งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใส่รูปภาพลงใน เว็บเพจ กิจกรรมใบงาน เฉลยกิจกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใส่รูปภาพลงใน เว็บเพจ กิจกรรมใบงาน เฉลยกิจกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใส่รูปภาพลงใน เว็บเพจ กิจกรรมใบงาน เฉลยกิจกรรม

2 กิจกรรมใบงาน เรื่อง การจัดการรูปภาพในเว็บเพจ ด้วย ภาษา HTML คำสั่ง จงสร้างไฟล์เว็บเพจ ด้วยภาษา HTML ตามตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรม Notepad ทำการ บันทึกข้อมูล ตรวจสอบ ความ ถูกต้องของผลการแสดงไฟล์ และส่งไฟล์ งาน

3 1. การใส่รูปภาพลงในเว็บ เพจ

4 2. การจัดตำแหน่งรูปภาพ

5 3. การกำหนดความกว้างของเส้น กรอบล้อมรอบรูปภาพ

6 4. การกำหนดขนาดของรูปภาพ

7 เฉลยใบงาน

8 1. การใส่รูปภาพลงในเว็บเพจ

9 2. การจัดตำแหน่งรูปภาพ

10 3. การกำหนดความกว้างของเส้น กรอบล้อมรอบรูปภาพ

11 4. การกำหนดขนาดของรูปภาพ


ดาวน์โหลด ppt การใส่รูปภาพลงใน เว็บเพจ กิจกรรมใบงาน เฉลยกิจกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google