งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter XIII Wholesaling

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter XIII Wholesaling"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter XIII Wholesaling
By Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty Payap University Chiang-Mai Thailand

2 Chapter XIII Wholesaling
Nature and Importance of Wholesaling Wholesaling includes ; all the activities involved in selling goods or services to those who buy for resale or business use. (Kotler Philip , Marketing Management Analysis , Planning , Implementing and Control , P-576)

3 (One-to-Many) ผู้ผลิต/ ผู้จัดจำหน่าย ร้านค้าปลีก

4 ผู้ผลิต/ ผู้จัดจำหน่าย
ChannelOne ผู้ผลิต/ ผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้าปลีก Wholesaling

5 Chapter XIII Wholesaling
Wholesaler = Merchant Middle man มีกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่จัดการขายส่ง มีโกดังสินค้าและบริหารสินค้าด้วยตนเอง Wholesaling Middleman Manufacturer Agent , Broker ไม่มีกรรมสิทธิ์ในตัวสินค้า รับค่าตอบแทนแบบ Commissions

6 Chapter XIII Wholesaling
Wholesalers Functions Selling & Promotion Buying & Assortment Building Breaking Bulk Warehousing Transportation Financing Risk taking Market Information Anticipating Customer’s need Management Services and Counseling

7 Wholesaling Major Type of Wholesalers
Merchant Wholesalers Full-service Wholesalers General merchandise Wholesalers Single-line Wholesalers Specialty Wholesalers Limited-service Wholesalers Cash & Carry Wholesalers Drop-shipper or Desk Jobber Wagon , Truck Jobber Rack Jobber Producer’s Cooperatives Mail Order Wholesaler

8 Wholesaling Major Type of Wholesalers
Broker & Agent Brokers Manufacturer’s Agent Commission Merchants Manufacturers’ Sales Offices /Branch Sales Branches and Offices Purchasing Offices Miscellaneous Wholesalers Market Place (Agriculture Assemblers) Petroleum Bulk Tank or Gas Terminals Auction House

9 Wholesaling Trend in Wholesaling
ความสำคัญของการค้าส่งเริ่มลดความสำคัญลง เพราะเหตุผลต่างๆ ดังนี้ ผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกมีขนาดใหญ่ขึ้น จึงมีระบบขนส่งเอง มีการใช้ระบบค้าปลีกลูกโซ่และระบบแฟรนไชส์มากขึ้น ผู้ผลิตเริ่มตัดตอนคนกลาง โดยสร้างทีมการตลาดที่เข้มแข็งเพื่อติดต่อกับผู้ค้าปลีกหรือผู้บริโภคโดยตรง ผู้ผลิตเริ่มใช้บริการจากเว็บและอินเตอร์เนตมากขึ้นในการจัดจำหน่าย แนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ค้าส่ง ใช้ศักยภาพของตนที่มี เช่น การคลังสินค้า การบริการขนส่ง ในการสร้างพันธมิตรร่วมกับผู้ผลิต หรือ ผู้ค้าปลีก (Collaboration Strategy) การใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารข้อมูลในการติดต่อกับผู้ผลิตหรือผู้ค้าปลีก


ดาวน์โหลด ppt Chapter XIII Wholesaling

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google