งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรียนรู้และเข้าใจ HTML อย่างง่าย วราวรรณ บัวคำ ศูนย์เอกสารประเทศไทย สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรียนรู้และเข้าใจ HTML อย่างง่าย วราวรรณ บัวคำ ศูนย์เอกสารประเทศไทย สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรียนรู้และเข้าใจ HTML อย่างง่าย วราวรรณ บัวคำ ศูนย์เอกสารประเทศไทย สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 HTML (Hyper Text Markup Language) •HTML เป็นภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สร้าง เอกสารแสดงข้อมูลบนเว็บ โดยมี Tag เป็นคำสั่งให้ Web Browser ทำงาน •HTML ได้รวมเอาคุณสมบัติของความเป็น ไฮเปอร์เท็กซ์ (Hyper Text) เข้าไว้ ด้วยกัน ซึ่งมีความสามารถในการเชื่อมโยง (Link) ไปยังที่ต่างๆ ได้ และเป็นหัวใจ หลักประการหนึ่งของ HTML •HTML รองรับระบบมัลติมีเดีย (Multimedia) ได้ นั่นคือสิ่งที่ ทำให้เว็บมีความแตกต่างจากสื่ออื่นๆ

3 เครื่องมือที่ต้องใช้ •Text Editor เช่น Notepad, Wordpad •Web Browser เช่น Netscape Navigator หรือ Internet Explorer

4 องค์ประกอบ • ข้อมูล ได้แก่ ตัวอักษร ภาพ เสียง ฯลฯ • คำสั่ง (Tags) ่ •Comment เพื่อบันทึก / อธิบาย บางอย่าง

5 รูปแบบพื้นฐานของ HTML File ข้อความที่จะให้แสดงบน Title Bar และ Bookmark ตัวอักษร ไฮเปอร์ลิงก์ ภาพกราฟิก แบบฟอร์ม ตาราง ฯลฯ

6 การตั้งหัวข้อ (Heading) • กำหนดขนาดตัวอักษรได้ 6 ระดับ ( ตั้งแต่ H1-H6) หัวข้อระดับ 1

7 การตั้งหัวข้อ (Heading) • กำหนดขนาดตัวอักษรได้ 6 ระดับ ( ตั้งแต่ H1-H6) หัวข้อระดับ 6

8 การกำหนดสีและ ขนาดตัวอักษร • กำหนดขนาดตัวอักษรได้ 7 ระดับ ( ตั้งแต่ 1 ถึง 7) • เพิ่ม / ลดขนาดได้ ตั้งแต่ -4 ถึง + 4 อักษรสีแดง ขนาด 5 อักษรสีแดง ขนาด 5

9 ตัวหนา (Bold)

10 ตัวเอียง (Italic)

11 ตัวอักษรกะพริบ (Blink) ตัวอักษรกะพริบ (Blink) • ใช้ได้เฉพาะ Netscape Navigator เท่านั้น ตัวอักษรกะพริบ (Blink)

12 ตัวอักษรวิ่ง (Marquee) ตัวอักษรวิ่ง (Marquee) • ใช้ได้เฉพาะ Internet Explorer เท่านั้น ตัวอักษรวิ่ง (Marquee)

13 ขีดเส้นใต้ตัวอักษร (Underline) ขีดเส้นใต้ตัวอักษร (Underline) ขีดเส้นใต้ตัวอักษร (Underline)

14 ขึ้นย่อหน้าใหม่ (Paragraph) ขึ้นย่อหน้าใหม่ (Paragraph) ขึ้นย่อหน้าใหม่ (Paragraph) • เว้น 1 บรรทัดก่อนขึ้นย่อหน้าใหม่เสมอ • มี tag ปิดหรือไม่ก็ได้

15 ขึ้นบรรทัดใหม่ บรรทัดที่ 1 ขึ้นบรรทัดใหม่ บรรทัดที่ 1 ขึ้นบรรทัดใหม่ • ไม่มี tag ปิด ( เป็น Empty Tag)

16 แสดงข้อความเป็น บล็อก แสดงข้อความเป็นบล็อก โปรดติดตามตอนต่อไป • เว้นระยะขอบซ้าย / ขวา ด้านละเท่ากัน • เว้นบรรทัดบน / ล่าง ด้าน

17 จัดกึ่งกลางหน้า (Center) จัดกึ่งกลางหน้า (Center) จัดกึ่งกลางหน้า (Center)

18 ขีดเส้นคั่นแนวนอน ( Horizontal Line) ขีดเส้นคั่นแนวนอน ขีดเส้นคั่นแนวนอน • ไม่มี tag ปิด ( เป็น Empty Tag)

19 การใส่รูปภาพ (Image)

20 การเชื่อมโยงเอกสาร (Link) จุดที่จะ Link ไป ข้อความที่จะใช้เป็น Link รอก่อนนะคะ • การเชื่อมโยงภายใน Web Page • การเชื่อมโยงระหว่าง Web Page หรือ ระหว่าง Web Site

21 ขอขอบคุณ •Http://www.Kidsquare.com • จิตเกษม พัฒนาศิริ และคนอื่นๆ. เริ่มสร้าง โฮมเพจด้วย HTML. กรุงเทพมหานคร : วิตตี้กรุ๊ป, 2539. • ปิยวิท เจนกิจจาไพบูลย์. เรียนรู้การสร้าง โฮมเพจด้วย HTML. กรุงเทพมหานคร : วิศาสตร์, 2540. • มนู แก้วแหวน. การสร้างเว็บเพจด้วย HTML 4. ฉบับเร่งด่วน. กรุงเทพมหานคร : เดอะไลบรารีพับ ลิชชิ่ง, 2541.

22 แหล่งเพิ่มพูนความรู้ •http://come.to/learn-html •http://members.xoom.co m/htmleasy •http://www.med.cmu.ac.t h/webs/ •http://www.siambuilder.co m


ดาวน์โหลด ppt เรียนรู้และเข้าใจ HTML อย่างง่าย วราวรรณ บัวคำ ศูนย์เอกสารประเทศไทย สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google