งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 เครื่อง Server บนระบบ อินเตอร์เน็ต (Linux)  โปรแกรม Web Server (Apache Web Server)  โปรแกรม Up Load (LeapFtp)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " เครื่อง Server บนระบบ อินเตอร์เน็ต (Linux)  โปรแกรม Web Server (Apache Web Server)  โปรแกรม Up Load (LeapFtp)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  เครื่อง Server บนระบบ อินเตอร์เน็ต (Linux)  โปรแกรม Web Server (Apache Web Server)  โปรแกรม Up Load (LeapFtp)

2 ชื่อเว็บ http://uto.moph.go.th/......... ชื่อกลุ่มงาน Ip Address: 203.157.206.2

3 Username: ……….. Password: ………... Ip : 203.157.206.2

4  บันทึก ขอ Up Load เว็บไซต์ http://uto.moph.go.th/ict/uplo ad_website2552.doc http://uto.moph.go.th/ict/uplo ad_website2552.doc  สารสนเทศที่นำเสนอ เช่น เอกสาร ต่าง.doc.xls.ppt.html.php  ชื่อไฟล์ระบบ Linux เป็น ภาษาอังกฤษ และตัวเลข

5  ข้อมูล สารสนเทศ  รูปภาพ ไฟล์.doc.xls.ppt.html.php  ตัวนับการเปิดเว็บ counter รายบุคคล รายครั้ง http://uto.moph.go.th/ict/counter.txt http://uto.moph.go.th/ict/counter.txt

6  Up load ชื่อโปรแกรม LeapFtp d/w ftp://uto.moph.go.th/pub/Ftp /  สร้างเว็บไซด์  ชื่อโปรแกรม Namo \ Dreamweaver \ Photoshop d/w \\ict2\Setup\web\MACROME DIA2006

7  ใช้โปรแกรม IE, Firefox ทดสอบการแสดงผลเว็บ


ดาวน์โหลด ppt  เครื่อง Server บนระบบ อินเตอร์เน็ต (Linux)  โปรแกรม Web Server (Apache Web Server)  โปรแกรม Up Load (LeapFtp)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google