งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter XIII Wholesaling By Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty Payap University Chiang-Mai Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter XIII Wholesaling By Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty Payap University Chiang-Mai Thailand."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter XIII Wholesaling By Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty Payap University Chiang-Mai Thailand

2 Chapter XIII Wholesaling Nature and Importance of Wholesaling ; all the activities involved in selling goods or services to those who buy for resale or business use. Wholesaling includes ; all the activities involved in selling goods or services to those who buy for resale or business use. (Kotler Philip, Marketing Management Analysis, Planning, Implementing and Control. 1994, P-576)

3 ร้านค้า ปลีก (One-to-Many) ผู้ผลิต / ผู้จัดจำหน่าย

4 Wholesal ing ผู้ค้าปลีก ผู้ผลิต / ผู้จัดจำหน่าย

5 Chapter XIII Wholesaling Wholesaler = Merchant Middle man มีกรรมสิทธิ์ใน สินค้าที่จัดการขายส่ง มีโกดังสินค้าและบริหาร สินค้าด้วยตนเอง Wholesaling Middleman –Manufacturer Agent, Broker – ไม่มีกรรมสิทธิ์ในตัวสินค้า – รับค่าตอบแทนแบบ Commissions

6 Chapter XIII Wholesaling Wholesalers Functions –Selling & Promotion –Buying & Assortment Building –Breaking Bulk –Warehousing –Transportation –Financing –Risk taking –Market Information –Anticipating Customer’s need –Management Services and Counseling

7 Wholesaling Major Type of Wholesalers Merchant Wholesalers Full-service Wholesalers Full-service Wholesalers –General merchandise Wholesalers –Single-line Wholesalers –Specialty Wholesalers Limited-service Wholesalers Limited-service Wholesalers –Cash & Carry Wholesalers –Drop-shipper or Desk Jobber –Wagon, Truck Jobber –Rack Jobber –Producer’s Cooperatives –Mail Order Wholesaler

8 Wholesaling Major Type of Wholesalers Broker & Agent Brokers Brokers Manufacturer’s Agent Manufacturer’s Agent Commission Merchants Commission Merchants Manufacturers’ Sales Offices /Branch Sales Branches and Offices Sales Branches and Offices Purchasing Offices Purchasing Offices Miscellaneous Wholesalers Market Place (Agriculture Assemblers) Petroleum Bulk Tank or Gas Terminals Auction House

9 Wholesaling Trend in Wholesaling ความสำคัญของการค้าส่งเริ่มลดความสำคัญลง เพราะ เหตุผลต่างๆ ดังนี้ ผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกมีขนาดใหญ่ขึ้น จึงมีระบบขนส่งเอง มีการใช้ระบบค้าปลีกลูกโซ่และระบบแฟรนไชส์มากขึ้น ผู้ผลิตเริ่มตัดตอนคนกลาง โดยสร้างทีมการตลาดที่ เข้มแข็งเพื่อติดต่อกับผู้ค้าปลีกหรือผู้บริโภคโดยตรง ผู้ผลิตเริ่มใช้บริการจากเว็บและอินเตอร์เนตมากขึ้นใน การจัดจำหน่าย แนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ค้าส่ง ใช้ศักยภาพของตนที่มี เช่น การคลังสินค้า การบริการ ขนส่ง ในการสร้างพันธมิตรร่วมกับผู้ผลิต หรือ ผู้ค้า ปลีก (Collaboration Strategy) การใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารข้อมูลในการติดต่อกับ ผู้ผลิตหรือผู้ค้าปลีก


ดาวน์โหลด ppt Chapter XIII Wholesaling By Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty Payap University Chiang-Mai Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google