งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Kulachatr C. Na Ayudhya Knowledge Management ; KM Artificial Intelligence ; AI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Kulachatr C. Na Ayudhya Knowledge Management ; KM Artificial Intelligence ; AI."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Kulachatr C. Na Ayudhya Knowledge Management ; KM Artificial Intelligence ; AI

2 Kulachatr C. Na Ayudhya Knowledge Management การบริหารความรู้ในองค์กร หัวใจของธุรกิจที่พึ่งพาระบบสารสนเทศ ใช้ความรู้ เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจโดยผลิตสินค้าหรือ บริการที่มีนวัตกรรมหรือต้นทุนต่ำกว่าคู่แข่ง ทรัพย์สินทางปัญญามีความสำคัญต่อการ ได้เปรียบในการแข่งขันและสร้างความอยู่รอดได้ มากกว่าทรัพย์สินอื่นๆขององค์กร การบริหารความรู้ในองค์กร หัวใจของธุรกิจที่พึ่งพาระบบสารสนเทศ ใช้ความรู้ เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจโดยผลิตสินค้าหรือ บริการที่มีนวัตกรรมหรือต้นทุนต่ำกว่าคู่แข่ง ทรัพย์สินทางปัญญามีความสำคัญต่อการ ได้เปรียบในการแข่งขันและสร้างความอยู่รอดได้ มากกว่าทรัพย์สินอื่นๆขององค์กร

3 Kulachatr C. Na Ayudhya Knowledge Management ความรู้จึงกลายเป็นเครื่องมือหรือกลยุทธ์สำคัญใน การบริหารกิจการสมัยใหม่ในยุคดิจิตอล องค์กรที่มีความรู้ ความสามารถจะมีประสิทธิภาพ ในการทำงานมากกว่าขึ้นกว่าเดิม จึงควรเพิ่มพูนความรู้ให้แก่องค์กรผ่านกลไกการ เรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น กระบวนการลอง ผิดลองถูก กระบวนการวิจัย การรวบรวมความรู้ จากสื่อดิจิตอลหรืออินเทอร์เนต ฯลฯ ความรู้จึงกลายเป็นเครื่องมือหรือกลยุทธ์สำคัญใน การบริหารกิจการสมัยใหม่ในยุคดิจิตอล องค์กรที่มีความรู้ ความสามารถจะมีประสิทธิภาพ ในการทำงานมากกว่าขึ้นกว่าเดิม จึงควรเพิ่มพูนความรู้ให้แก่องค์กรผ่านกลไกการ เรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น กระบวนการลอง ผิดลองถูก กระบวนการวิจัย การรวบรวมความรู้ จากสื่อดิจิตอลหรืออินเทอร์เนต ฯลฯ

4 Kulachatr C. Na Ayudhya Knowledge Management Definition “กระบวนการที่องค์กรพัฒนาขึ้นมาเพื่อนำมา สร้าง รวบรวม เก็บรักษา บำรุงรักษา และเผยแพร่ความรู้ ขององค์กร” (Laudon and Laudon,2002) โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือหลักในการบริหาร ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ บางองค์กรขาดกระบวนการบริหารที่ดี ทั้งๆที่มีความรู้อยู่ อย่างมากมาย,So…กระบวนการบริหารความรู้ที่ดี คือ กระบวนการเก็บรวบรวมความรู้ (Capture & Codifying Process) กระบวนการแจกจ่ายความรู้ (Distribute & Share of Knowledge) “กระบวนการที่องค์กรพัฒนาขึ้นมาเพื่อนำมา สร้าง รวบรวม เก็บรักษา บำรุงรักษา และเผยแพร่ความรู้ ขององค์กร” (Laudon and Laudon,2002) โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือหลักในการบริหาร ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ บางองค์กรขาดกระบวนการบริหารที่ดี ทั้งๆที่มีความรู้อยู่ อย่างมากมาย,So…กระบวนการบริหารความรู้ที่ดี คือ กระบวนการเก็บรวบรวมความรู้ (Capture & Codifying Process) กระบวนการแจกจ่ายความรู้ (Distribute & Share of Knowledge)

5 Kulachatr C. Na Ayudhya Knowledge based Economy "สู้ด้วยสมอง” "ความมั่งคั่งใหม่ของโลก สร้างขึ้นจาก ความรู้….แต่ประชากรส่วนใหญ่ของโลก ยังคงทำงานใน ธุรกิจหรือบากบั่นกับการผลิต ประกอบ หรือขายโภคภัณฑ์ … ดังนั้นช่องว่างระหว่างผู้ที่รู้จักเทคโนโลยีกับผู้ไม่รู้จึง ขยายตัว อย่างง่ายดาย เมื่อการวิจัยและพัฒนาไปเร็วขึ้น" "ในขณะที่ 3 อันดับแรกของบริษัทที่ร่ำรวยที่สุดในสหรัฐ เป็นธุรกิจซอฟท์แวร์ทั้งสิ้น ซึ่งที่หนึ่งในนั้นจะเป็นใครไป ไม่ได้ นอกจาก บิลเกตต์ ประธานไมโครซอฟท์ และตามมา ด้วยอันดับที่ 6 นายไมเคิล เดลล์ เจ้าของ Dell.com ผู้ผลิต ฮาร์ดแวร์ซัพพลายเชนคอมพิวเตอร์อันโด่งดัง ทั้งหลาย เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทำธุรกิจบน “ฐานแห่งความรู้ทั้งสิ้น" "สู้ด้วยสมอง” "ความมั่งคั่งใหม่ของโลก สร้างขึ้นจาก ความรู้….แต่ประชากรส่วนใหญ่ของโลก ยังคงทำงานใน ธุรกิจหรือบากบั่นกับการผลิต ประกอบ หรือขายโภคภัณฑ์ … ดังนั้นช่องว่างระหว่างผู้ที่รู้จักเทคโนโลยีกับผู้ไม่รู้จึง ขยายตัว อย่างง่ายดาย เมื่อการวิจัยและพัฒนาไปเร็วขึ้น" "ในขณะที่ 3 อันดับแรกของบริษัทที่ร่ำรวยที่สุดในสหรัฐ เป็นธุรกิจซอฟท์แวร์ทั้งสิ้น ซึ่งที่หนึ่งในนั้นจะเป็นใครไป ไม่ได้ นอกจาก บิลเกตต์ ประธานไมโครซอฟท์ และตามมา ด้วยอันดับที่ 6 นายไมเคิล เดลล์ เจ้าของ Dell.com ผู้ผลิต ฮาร์ดแวร์ซัพพลายเชนคอมพิวเตอร์อันโด่งดัง ทั้งหลาย เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทำธุรกิจบน “ฐานแห่งความรู้ทั้งสิ้น"

6 Kulachatr C. Na Ayudhya "บริษัทที่ขยายตัวเร็วที่สุดทั้งในโลกนี้ มักเป็นพวกที่ขายความคิด ไม่ใช่บริษัทที่มีสินทรัพย์มากที่สุด" "ในปี 1965 สิงคโปร์เป็นเกาะเล็กๆ ยากจนและโดดเดี่ยว ไม่ได้เป็น ประเทศด้วยซ้ำก่อนปี 1965 สิงคโปร์ไม่มีทางเลือก นอกจากให้ การศึกษากับประชาชนของตน ปฏิรูปรัฐบาลและสั่งสมความรู้ ก้ม หน้าก้มตาทำงานซึ่งประเทศนี้ก็ทำได้ ภายใต้การนำของ…ลี กวนยู" ในปี 1999 ชาวสิงคโปร์รวยกว่าชาวอังกฤษ 2 % มาเลเซียเขี่ยสิงคโปร์ ออกในปี 1965 แต่มาวันนี้ มาเลเซียมีความมั่งคั่งต่อคนเป็นอันดับ ที่ 82 ของโลก และมีเงินสำรองระหว่างประเทศต่อคน U$ 1,182 สิงคโปร์มีความมั่งคั่งต่อคนเป็นอันดับที่ 9 ของโลก และมีเงิน สำรองระหว่างประเทศต่อคน U$ 23,415 ดัดแปลงจากหนังสือที่อยากให้ลูกศิษย์ทุกคนอ่าน และ รัฐมนตรีทุก คนในรัฐบาลนี้ก็ถูกนายกสั่งให้อ่านทุกคนเช่นกัน As the Future Catches You Juan Enriquez As the Future Catches You : Nation Book (ฉบับแปล) "บริษัทที่ขยายตัวเร็วที่สุดทั้งในโลกนี้ มักเป็นพวกที่ขายความคิด ไม่ใช่บริษัทที่มีสินทรัพย์มากที่สุด" "ในปี 1965 สิงคโปร์เป็นเกาะเล็กๆ ยากจนและโดดเดี่ยว ไม่ได้เป็น ประเทศด้วยซ้ำก่อนปี 1965 สิงคโปร์ไม่มีทางเลือก นอกจากให้ การศึกษากับประชาชนของตน ปฏิรูปรัฐบาลและสั่งสมความรู้ ก้ม หน้าก้มตาทำงานซึ่งประเทศนี้ก็ทำได้ ภายใต้การนำของ…ลี กวนยู" ในปี 1999 ชาวสิงคโปร์รวยกว่าชาวอังกฤษ 2 % มาเลเซียเขี่ยสิงคโปร์ ออกในปี 1965 แต่มาวันนี้ มาเลเซียมีความมั่งคั่งต่อคนเป็นอันดับ ที่ 82 ของโลก และมีเงินสำรองระหว่างประเทศต่อคน U$ 1,182 สิงคโปร์มีความมั่งคั่งต่อคนเป็นอันดับที่ 9 ของโลก และมีเงิน สำรองระหว่างประเทศต่อคน U$ 23,415 ดัดแปลงจากหนังสือที่อยากให้ลูกศิษย์ทุกคนอ่าน และ รัฐมนตรีทุก คนในรัฐบาลนี้ก็ถูกนายกสั่งให้อ่านทุกคนเช่นกัน As the Future Catches You Juan Enriquez As the Future Catches You : Nation Book (ฉบับแปล)

7 Kulachatr C. Na Ayudhya Knowledge Work System ;KWS ระบบงานภูมิปัญญา (KWS) ระบบที่อำนวยความสะดวกในการไหลเวียนข้อมูล ข่าวสารภายในองค์กร ทำให้องค์กรมีความเข้าใจและ ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบงานองค์กร ระบบเครือข่ายภายใน ภายนอกองค์กร ระบบฐานข้อมูล ระบบเหมืองข้อมูล โปรแกรมประยุกต์สำหรับการสื่อสารระหว่างกัน (Chatting Program ;MSN,ICQ or Lotus Note) องค์กรที่มีการใช้ IT เพื่อการบริหารข้อมูลข่าวสาร เหล่านี้ จึงนิยมเรียกว่า องค์กรดิจิตอล (Digital Firm) ระบบงานภูมิปัญญา (KWS) ระบบที่อำนวยความสะดวกในการไหลเวียนข้อมูล ข่าวสารภายในองค์กร ทำให้องค์กรมีความเข้าใจและ ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบงานองค์กร ระบบเครือข่ายภายใน ภายนอกองค์กร ระบบฐานข้อมูล ระบบเหมืองข้อมูล โปรแกรมประยุกต์สำหรับการสื่อสารระหว่างกัน (Chatting Program ;MSN,ICQ or Lotus Note) องค์กรที่มีการใช้ IT เพื่อการบริหารข้อมูลข่าวสาร เหล่านี้ จึงนิยมเรียกว่า องค์กรดิจิตอล (Digital Firm)

8 Kulachatr C. Na Ayudhya Knowledge Work System ;KWS ลักษณะของฐานความรู้ในองค์กร ความรู้ภายในองค์กรที่มีโครงสร้าง เช่น คู่มือการใช้งาน (manual),รายงานการวิจัย ความรู้ภายนอกองค์กร เช่น ข้อมูลคู่แข่ง สภาวะตลาด อัตราดอกเบี้ย ความรู้โดยนัย (Tactic Knowledge) เป็นความรู้ที่ไม่มีโครงสร้าง ไม่มีการบันทึกไว้ เป็นลายลักษณ์อักษร รู้เองได้โดยนัย ลักษณะของฐานความรู้ในองค์กร ความรู้ภายในองค์กรที่มีโครงสร้าง เช่น คู่มือการใช้งาน (manual),รายงานการวิจัย ความรู้ภายนอกองค์กร เช่น ข้อมูลคู่แข่ง สภาวะตลาด อัตราดอกเบี้ย ความรู้โดยนัย (Tactic Knowledge) เป็นความรู้ที่ไม่มีโครงสร้าง ไม่มีการบันทึกไว้ เป็นลายลักษณ์อักษร รู้เองได้โดยนัย

9 Kulachatr C. Na Ayudhya IT Infrastructure for Knowledge Management แบ่งปั น ความรู้ สร้าง ความรู้ เก็บรวบรวม และสร้างรหัส ความรู้ใหม่ กระจา ย ความรู้ การประสานงาน ระหว่างกลุ่ม และระบบ สนับสนุน ระบบแลน อินทราเนต ระบบ ปัญญาประดิษฐ์ - ระบบ ผู้เชี่ยวชาญ ระบบงาน สำนักงาน - ระบบการ ไหลเวียน ข่าวสาร - ระบบงาน เอกสาร - การพิมพ์ เอกสาร - ปฏิทิน อิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานที่ ต้องการใช้ ความรู้ - คอมพิวเตอร์ ช่วยออกแบบ - ระบบงาน เสมือนจริง เครือข่ าย ฐานข้อ มูล หน่วย ประมวล ผล ซอฟท์ แวร์ อินเทอร์ เนต Laudon, Laudon,2002

10 Kulachatr C. Na Ayudhya Knowledge Work System ;EX ตัวอย่างระบบงานภูมิปัญญา CAD/CAM ช่วยในงานการออกแบบทางอุตสาหกรรม Virtual Reality System ช่วยสร้างรูปภาพกราฟฟิกเสมือนจริง Investment Workstation เครื่องมือช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน ตัวอย่างระบบงานภูมิปัญญา CAD/CAM ช่วยในงานการออกแบบทางอุตสาหกรรม Virtual Reality System ช่วยสร้างรูปภาพกราฟฟิกเสมือนจริง Investment Workstation เครื่องมือช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน

11 Kulachatr C. Na Ayudhya Artificial Intelligence ; AI ระบบปัญญาประดิษฐ์ Kulachatr Chatrakul Na Ayudhya

12 Kulachatr C. Na Ayudhya Artificial Intelligence ; AI Is behavior by a machine that, if performed by a human being ความพยายามในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มี พฤติกรรมเลียนแบบมนุษย์และเข้าใจภาษามนุษย์ Is concerned with two basic ideas : It involves studying the thought process of humans (Intelligence term) It deals with representing these process via machines (such as computer /robot) Is behavior by a machine that, if performed by a human being ความพยายามในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มี พฤติกรรมเลียนแบบมนุษย์และเข้าใจภาษามนุษย์ Is concerned with two basic ideas : It involves studying the thought process of humans (Intelligence term) It deals with representing these process via machines (such as computer /robot)

13 Kulachatr C. Na Ayudhya Artificial Intelligence ; AI AI’s Characteristics มีความสามารถเข้าใจภาษามนุษย์ (Linguistics) มีการประสานงานระหว่างส่วนต่างๆได้ (Robotics) ตอบสนองได้ด้วยพฤติกรรม (มองเห็น,ได้ยิน,ออกเสียงได้) เลียนแบบความเชี่ยวชาญและการตัดสินใจของมนุษย์ได้ (Expert System & Decision making) มีความสามารถทางตรรกะและมีเหตุผล (Logic & Rational System) AI’s Characteristics มีความสามารถเข้าใจภาษามนุษย์ (Linguistics) มีการประสานงานระหว่างส่วนต่างๆได้ (Robotics) ตอบสนองได้ด้วยพฤติกรรม (มองเห็น,ได้ยิน,ออกเสียงได้) เลียนแบบความเชี่ยวชาญและการตัดสินใจของมนุษย์ได้ (Expert System & Decision making) มีความสามารถทางตรรกะและมีเหตุผล (Logic & Rational System)

14 Kulachatr C. Na Ayudhya Artificial Intelligence Natural Language Robotics Perceptive System Expert System Intelligence Machine Natural Language ; ภาษามนุษย์ Robotics ; การประสานงานส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน Perceptive System ; การรับรู้และตอบสนอง Expert System ; มีความเชี่ยวชาญและตัดสินใจได้ Intelligence Machine ; เครื่องจักรที่ชาญฉลาด Artificial Intelligence ; AI

15 Kulachatr C. Na Ayudhya ประโยชน์ของระบบปัญญาประดิษฐ์ในเชิงธุรกิจ ช่วยเหลือกิจการงานที่เสี่ยงภัยอันตรายแต่ต้องการ ความสามารถของเครื่องจักรที่มีสติปัญญาชั้นสูง ให้คำปรึกษาในช่วงเวลาคับขันที่มนุษย์อาจประสบปัญหา ในการตัดสินใจ ช่วยเหลือมนุษย์ในงานซ้ำซากจำเจและน่าเบื่อหน่าย ช่วยเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสำหรับงานเฉพาะด้านที่มี ปริมาณมาก หรือมีความซับซ้อนมากเกินไปสำหรับมนุษย์ หรือต้องการให้งานนั้นเสร็จในเวลาอันสั้น Artificial Intelligence ; AI

16 Kulachatr C. Na Ayudhya AI Example ระบบการเรียนรู้พฤติกรรมลูกค้าที่มีเครดิตดีของบริษัท VISA Income Debt Age Payment Record Knowledge Based Inferencing Engine Computer/robot Input Layer Output Layer Good Credit Bad Credit Learning Process


ดาวน์โหลด ppt Kulachatr C. Na Ayudhya Knowledge Management ; KM Artificial Intelligence ; AI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google