งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนคำสั่งเชื่อมโยง (link) การเขียนคำสั่งเชื่อมโยง (link) ตัวอย่างการใช้คำสั่ง [1] [2][1] [2] แสดงผล [1] [2] [1] [2]

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนคำสั่งเชื่อมโยง (link) การเขียนคำสั่งเชื่อมโยง (link) ตัวอย่างการใช้คำสั่ง [1] [2][1] [2] แสดงผล [1] [2] [1] [2]"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนคำสั่งเชื่อมโยง (link) การเขียนคำสั่งเชื่อมโยง (link) ตัวอย่างการใช้คำสั่ง [1] [2][1] [2] แสดงผล [1] [2] [1] [2]

2 การเชื่มโยงระหว่างเพจที่อยู่ในไดเรคเทอร์รี่เดียวกัน เขียนดังนี้ คำที่แสดงที่ที่ลิงค์ การเชื่อมโยงระหว่างเพจที่อยู่คนละไดเรคเทอร์รี่ คำที่แสดงที่ที่ลิงค์ การเขียนคำสั่งเชื่อมโยง (link)

3 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง คำสั่งการเชื่อมโยงข้อมูล การเชื่มโยงระหว่างเพจที่อยู่ใน ไดเรคเทอร์รี่เดียวกัน การเชื่อมโยง ระหว่างเพจที่อยู่คนละไดเรคเทอร์รี่

4 แสดงผล

5 การเชื่อมโยงระหว่างโฮมเพจ คำที่แสดงที่ที่ลิงค์ การเชื่อมโยงโดยใช้รูปภาพ การเขียนคำสั่งเชื่อมโยง (link)

6 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง คำสั่งการเชื่อมโยงข้อมูล การเชื่อมโยงระหว่างโฮมเพจ

7 แสดงผล


ดาวน์โหลด ppt การเขียนคำสั่งเชื่อมโยง (link) การเขียนคำสั่งเชื่อมโยง (link) ตัวอย่างการใช้คำสั่ง [1] [2][1] [2] แสดงผล [1] [2] [1] [2]

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google