งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่อง Server บนระบบอินเตอร์เน็ต (Linux)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่อง Server บนระบบอินเตอร์เน็ต (Linux)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่อง Server บนระบบอินเตอร์เน็ต (Linux)
เว็บไซต์ประกอบด้วย เครื่อง Server บนระบบอินเตอร์เน็ต (Linux) โปรแกรม Web Server (Apache Web Server) โปรแกรม Up Load (LeapFtp)

2 ชื่อเว็บ http://uto.moph.go.th/.........ชื่อกลุ่มงาน
ชื่อเว็บไซต์ของคุณ ชื่อเว็บ Ip Address:

3 รหัสผ่านเว็บมาสเตอร์
Username: ……….. Password: ………... Ip :

4 สารสนเทศ ที่นำเสนอควรผ่านการอนุมัติโดยผู้บริหาร
บันทึก ขอ Up Load เว็บไซต์ สารสนเทศที่นำเสนอ เช่น เอกสารต่าง .doc .xls .ppt .html .php ชื่อไฟล์ระบบ Linux เป็น ภาษาอังกฤษ และตัวเลข

5 รูปภาพ ไฟล์ .doc .xls .ppt .html .php
องค์ประกอบเว็บเพจ ข้อมูล สารสนเทศ รูปภาพ ไฟล์ .doc .xls .ppt .html .php ตัวนับการเปิดเว็บ counter รายบุคคล รายครั้ง

6 Up load ชื่อโปรแกรม LeapFtp d/w ftp://uto.moph.go.th/pub/Ftp/
โปรแกรมที่ใช้ Up load ชื่อโปรแกรม LeapFtp d/w ftp://uto.moph.go.th/pub/Ftp/ สร้างเว็บไซด์ ชื่อโปรแกรม Namo \ Dreamweaver \ Photoshop d/w \\ict2\Setup\web\MACROMEDIA2006

7 ใช้โปรแกรม IE, Firefox ทดสอบการแสดงผลเว็บ
การทดสอบผลงาน ใช้โปรแกรม IE, Firefox ทดสอบการแสดงผลเว็บ


ดาวน์โหลด ppt เครื่อง Server บนระบบอินเตอร์เน็ต (Linux)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google