งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เวกเตอร์(Vector) โดย มาสเตอร์พิทยา ครองยุทธ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เวกเตอร์(Vector) โดย มาสเตอร์พิทยา ครองยุทธ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เวกเตอร์(Vector) โดย มาสเตอร์พิทยา ครองยุทธ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

2 เวกเตอร์คืออะไร ? เวกเตอร์ คือปริมาณที่ประกอบไปด้วยขนาดและ ทิศทาง ซึ่งเราจะเรียกว่า “ ปริมาณเวกเตอร์ ” โดย ความยาวของส่วนของเส้นตรง จะบ่งบอก ถึงขนาด และ หัวลูกศรจะบ่งบอกถึง ทิศทาง ดังตัวอย่าง A B

3 การบวกเวกเตอร์คืออะไร ? การบวกเวกเตอร์ คือ การนำเวกเตอร์ 2 เวกเตอร์ มาต่อกัน โดยให้จุดเริ่มต้นของเวกเตอร์หนึ่งต่อ กับจุดสิ้นสุดของอีกเวกเตอร์หนึ่ง ผลบวกของเวกเตอร์ทั้งสอง คือ เวกเตอร์ที่มี จุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเวกเตอร์แรก และมี จุดสิ้นสุดอยู่ที่จุดสิ้นสุดของเวกเตอร์สุดท้าย

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt เวกเตอร์(Vector) โดย มาสเตอร์พิทยา ครองยุทธ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google