งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นางสมบัติ แตรไชย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นางสมบัติ แตรไชย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นางสมบัติ แตรไชย
เรื่องประโยค จัดทำโดย นางสมบัติ แตรไชย

2 ประโยคคืออะไร ความหมายของประโยค ชนิดของประโยค
การแต่งประโยคตามที่กำหนดให้ การแต่งประโยคจากภาพ

3 เรื่อง ความหมายของประโยค
ชนิดของประโยค ประโยคบอกเล่า ความหมายของประโยคบอกเล่า

4 ประโยคคำถาม ประโยคปฏิเสธ
ประโยคคำถาม ประโยคปฏิเสธ ความหมายของประโยคคำถาม การเขียนประโยคคำถาม ความหมายของประโยคปฏิเสธ การเขียนประโยคปฏิเสธ

5 ประโยคคำสั่ง และ ประโยคขอร้อง
ความหมายของประโยคคำสั่ง การเขียนประโยคคำสั่ง ความหมายของประโยคขอร้อง การเขียนประโยคขอร้อง

6 จงเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดเป็นประโยคบอกเล่า ก. เธอมาโรงเรียนอย่างไร ข. น้องไม่ชอบกินเผ็ด ค. ห้ามทิ้งขยะในห้องเรียน ง. คุณแม่กำลังทำอาหาร

7 2. ข้อใดเป็นประโยคคำถาม
ก . พี่ไปทำงานทุกวัน ข. คุณชอบผลไม้อะไร ค. ห้ามเดินลัดสนาม ง. คุณแม่ไม่ได้ไปพัทยา

8 3. ข้อใดเป็นประโยคคำสั่ง
ก. นักเรียนกำลังเรียน ข. คุณลุงนอนหลับ ค. อย่าส่งเสียงดัง ง. น้องกำลังดื่มนม

9 4. น้องไม่ได้ไปเที่ยวกับคุณแม่ เป็นประโยคชนิดใด
4. น้องไม่ได้ไปเที่ยวกับคุณแม่ เป็นประโยคชนิดใด ก. ประโยคบอกเล่า ข. ประโยคคำถาม ค. ประโยคปฏิเสธ ง. ประโยคขอร้อง

10 5. ช่วยเปิดประตูให้ฉันหน่อย เป็นประโยคชนิดใด
5. ช่วยเปิดประตูให้ฉันหน่อย เป็นประโยคชนิดใด ก. ประโยคคำสั่ง ข. ประโยคบอกเล่า ค. ประโยคคำถาม ง. ประโยคขอร้อง


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นางสมบัติ แตรไชย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google