งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Electronic Business Model โมเดลของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์เมทินี อาดัม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Electronic Business Model โมเดลของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์เมทินี อาดัม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Electronic Business Model โมเดลของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์เมทินี อาดัม

2 Electronic Business Model • รูปแบบหรือโมเดลของธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส์ – การจำแนกรูปแบบโดยใช้เกณฑ์ของประเภทของ ผู้ซื้อและผู้ขาย – การจำแนกรูปแบบโดยใช้เกณฑ์ตัวผลิตภัณฑ์ ตัวแทนจำหน่าย และกระบวนการในการจำหน่าย สินค้าและบริการ – การจำแนกรูปแบบโดยการใช้เกณฑ์ในการแบ่ง ประเภทจากตัวสินค้าและบริการ – เกณฑ์การแบ่งโดยใช้ประเภทของรายได้ที่ธุรกิจ นั้นจะได้รับ

3 การจำแนกรูปแบบโดยใช้เกณฑ์ของ ประเภทของผู้ซื้อและผู้ขาย

4 Customer •Customer to Customer: C2C เช่น eBay, Loot.com •Customer to Business: C2B เช่น priceline •Customer to Government : C2G

5 Business •Business to Customer: B2C เช่น www.amazon.com www.amazon.com •Business to Business: B2B เช่น www.cisco.com www.cisco.com •Business to Government: B2G

6 Government •Government to Business : G2B •Government to Customer : G2C •Government to Government : G2G

7 การจำแนกรูปแบบโดยใช้เกณฑ์ตัว ผลิตภัณฑ์ ตัวแทนจำหน่าย และ กระบวนการในการจำหน่ายสินค้าและ บริการ

8 การจำแนกรูปแบบโดยการใช้เกณฑ์ในการ แบ่งประเภท จากตัวสินค้าและบริการ

9 •Physical Goods –E-Commerce –E-Retailing •Financial Services –E-Banking –E-Investment –E-Insurance

10 การจำแนกรูปแบบโดยการใช้เกณฑ์ในการ แบ่งประเภท จากตัวสินค้าและบริการ •Leisure –E-Entertainment and Recreation –E-Travel •Information Services –E-Publishing –E-Services

11 การจำแนกรูปแบบโดยการใช้เกณฑ์ในการ แบ่งประเภท จากตัวสินค้าและบริการ •Personal Services –E-Education & Training –E-Health / Care Services •Uncategorized –E-Community –E-Government

12 เกณฑ์การแบ่งโดยใช้ประเภทของ รายได้ที่ธุรกิจนั้นจะได้รับ • ธุรกิจที่หารายได้จากค่าสมาชิก • ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน • ธุรกิจค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ • ธุรกิจที่หารายได้จากโฆษณา • บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ • ธุรกิจตลาดประมูลออนไลน์ • ธุรกิจตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ • ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่ม Productivity

13 ธุรกิจที่หารายได้จากค่า สมาชิก

14 ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

15 ธุรกิจค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์

16 ธุรกิจที่หารายได้จากโฆษณา

17 บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

18 ธุรกิจตลาดประมูลออนไลน์

19

20 ธุรกิจตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

21

22 ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่ม Productivity

23

24

25


ดาวน์โหลด ppt Electronic Business Model โมเดลของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์เมทินี อาดัม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google