งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chaophaya Foundry C H บริษัท เจ้าพระยาฟาวน์ดรี จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chaophaya Foundry C H บริษัท เจ้าพระยาฟาวน์ดรี จำกัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chaophaya Foundry C H บริษัท เจ้าพระยาฟาวน์ดรี จำกัด
CHAOPHAYA FOUNDRY CO., LTD.

2 บริษัท เจ้าพระยาฟาวน์ดรี จำกัด
บริษัท เจ้าพระยาฟาวน์ดรี จำกัด เป็นโรงงานอุสาหกรรมงานหล่อโลหะ ที่เปิดให้บริการทางด้านงานหล่อโลหะในประเทศไทยเป็นเวลาตลอด 31 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ โดยบริษัท เจ้าพระยาฟาวน์ดรี ได้ให้บริการงานหล่อในกลุ่มของ Brass และ Bronze โดยใช้กระบวนการทำแบบหล่อด้วยวิธี Shell Mold Casting , Dry Sand Casting และยังได้นำเอาเทคโนโลยีด้าน 3D Sand Printing มาใช้ในงานหล่อที่มีรูปร่างซับซ้อนอีกด้วย

3 บริษัท เจ้าพระยาฟาวน์ดรี จำกัด ให้บริการงานหล่อโลหะอะไรบ้าง…
Name ASTM JIS DIN Brass Casting C85700 YBsC3 AuZn37Pb Bronze Casting C90300 BC2 CAC402 C90500 BC3 CAC403 C90600 BC6 CAC406 C92200 BC7 CAC407 phosphorus Bronze Casting C90700 PBC2B CuSn12 Lead Bronze Casting C93700 LBC3 CuPb10Sn Aluminum Bronze C95400 ALBC2 CuAl9Ni C95800 ALBC3 CuAl10Ni C95700 ALBC4 -

4 บริษัท เจ้าพระยาฟาวน์ดรี จำกัด ทำแบบหล่ออะไรบ้าง…
บริษัท เจ้าพระยาฟาวน์ดรี จำกัด ทำแบบหล่ออะไรบ้าง… Dry Sand Casting โดยใช้ น้ำกาว หรือ น้ำแก้ว (โซเดียมซิลิเกต) เป็นตัวประสาท และใช้ Co2 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา 3D Sand Mold Printing Shell Mold Casting

5 เตาหลอมมีความสามารถในการผลิตเท่าไรต่อครั้ง…
บริษัท เจ้าพระยาฟาวน์ดรี ใช้เตาหลอมแบบ Crucible โดยใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงในการให้ความร้อน โดยความสามารถในการผลิตน้ำโลหะอยู่ที่ 1800 Kg

6 ลูกค้าหลักๆ ของ บริษัท เจ้าพระยาฟาวน์ดรี จำกัด

7 ข้อแตกต่างระหว่างการทำแบบหล่อ
การทำแบบหล่อโดยวิธีทั่วไป -ปกติเราจะทำแบบหล่อโดยใช้ Pattern ในการทำแบบหล่อ อาทิ เช่น ไม้,พลาสติก,โลหะ,โฟม -การทำแบบหล่อหรือ Pattern ที่มีลักษณะซับซ้อนจะทำได้ยาก -เวลาในการทำแบบหล่อ หรือ Pattern จะใช้เวลานาน -ขนาดของแบบหล่อหรือ Pattern ที่ได้อาจมีความคลาดเคลื่อน (Dry Sand Casting) (Green Sand Casting) การทำแบบหล่อโดยไม่ใช้แม่พิมพ์ -ทำแบบหล่อจะใช้ไฟล์ 3D CAD File ในการทำแบบหล่อ -สามารถทำแบบหล่อที่มีรูปร่างยากๆหรือซับซ้อนได้ -เวลาในการทำแบบหล่อหรือ Pattern ใช้เวลาไม่นาน -แบบหล่อ หรือ Pattern ที่ได้มีขนาดและรูปร่างที่แน่นนอน (3D Sand Mold Printing) (3D Sand Mold Printing)


ดาวน์โหลด ppt Chaophaya Foundry C H บริษัท เจ้าพระยาฟาวน์ดรี จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google