งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง
การประชุม ภ.8 วันที่ 4 มีนาคม เวลา 9.00 น. พล.ต.ต.ทวีพร ชูรินทร์ ผบก.ภ.จว.ระนอง

2 หัวข้อนำเสนอ 1. คดีสำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่
2. การชุมนุมประท้วงหรือบุคคลสำคัญเข้ามาในพื้นที่ 3. การดำเนินการตามข้อสั่งการของ ผบ.ตร. และ ผบช.ภ.8 (การจัดระบบสวัสดิการให้ครอบคลุมและทั่วถึง)

3 1. คดีสำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ประจำเดือน มกราคม 2556 ไม่มี

4 2.1 การชุมนุมประท้วง ไม่มี

5 2.2 บุคคลสำคัญเข้ามาในพื้นที่
ในวันที่ 13 ก.พ. 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจส่วนพระองค์ ณ โรงเรียนบ้านในวง หมู่ที่ 1 ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง

6 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา
ในวันที่ 26 ก.พ. 2556 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไปทรงเปิดศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว บ้านนา จังหวัดระนอง ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ ณ ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

7 3. การดำเนินการตามข้อสั่งการ ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
ของ ผบ.ตร. และ ผบช.ภ.8 การจัดระบบสวัสดิการ ให้ครอบคลุมและทั่วถึง

8 โครงการอาหารกลางวัน

9 จัดตั้งร้านค้าสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ
โครงการร้านค้าสวัสดิการ สภ.เมืองระนอง จัดตั้งร้านค้าสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ

10 โครงการเสริมรายได้ให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัว

11 มีฌาปนสถานประจำตำรวจภูธรจังหวัด
เมื่อวันที่ 11 ม.ค.56 ภ.จว.ระนอง ได้บันทึกความเข้าใจ การจัดตั้งฌาปนสถานตำรวจประจำหน่วย ระหว่าง ภ.จว.ระนอง กับวัดสุวรรณคีรีวิหาร (วัดหน้าเมือง) ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จว.ระนอง

12 ปรับปรุงอาคารบ้านพัก-ปรับปรุงระบบประปา

13 มีการตรวจสุขภาพข้าราชการตำรวจประจำปี

14 จัดระบบเงินทดรองราชการให้มีความรวดเร็ว
ภ.จว.ระนองจัดให้มีการยืมเงินทดรองราชการ

15 ทำหน้าที่อนุศาสนาจารย์ประจำหน่วย
มีผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่อนุศาสนาจารย์ประจำหน่วย ทำหน้าที่อนุศาสนาจารย์ ได้แก่ - พ.ต.ท.นาวิน พยัฆยุทธ์ สวป.สภ.ปากจั่น จว.ระนอง ทำหน้าที่ผู้ช่วยอนุศาสนาจารย์ ได้แก่ - ด.ต.สุทน สงซ้าย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กะเปอร์ จว.ระนอง

16 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google