งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chaophaya Foundry. บริษัท เจ้าพระยาฟาวน์ดรี จำกัด บริษัท เจ้าพระยาฟาวน์ดรี จำกัด เป็นโรงงานอุสาหกรรมงานหล่อโลหะ ที่เปิดให้บริการ ทางด้านงานหล่อโลหะในประเทศไทยเป็นเวลาตลอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chaophaya Foundry. บริษัท เจ้าพระยาฟาวน์ดรี จำกัด บริษัท เจ้าพระยาฟาวน์ดรี จำกัด เป็นโรงงานอุสาหกรรมงานหล่อโลหะ ที่เปิดให้บริการ ทางด้านงานหล่อโลหะในประเทศไทยเป็นเวลาตลอด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chaophaya Foundry

2 บริษัท เจ้าพระยาฟาวน์ดรี จำกัด บริษัท เจ้าพระยาฟาวน์ดรี จำกัด เป็นโรงงานอุสาหกรรมงานหล่อโลหะ ที่เปิดให้บริการ ทางด้านงานหล่อโลหะในประเทศไทยเป็นเวลาตลอด 31 ปี ตั้งแต่ปี พ. ศ. 25 26 โดยบริษัท เจ้าพระยาฟาวน์ดรี ได้ให้บริการงานหล่อในกลุ่มของ Brass และ Bronze โดยใช้ กระบวนการทำแบบหล่อด้วยวิธี Shell Mold Casting, Dry Sand Casting และยังได้นำเอา เทคโนโลยีด้าน 3D Sand Printing มาใช้ในงานหล่อที่มีรูปร่างซับซ้อนอีกด้วย

3 บริษัท เจ้าพระยาฟาวน์ดรี จำกัด ให้บริการงานหล่อโลหะอะไรบ้าง …

4 บริษัท เจ้าพระยาฟาวน์ดรี จำกัด ทำแบบหล่อ อะไรบ้าง … Shell Mold Casting Dry Sand Casting โดยใช้ น้ำกาว หรือ น้ำแก้ว ( โซเดียมซิลิเกต ) เป็นตัว ประสาท และใช้ Co 2 เป็นตัวเร่ง ปฏิกิริยา 3D Sand Mold Printing

5 เตาหลอมมีความสามารถในการผลิตเท่าไร ต่อครั้ง … บริษัท เจ้าพระยาฟาวน์ดรี ใช้เตาหลอมแบบ Crucible โดยใช้ก๊าซเป็น เชื้อเพลิงในการให้ความร้อน โดยความสามารถในการผลิตน้ำโลหะอยู่ที่ 1800 Kg

6 ลูกค้าหลักๆ ของ บริษัท เจ้าพระยาฟาวน์ดรี จำกัด

7 ข้อแตกต่างระหว่างการทำแบบหล่อ การทำแบบหล่อโดยวิธี ทั่วไป - ปกติเราจะทำแบบหล่อโดยใช้ Pattern ในการทำ แบบหล่อ อาทิ เช่น ไม้, พลาสติก, โลหะ, โฟม - การทำแบบหล่อหรือ Pattern ที่มีลักษณะซับซ้อนจะ ทำได้ยาก - เวลาในการทำแบบหล่อ หรือ Pattern จะใช้เวลานาน - ขนาดของแบบหล่อหรือ Pattern ที่ได้อาจมีความ คลาดเคลื่อน (Dry Sand Casting) (Green Sand Casting) การทำแบบหล่อโดยไม่ใช้ แม่พิมพ์ - ทำแบบหล่อจะใช้ไฟล์ 3D CAD File ในการทำแบบ หล่อ - สามารถทำแบบหล่อที่มีรูปร่างยากๆหรือซับซ้อนได้ - เวลาในการทำแบบหล่อหรือ Pattern ใช้เวลาไม่นาน - แบบหล่อ หรือ Pattern ที่ได้มีขนาดและรูปร่างที่แน่น นอน (3D Sand Mold Printing) (3D Sand Mold Printing)


ดาวน์โหลด ppt Chaophaya Foundry. บริษัท เจ้าพระยาฟาวน์ดรี จำกัด บริษัท เจ้าพระยาฟาวน์ดรี จำกัด เป็นโรงงานอุสาหกรรมงานหล่อโลหะ ที่เปิดให้บริการ ทางด้านงานหล่อโลหะในประเทศไทยเป็นเวลาตลอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google