งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถสนพระ ราชหฤทัยในด้านการศึกษา และทรงยึดมั่นในคำ สอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า " ปัญญาทำ ให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถสนพระ ราชหฤทัยในด้านการศึกษา และทรงยึดมั่นในคำ สอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า " ปัญญาทำ ให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถสนพระ ราชหฤทัยในด้านการศึกษา และทรงยึดมั่นในคำ สอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า " ปัญญาทำ ให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ " สติปัญญาเกิดขึ้นได้ ด้วยการศึกษาหาความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก การอ่านหนังสือ พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา นานัปการ ที่พระราชทานแกพสกนิกรชาวไทยนั้นประกอบด้วย ทรงส่งเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน เช่น พระราชทานทุนการศึกษาแกนักเรียน สร้าง โรงเรียน พระราชทานพระราชทรัพย์อุดหนุน โรงเรียน พระราชทานอุปกรณ์การเรียน ทรงรับ โรงเรียนไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เสด็จพระราช ดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียน เป็นต้น ด้านการศึกษา นอกโรงเรียน เช่น ทรงสอนหนังสือชาวบ้าน ทรง สร้างศาลาร่วมใจ ทรงส่งเสริมการอาชีวศึกษา ทรง อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนางานศิลปาชีพ นอกจากนี้ ยังทรงส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุสามเณร และ ทรงรับมูลนิธิแม่ชีไทยไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นต้น

3


ดาวน์โหลด ppt สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถสนพระ ราชหฤทัยในด้านการศึกษา และทรงยึดมั่นในคำ สอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า " ปัญญาทำ ให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google