งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้าง ภาษา HTML. ภาษา HTML สามารถสร้างขึ้นได้ จาก โปรแกรมสร้างไฟล์ข้อความ (Text Editor) ทั่วๆไป เช่น “Notepad” สามารถเรียนรู้ได้ง่าย และยังมีขนาดเล็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้าง ภาษา HTML. ภาษา HTML สามารถสร้างขึ้นได้ จาก โปรแกรมสร้างไฟล์ข้อความ (Text Editor) ทั่วๆไป เช่น “Notepad” สามารถเรียนรู้ได้ง่าย และยังมีขนาดเล็ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้าง ภาษา HTML

2 ภาษา HTML สามารถสร้างขึ้นได้ จาก โปรแกรมสร้างไฟล์ข้อความ (Text Editor) ทั่วๆไป เช่น “Notepad” สามารถเรียนรู้ได้ง่าย และยังมีขนาดเล็ก อีก ด้วย ประเภทของไฟล์ HTML จะเป็นประเภท.html จะเป็นประเภท.html โครงสร้างภาษา HTML

3 คำสั่งในภาษา HTML หรือที่ เรียก ว่า “Tag” จะเขียนอยู่ใน เครื่อง Tag จะ แบ่งได้อยู่ 2 กลุ่ม หลักๆคือ 1.Tag เดี่ยว เป็นแท็กที่ไมต้องใช้ เครื่องหมาย / (Slash) เช่น,, 2.Tag คู่ เป็นแท็กที่ต้องใช้เครื่องหมาย / (Slash) เช่น …. 2.Tag คู่ เป็นแท็กที่ต้องใช้เครื่องหมาย / (Slash) เช่น ….

4

5 โครงสร้างหลัก เป็นรูปแบบ มาตรฐานในการสร้าง เว็บเพจ ประกอบด้วยคำสั่งหลักอยู่ 4 คำสั่ง ดังนี้…..…..…..….

6 ….. เป็นคำสั่งที่ บอกจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเว็บเพจ ….. เป็นคำสั่งที่ บอกจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเว็บเพจ ….. เป็นคำสั่งใน ส่วนหัวเรื่องของเว็บเพจ ….. เป็นคำสั่งใน ส่วนหัวเรื่องของเว็บเพจ ….. อยู่ภายใต้คำสั่ง ของ HEAD ทำหน้าที่ ….. อยู่ภายใต้คำสั่ง ของ HEAD ทำหน้าที่ กำหนดข้อความแสดงบน Titlebar สามารถกำหนด ความยาว ได้ 64 ตัวอักษร 64 ตัวอักษร

7 รูปแบบการเขียนมีดังนี้ titlebar titlebar เนื้อหา รายละเอียด

8 ตัวอย่าง

9 การประมวลผลจากตัวอย่างที่ 1 คำสั่ง คำสั่ง

10 คำสั่งในการกำหนดหัวเรื่อง (Heading) เ ป็นการกำหนดหัวเรื่อง จะใช้ คำสั่ง เ ป็นการกำหนดหัวเรื่อง จะใช้ คำสั่ง เพื่อ ให้ตัวอักษรขนาดใหญ่กว่า ปกติ เช่น ชื่อ บท ชื่หัวข้อ เป็นต้น ซึ่ง คำสั่ง มี 6 ระดับ โดย ระดับ ที่ 1 จะ มี ขนาด ตัวอักษร ใหญ่ที่สุด ส่วน ระดับที่ 6 จะมี ขนาด ตัวอักษรเล็กที่สุด

11 รูปแบบของคำสั่ง รูปแบบของคำสั่ง …... …... ….. …..

12 ตัวอย่าง Heading Heading Heading

13 การประมวลผลจากตัวอย่างที่ 2 ผลของคำสั่ง ผลของคำสั่ง

14 คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่ (Line Break) ในเอกสารทั่วไป เราจะขึ้นบรรทัดใหม่ โดยการกด Enter แต่ในการสร้างเอกสร้าง HTML เว็บ บราวเซอร์จะถือว่า เป็นการเว้นวรรค 1 ช่องและใช้เป็นจุดตัด คำขึ้นบรรทัดใหม่ถ้ายาวเกินขนาดบรรทัด แต่ถ้าต้องการให้ เอกสาร HTML ตัด ข้อความ ณ ตำแหน่งที่ เรากำหนด จะใช้ คำสั่ง โดย มีรูปแบบดังนี้

15 คำสั่งย่อหน้าบรรทัดใหม่ คำสั่งย่อหน้าบรรทัดใหม่ ใช้คำสั่งโดย Break Line Break Line มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ นคร วิทยาเขตเทเวศ

16 การประมวลผลตัวอย่างที่ 3

17 ยิ่ง เพิ่ม คำสั่ง บรรทัดยิ่ง เว้นมากขึ้น เช่น HTML> Break Line Break Line มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ นคร วิทยาเขต เทเวศ

18 ผลที่ได้ ผลของคำสั่ง ผลของคำสั่ง

19 คำสั่ง เป็นคำสั่งจัดวาง ย่อหน้าข้อความ การใช้ คำสั่ง การใช้ คำสั่ง ข้อความ ข้อความ คำสั่ง คำสั่ง

20 HTML> Break Line Break Line มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ นคร วิทยาเขตเทเวศ ตัวอย่างการใช้ คำสั่ง ตัวอย่างการใช้ คำสั่ง

21 ผลที่ได้จาก คำสั่ง ผลที่ได้จาก คำสั่ง ผลคำสั่ง ของ

22 คำสั่งเสริมช่วยของ คำสั่งเสริมช่วยของ คำสั่งเสริมที่ช่วยในการจัดตำแหน่งของย่อหน้า คือ Alignment โดยมีรูปแบบดังนี้ …. ข้อความ …. ตำแหน่งที่ใช้ในการจัดย่อหน้า …. ข้อความ …. ตำแหน่งที่ใช้ในการจัดย่อหน้า มีด้วยกันสามลักษณะ คือ Left จัดข้อความชิดซ้ายบรรทัด Center จัดข้อความกึ่งกลางบรรทัด Right จัดข้อความชิดขวาบรรทัด

23 ก่อนใช้คำสั่ง ก่อนใช้คำสั่ง :: ยินดีต้อนรับ :: :: ยินดีต้อนรับ :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร วิทยาเขตเทเวศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร วิทยาเขตเทเวศ

24 ก่อนใช้คำสั่ง ก่อนใช้คำสั่ง

25 ตัวอย่าง การใช้คำสั่ง HTML> :: ยินดีต้อนรับ :: :: ยินดีต้อนรับ :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศ

26 ผลที่ได้จากคำสั่ง ผลที่ได้จากคำสั่ง


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้าง ภาษา HTML. ภาษา HTML สามารถสร้างขึ้นได้ จาก โปรแกรมสร้างไฟล์ข้อความ (Text Editor) ทั่วๆไป เช่น “Notepad” สามารถเรียนรู้ได้ง่าย และยังมีขนาดเล็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google