งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเชื่อมโยงข้อมูลแบบ External Links การเชื่อมโยงข้อมูลออกไปสู่ภายนอกไฟล์ ตัวอย่างการใช้คำสั่ง แสดงผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเชื่อมโยงข้อมูลแบบ External Links การเชื่อมโยงข้อมูลออกไปสู่ภายนอกไฟล์ ตัวอย่างการใช้คำสั่ง แสดงผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเชื่อมโยงข้อมูลแบบ External Links การเชื่อมโยงข้อมูลออกไปสู่ภายนอกไฟล์ ตัวอย่างการใช้คำสั่ง แสดงผล

2 รูปแบบคำสั่ง.. ข้อความ หรือรูปภาพ ที่จะใช้เป็นตัวลิงค์... มีสองแบบด้วยกันคือแบบแรกเป็นการเชื่อมโยง ภายในโฮมเพจของเราการกำหนดเป้าหมายก็เพียง แต่กำหนดชื่อของไฟล์ ก็เพียงพอแล้ว ส่วนแบบที่สองคือการเชื่อมโยงออกสู่ ภายนอกโฮมมเพจซึ่งจะต้องกำหนดชื่อของ โฮมเพจที่เราต้องการเชื่อมโยงโดยละเอียด การเชื่อมโยงข้อมูล ( LINK )

3 การเชื่อมโยงข้อมูลออกไปสู่ภายนอกไฟล์ (External Links) ทดสอบ การเชื่อมโยงข้อมูลออกไปสู่ภายนอกไฟล์ ไปสู่ Cyber2Net ตัวอย่างการใช้คำสั่ง

4 แสดงผล


ดาวน์โหลด ppt การเชื่อมโยงข้อมูลแบบ External Links การเชื่อมโยงข้อมูลออกไปสู่ภายนอกไฟล์ ตัวอย่างการใช้คำสั่ง แสดงผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google