งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เวกเตอร์(Vector) โดย มาสเตอร์พิทยา ครองยุทธ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เวกเตอร์(Vector) โดย มาสเตอร์พิทยา ครองยุทธ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เวกเตอร์(Vector) โดย มาสเตอร์พิทยา ครองยุทธ
มาสเตอร์พิทยา ครองยุทธ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

2 เวกเตอร์คืออะไร ? เวกเตอร์ คือปริมาณที่ประกอบไปด้วยขนาดและทิศทาง ซึ่งเราจะเรียกว่า “ปริมาณเวกเตอร์” โดย ความยาวของส่วนของเส้นตรง จะบ่งบอกถึงขนาด และ หัวลูกศรจะบ่งบอกถึง ทิศทาง ดังตัวอย่าง B A

3 การบวกเวกเตอร์คืออะไร ?
การบวกเวกเตอร์ คือ การนำเวกเตอร์ 2 เวกเตอร์มาต่อกัน โดยให้จุดเริ่มต้นของเวกเตอร์หนึ่งต่อกับจุดสิ้นสุดของอีกเวกเตอร์หนึ่ง ผลบวกของเวกเตอร์ทั้งสอง คือ เวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเวกเตอร์แรก และมีจุดสิ้นสุดอยู่ที่จุดสิ้นสุดของเวกเตอร์สุดท้าย

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt เวกเตอร์(Vector) โดย มาสเตอร์พิทยา ครองยุทธ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google