งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

*** เดินระหว่างจุดที่ไม่มีเส้นเชื่อมไม่ได้ A, e 2, Bหรือ A, e 5, F, e 8, C, e 3, B E, Dหรือ E, A, F, C, F, E, D.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "*** เดินระหว่างจุดที่ไม่มีเส้นเชื่อมไม่ได้ A, e 2, Bหรือ A, e 5, F, e 8, C, e 3, B E, Dหรือ E, A, F, C, F, E, D."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 *** เดินระหว่างจุดที่ไม่มีเส้นเชื่อมไม่ได้

3 A, e 2, Bหรือ A, e 5, F, e 8, C, e 3, B E, Dหรือ E, A, F, C, F, E, D

4 A, B, D, Fหรือ A, C, B, D, E, F A, B, D, Eหรือ A, C, B, D, F, D, E

5 B, C, D หรือ B, e 2, A, D C, C, D, Aหรือ C, B, e 1, A

6 ตัวอย่างแนวเดินปิด แนวเดิน B, C, D, B E, F, D, C, B, D, E เป็นต้น

7 ตัวอย่างแนวเดินเปิด แนวเดิน B, C, D, C, D E, F, D, C, B, D เป็นต้น

8

9

10

11 A B C D E

12 รายการ เส้นเชื่อมจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดจุดภายใน ซ้ำไม่ซ้ำซ้ำไม่ซ้ำซ้ำไม่ซ้ำ แนวเดิน 1. แนวเดินปิด 2. แนวเดินเปิด รอยเดิน 3. รอยเดินปิด 4. รอยเดินเปิด วิถี วงจร วัฏจักร                    

13 รายการ แนวเดินรอยเดินวิถีวงจรวัฏจักร 1. A, B, C, D, E, B 2. B, C, D, E, F 3. D, C, A, B, D 4. D, E, F, D, C, B, D       


ดาวน์โหลด ppt *** เดินระหว่างจุดที่ไม่มีเส้นเชื่อมไม่ได้ A, e 2, Bหรือ A, e 5, F, e 8, C, e 3, B E, Dหรือ E, A, F, C, F, E, D.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google