งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนโปรแกรมการสื่อสารการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนโปรแกรมการสื่อสารการตลาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนโปรแกรมการสื่อสารการตลาด
บทที่ 10 แผนโปรแกรมการสื่อสารการตลาด แบบบูรณาการ

2 องค์ประกอบของแผนโปรแกรมไอเอ็มซี
Executive Summary Situational Analysis 2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจำหน่าย 2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า 2.5 ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่ง 2.6 ข้อมูลเกี่ยวสภาพแวดล้อมมหาภาคที่ส่งผลกระทบต่อสินค้าของบริษัท Objective Setting

3 3.1 การสร้างการรับรู้ 3.2 การสร้างภาพลักษณ์ใจตราสินค้าหรือบริษัท 3.3 การเพิ่มยอดขาย 3.4 การเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อหรือใช้สินค้า

4 Strategic Decision-making
Operational Decision – Making Campaign Management 1.Men 2.Money 3.Minuted Campaign Evaluation Efficiency Effectiveness


ดาวน์โหลด ppt แผนโปรแกรมการสื่อสารการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google