งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคเลือดจางธาลัสซี เมีย ภัยแอบแฝงที่แก้ได้ นพ. พิชิต เจริญกุล กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ โครงการให้ความรู้สู่ประชาชน โครงการ สายใยรักรพ. สระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคเลือดจางธาลัสซี เมีย ภัยแอบแฝงที่แก้ได้ นพ. พิชิต เจริญกุล กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ โครงการให้ความรู้สู่ประชาชน โครงการ สายใยรักรพ. สระบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคเลือดจางธาลัสซี เมีย ภัยแอบแฝงที่แก้ได้ นพ. พิชิต เจริญกุล กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ โครงการให้ความรู้สู่ประชาชน โครงการ สายใยรักรพ. สระบุรี (VCD ประกอบ - เลือดจางธาลัสซีเมีย เพชฌฆาตเงียบทางพันธุกรรม )

2 โรคเลือดจางธาลัสซี เมียแบ่งได้  ชนิดรุนแรงมาก ทำให้ ทารกตาย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์  ชนิดที่ทำให้ผู้ป่วยซีด มากต้องได้ รับเลือดประจำ  บางชนิดแทบไม่มี อาการผิดปกติ เพียงซีดเล็กน้อย

3 Homo  -Thal  -Thal/Hb E Hb Bart’s โรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงในประเทศไทย ที่เป็นเป้าหมายในการป้องกัน และควบคุมโรค

4 ชนิดของ โรคธาลัสซีเมีย ที่พบบ่อยใน ประเทศไทย จำนวน คลอดต่อปี จำนวนที่มีชีวิต อยู่ทั้งหมด 1. โรคทารกบวม น้ำชนิดมี ฮีโมโกลบิน บาร์ทส์ 6250 2. ฮีโมโกลบิน เอ็ช 6,250375,000* 3. ธาลัสซีเมีย เมเจอร์ ( โฮโม ซัยกัสบีตาธาลัส ซีเมีย ) 6256,250 4. บีตาธาลัสซี เมีย ฮีโมโกลบิน อี 3,25065,000 รวม 10,750446,250

5 ประมาณโอกาสของการมีบุตรเป็นโรคชนิดรุนแรง ชนิดใดชนิดหนึ่งตามกฎของเมนเดล ของคู่สมรสเสี่ยง ต่อการเกิด 800,000 คน ประมาณโอกาสของการมีบุตรเป็นโรคชนิดรุนแรง ชนิดใดชนิดหนึ่งตามกฎของเมนเดล ของคู่สมรสเสี่ยง ต่อการเกิด 800,000 คน โรคธาลัสซีเมียคู่เสี่ยง (ต่อปี) Birth (Per year) โฮโมซัยกัสบีตาธาลัสซี เมีย 827207 บีตาธาลัสซีเมีย ฮีโมโกลบินอี 12,8533,213 ฮีโมโกลบินบาร์ทส์ 3,333833 Total17,0124,253

6 ประมาณค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยแต่ละชนิด ตลอดอายุขัยเฉลี่ย ชนิดผู้ป่วย จำนวน ผู้ป่วยรายใหม่ (ราย/ปี) ค่ารักษา ตลอดอายุขัย (บาท) อายุขัย โดยเฉลี่ย (ปี) โฮโมซัยกัส บีตาธาลัสซีเมีย 207 1,260,000 X 207 = 260,820,000 10 บีตาธาลัสซีเมีย ฮีโมโกลบินอี 3,213 6,600,000 X 3,213 = 21,205,800,000 30 ฮีโมโกลบินบาร์ทส์ 833 25,000 X 833 = 20,825,000 0 รวม4,25321,487,445,000

7 Homo  -Thal  -Thal/Hb E Hb Bart’s โรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงในประเทศไทย ที่เป็นเป้าหมายในการป้องกัน และควบคุมโรค

8

9

10

11 การเกิดโรคเลือดจาง ธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง

12 กรรมพันธุ์ธาลัสซีเมีย ชนิดอัลฟ่า กรรมพันธุ์ธาลัสซีเมีย ชนิดเบต้า กรรมพันธุ์ธาลัสซีเมีย ชนิดอี การมีกรรมพันธุ์แฝง = เป็นพาหะ

13 ปัจจุบันพบว่าในประเทศไทย มีผู้เป็นพาหะโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย หรือ มี กรรมพันธุ์แฝงประมาณ 20 ล้านคน * ถ้ามีประชากรทั้งหมด 60 ล้านคน * คนเดินมา 10 คน ก็จะมีคนที่เป็นพาหะ 3 คน * คนที่เป็นพาหะ ไม่ป่วย ดูหน้าตาก็ไม่รู้ว่าเป็น พาหะ = ดูเหมือนปกติ

14 ลูกของคุณมีโอกาสเสี่ยงแค่ไหนต่อ การเป็น โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย

15

16 เลือกคู่ เลือกครรภ์ เลือกคลอด ปลอดธาลัสซีเมีย เลือกคู่ เลือกครรภ์ เลือกคลอด ปลอดธาลัสซีเมีย

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


ดาวน์โหลด ppt โรคเลือดจางธาลัสซี เมีย ภัยแอบแฝงที่แก้ได้ นพ. พิชิต เจริญกุล กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ โครงการให้ความรู้สู่ประชาชน โครงการ สายใยรักรพ. สระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google