการกำหนดชนิดของตัวอักษรหรือ ต้องการแสดงผลด้วยชนิดของตัวอักษรมากกว่า 1 ชนิด

22 การกำหนดสีให้กับตัวอักษร กำหนดสีตัวอักษรตลอดทั้งเอกสาร ข้อความ ข้อความ กำหนดสีตัวอักษรเฉพาะข้อความที่ต้องการ

23 การกำหนดสีให้กับพื้นหลัง สามารถกำหนดสีพื้นหลังได้ในส่วนของ การกำหนดสีพื้นหลังและกำหนดสีของข้อความที่อยู่ ภายใต้แท็ก

24 การกำหนดรูปภาพให้เป็นพื้นหลัง Path/filename.extension การกำหนดตำแหน่งของไฟล์รูปภาพ

25 การแสดงผลแบบรายการ รายการแบบใช้สัญลักษณ์กำกับ รายการแบบใช้ตัวเลขกำกับ รายการแบบคำจำกัดความ

26 รายการแบบใช้สัญลักษณ์กำกับ (Unordered list) ข้อมูล ข้อมูล ….

27 รายการแบบใช้ตัวเลขกำกับ (Ordered list) ข้อมูล ข้อมูล ….

28 รายการแบบคำจำกัดความ (Definition list)

คำจำกัดความ คำจำกัดความ คำอธิบาย คำอธิบาย คำจำกัดความ คำจำกัดความ คำอธิบาย คำอธิบาย...

29 การแสดงภาพ Graphic ข้อความที่ต้องการให้แสดงบนกรอบ BORDER = ความหนาของกรอบ ( สี เดียวกับตัวอักษร ) >

30 TIP รูปจาก site ที่เข้าไปชม ทำได้โดยเมื่อต้องการ save ถ้าต้องการนำภาพมาเป็น Background ของ Windows คลิ้กเมาส์ขวาที่รูปภาพ เลือก “Save picture as..” คลิ้กเมาส์ขวาที่รูปภาพ เลือก “Set As Wallpaper”

31 การเน้นที่อยู่ ( Address) ข้อความ ข้อความ


ดาวน์โหลด ppt COMPUTER ปฏิบัติการที่ 3 : การสร้างโฮมเพจ อย่างง่าย Creating simple Home Page.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google