งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 10 แผนโปรแกรมการสื่อสาร การตลาด แบบบูรณาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 10 แผนโปรแกรมการสื่อสาร การตลาด แบบบูรณาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 10 แผนโปรแกรมการสื่อสาร การตลาด แบบบูรณาการ

2 องค์ประกอบของแผนโปรแกรมไอเอ็มซี 1.Executive Summary 2. Situational Analysis 2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจำหน่าย 2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า 2.5 ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่ง 2.6 ข้อมูลเกี่ยวสภาพแวดล้อมมหาภาคที่ส่งผล กระทบต่อสินค้าของบริษัท 3. Objective Setting

3 3.1 การสร้างการรับรู้ 3.2 การสร้างภาพลักษณ์ใจตรา สินค้าหรือบริษัท 3.3 การเพิ่มยอดขาย 3.4 การเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อ หรือใช้สินค้า

4 4.Strategic Decision-making 5.Operational Decision – Making 6.Campaign Management 1.Men 2.Money 3.Minuted 7.Campaign Evaluation 1.Efficiency 2.Effectiveness


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 10 แผนโปรแกรมการสื่อสาร การตลาด แบบบูรณาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google