งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้คำราชาศัพท์ โดย มิสสุพรรณี ทองสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้คำราชาศัพท์ โดย มิสสุพรรณี ทองสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้คำราชาศัพท์ โดย มิสสุพรรณี ทองสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

2 ความหมายของคำราชาศัพท์  ราชาศัพท์ หมายถึง คำเฉพาะสำหรับใช้ เพ็ดทูลพระเจ้าแผ่นดินและเจ้านาย ต่อมาหมาย รวมถึงคำที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์ ข้าราชการ และ สุภาพชนด้วย ( ราชบัณฑิตยสถาน,2525)  อาจสรุปได้ว่า การใช้คำราชาศัพท์ก็คือ การ รู้จักเลือกใช้คำให้เหมาะสมแก่ชั้นของบุคคล ประเภทต่างๆ เช่น พระเจ้าแผ่นดิน เจ้านาย ขุน นาง ข้าราชการ พระสงฆ์ และสุภาพชน

3 คำราชาศัพท์ทั่วไปที่ควรทราบ *พระบรมราชชนก พระ ชนก *พระชนนี พระมารดา *พระโอรส พระเจ้าลูกยา เธอ *พระอนุชา*พระขนิษฐา*พระนัดดา *บิดา พ่อ *แม่*ลูกชาย*น้องชาย*น้องสาว*หลาน

4


ดาวน์โหลด ppt การใช้คำราชาศัพท์ โดย มิสสุพรรณี ทองสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google