งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท่านจะตั้งครรภ์และ ให้กำเนิดบุตรชายคน หนึ่ง ท่านจะตั้งชื่อเขา ว่า " เยซู " เขาจะเป็นผู้ ยิ่งใหญ่ และพระเจ้าผู้ สูงสุดจะทรงเรียกเขา เป็นบุตรของพระองค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท่านจะตั้งครรภ์และ ให้กำเนิดบุตรชายคน หนึ่ง ท่านจะตั้งชื่อเขา ว่า " เยซู " เขาจะเป็นผู้ ยิ่งใหญ่ และพระเจ้าผู้ สูงสุดจะทรงเรียกเขา เป็นบุตรของพระองค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ท่านจะตั้งครรภ์และ ให้กำเนิดบุตรชายคน หนึ่ง ท่านจะตั้งชื่อเขา ว่า " เยซู " เขาจะเป็นผู้ ยิ่งใหญ่ และพระเจ้าผู้ สูงสุดจะทรงเรียกเขา เป็นบุตรของพระองค์ ( ลก 1:31-32)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 เธอมีบุญยิ่งกว่า หญิงใดๆ และบุตร ของเธอก็มีบุญ ด้วย เธอเป็นสุขที่ เชื่อว่า พระวาจาที่ พระเจ้าได้ตรัสแก่ เธอไว้จะสำเร็จไป ( ลก 1:42,45)

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 พระนางมารีย์ได้ คลอดบุตรชายคน แรก ณ เมืองเบธเล เฮม เอาผ้าพันกาย กุมารนั้น แล้ววางไว้ ในรางหญ้า เนื่องจาก ไม่มีที่ในห้องพักแรม เลย ( ลก 2:7)

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 เมื่อครบกำหนดเวลาที่ มารดาและบุตรจะต้อง ทำพิธีชำระมลทินตาม ธรรมบัญญัติของโมเสส โยเซฟและพระนางมา รีย์ได้นำพระกุมารไปที่ กรุงเยรูซาเล็มเพื่อถวาย แด่พระเจ้า ( ลก 2:22)

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 ในวันที่สาม ท่านทั้งสอง จึงพบพระองค์ในพระ วิหาร กำลังนั่งอยู่ ท่ามกลางบรรดา อาจารย์ ทรงฟังและไต่ ถามพวกเขา ทุกคนที่ได้ ฟังพระองค์ต่าง ประหลาดใจใน สติปัญญาและคำตอบ ของพระองค์ ( ลก 2:46-47)

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75 โอ้พระชนนีของ พระเป็นเจ้า


ดาวน์โหลด ppt ท่านจะตั้งครรภ์และ ให้กำเนิดบุตรชายคน หนึ่ง ท่านจะตั้งชื่อเขา ว่า " เยซู " เขาจะเป็นผู้ ยิ่งใหญ่ และพระเจ้าผู้ สูงสุดจะทรงเรียกเขา เป็นบุตรของพระองค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google