งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวนเชิงซ้อน โดย มาสเตอร์พิทยา ครองยุทธ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวนเชิงซ้อน โดย มาสเตอร์พิทยา ครองยุทธ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จำนวนเชิงซ้อน โดย มาสเตอร์พิทยา ครองยุทธ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

2 จำนวนเชิงซ้อนเป็นอย่างไร ? จำนวนเชิงซ้อน คือจำนวนที่เขียนในรูป a+bi หรือ (a,b) เมื่อ a และ b เป็นจำนวน จริง เรียกจำนวนจริง a ว่า ส่วนจริง (Real part) เรียกจำนวนจริง b ว่า ส่วนจินตภาพ (Imaginary part)

3 การเท่ากันของจำนวนเชิงซ้อน คืออะไร ? การเท่ากันของจำนวนเชิงซ้อน คือ การ พิจารณาว่าจำนวนเชิงซ้อน 2 จำนวนจะ เท่ากันหรือไม่โดย มีวิธีการพิจารณาง่ายๆ ที่ ใครๆ ก็รู้ได้ดังนี้ จำนวนเชิงซ้อนจะเท่ากัน เมื่อ ส่วนจริง เท่ากับส่วนจริง และ ส่วนจินตภาพเท่ากับส่วนจินตภาพ

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt จำนวนเชิงซ้อน โดย มาสเตอร์พิทยา ครองยุทธ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google