งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอป่าพะยอม จ. พัทลุง นำโดย นายประเสริฐ พรหมเหมือน และพนักงานพร้อมลูกจ้าง ทำบุญ สำนักงาน เมื่อวันที่ ๑๙ ธ. ค. ๕๕ คลิกภาพต่อไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอป่าพะยอม จ. พัทลุง นำโดย นายประเสริฐ พรหมเหมือน และพนักงานพร้อมลูกจ้าง ทำบุญ สำนักงาน เมื่อวันที่ ๑๙ ธ. ค. ๕๕ คลิกภาพต่อไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอป่าพะยอม จ. พัทลุง นำโดย นายประเสริฐ พรหมเหมือน และพนักงานพร้อมลูกจ้าง ทำบุญ สำนักงาน เมื่อวันที่ ๑๙ ธ. ค. ๕๕ คลิกภาพต่อไป

2 นายธรรมปพน โภชนา ผจก. กฟส. ควนขนุน และนายกฤษณพงศ์ เพชรโชติ ผจก. กฟย. ศรีบรรพต เข้าร่วมทำบุญ พร้อมพนักงาน กฟภ. พัทลุง และ กฟส. ควนขนุน นายธรรมปพน โภชนา ผจก. กฟส. ควน ขนุน นายประเสริฐ พรหม เหมือน ผจก. กฟย. ป่าพะยอม นายกฤษณพงศ์ เพชรโชติ ผจก. กฟย. ศรีบรรพต

3 รับน้ำมนต์ ร่วมพร้อมๆ กัน

4 นายสำราญ ขุนฤทธิ์ ผู้ช่วยฝ่ายเทคนิคพัทลุงก็มาร่วมด้วย ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแก่พระสงฆ์

5 ถวายภัตตาหาร

6 ผู้มาร่วมทำบุญ รับประทานอาหารพร้อมกัน

7 ผู้เข้าร่วม มาจาก กฟภ. พัทลุง และ กฟส. ควนขนุน ผม เพีย ร ครับ ราช นิพนธ์ ปุณ นา สำรา ญ ประเส ริฐ วิชัย สำรว ย สุริน ทร์ ผม น้อง ปลื้ม ครับ สุพั ทนา

8 ทีมงาน กฟย. ป่าพะยอม ทั้งหมด

9 นายธรรมปพน โภชนา ผจก. กฟส. ควนขนุน และนายประเสริฐ พรหมเหมือน ผจก. กฟย. ป่าพะยอม มอบทุนเรียนดี ระดับ ปวช. ให้ลูกพนักงาน

10 ผจก. กฟย. ป่าพะยอม และพนักงาน แสดงความยินดี ที่ได้ทุนเรียนดี บุตร นายสำรวย ทองนุ่น

11 เพื่อน ๆ พนักงาน กฟย. ป่าพะยอม ร่วมแสดงความยินดีบุตรพนักงานที่ได้รับทุนเรียนดี สวัสดีทุกท่านครับ


ดาวน์โหลด ppt การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอป่าพะยอม จ. พัทลุง นำโดย นายประเสริฐ พรหมเหมือน และพนักงานพร้อมลูกจ้าง ทำบุญ สำนักงาน เมื่อวันที่ ๑๙ ธ. ค. ๕๕ คลิกภาพต่อไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google