งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเชื่อมโยงข้อมูลแบบ Internal Links การเชื่อมโยงข้อมูล ( LINK ) คำสั่งการเชื่อมโยงข้อมูลภายในไฟล์ ( แบบ Internal Links ) ตัวอย่างการใช้คำสั่ง แสดงผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเชื่อมโยงข้อมูลแบบ Internal Links การเชื่อมโยงข้อมูล ( LINK ) คำสั่งการเชื่อมโยงข้อมูลภายในไฟล์ ( แบบ Internal Links ) ตัวอย่างการใช้คำสั่ง แสดงผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเชื่อมโยงข้อมูลแบบ Internal Links การเชื่อมโยงข้อมูล ( LINK ) คำสั่งการเชื่อมโยงข้อมูลภายในไฟล์ ( แบบ Internal Links ) ตัวอย่างการใช้คำสั่ง แสดงผล

2 โดยทั่วไปมี 2 ประเภท คือ แบบ INTERNAL LINKS คือการเชื่อมโยง ข้อมูลภายในไฟล์ของเราเอง และ แบบ EXTERNAL LINKS คือ การเชื่อมโยง ข้อมูลออกไปสู่ภายนอกไฟล์ หรือ นอกโฮมเพจของเรา คำสั่ง การเชื่อมโยง ข้อมูลภายในไฟล์ (Internal Links) การเชื่อมโยงข้อมูล ( LINK )

3 คำสั่งการเชื่อมโยงข้อมูลภายในไฟล์ (Internal Links ) จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ 1. ชื่อเป้าหมายที่ต้องการแสดงผล รูปแบบคำสั่ง ข้อความหรือรูปภาพที่จะใช้เป็นตัวเป้าหมาย... 2. คำสั่งในการกำหนดการแสดงผลการเชื่อมโยงของ เป้าหมาย รูปแบบคำสั่ง ข้อความหรือรูปภาพที่จะใช้เป็น ตัวลิงค์.. คำสั่งการเชื่อมโยงข้อมูลภายในไฟล์ ( แบบ Internal Links)

4 คำสั่งการเชื่อมโยงข้อมูลภายในไฟล์ (Internal Links) ทดสอบการเชื่อมโยง ข้อมูลภายในเอกสารเดียวกัน กลับไปสู่หัวข้อ ทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเอกสารเดียวกัน ตัวอย่างการใช้คำสั่ง

5 แสดงผล


ดาวน์โหลด ppt การเชื่อมโยงข้อมูลแบบ Internal Links การเชื่อมโยงข้อมูล ( LINK ) คำสั่งการเชื่อมโยงข้อมูลภายในไฟล์ ( แบบ Internal Links ) ตัวอย่างการใช้คำสั่ง แสดงผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google