งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการ พิมพ์. การพิมพ์โดยทั่วไป แบ่งตาม กระบวนการพิมพ์ ได้ 4 ระบบใหญ่ๆ ดังนี้ 1. การพิมพ์ระบบแม่พิมพ์นูน ( Relief Printing ) 2. การพิมพ์ระบบแม่พิมพ์ร่องลึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการ พิมพ์. การพิมพ์โดยทั่วไป แบ่งตาม กระบวนการพิมพ์ ได้ 4 ระบบใหญ่ๆ ดังนี้ 1. การพิมพ์ระบบแม่พิมพ์นูน ( Relief Printing ) 2. การพิมพ์ระบบแม่พิมพ์ร่องลึก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการ พิมพ์

2 การพิมพ์โดยทั่วไป แบ่งตาม กระบวนการพิมพ์ ได้ 4 ระบบใหญ่ๆ ดังนี้ 1. การพิมพ์ระบบแม่พิมพ์นูน ( Relief Printing ) 2. การพิมพ์ระบบแม่พิมพ์ร่องลึก ( Intaglio Printing ) 3. การพิมพ์ระบบแม่พิมพ์พื้นราบ ( Planographic Printing ) 4. การพิมพ์ระบบแม่พิมพ์ฉลุ ( Zerigraphic Printing )

3 การพิมพ์ระบบพิมพ์นูน ( Relief Printing ) เป็นการพิมพ์ยุคเริ่มต้นของมนุษย์ ซึ่ง การพิมพ์หนังสือสมัยแรก ๆ ช่างพิมพ์ จำเป็นต้องใช้วิธีการแกะไม้ ( Wood Cut ) การสร้างแม่พิมพ์ หลักการของการพิมพ์ในระบบนี้ คือการ สร้างแม่พิมพ์ให้มีระดับ แตกต่างกันระหว่างตัวภาพพื้นแม่พิมพ์โดย ให้ตัวภาพ มีความสูงกว่าพื้น การสร้างภาพบนแม่พิมพ์ จำเป็นต้องให้ ภาพหรือตัวอักษร มีลักษณะเป็น ด้านกลับ ( Reverse ) ซึ่งถ่ายทอดให้ภาพบน ชิ้นงานพิมพ์มีลักษณะเป็น ด้านตรง การพิมพ์พื้นนูนที่นิยมใช้กันทั่วไป ได้แก่ การพิมพ์เลตเตอร์เพรส ( Letter Press) และการพิมพ์เฟลกโซกราฟี ( Flexography )

4 ภาพ : แม่พิมพ์ระบบการ พิมพ์นูน

5 การพิมพ์ระบบแม่พิมพ์ร่องลึก ( IntaglioPrinting) หลักการพิมพ์ระบบนี้ คือ ส่วนที่เป็น ภาพหรือตัวหนังสือ จะมีระดับลึกลงไป หมึกพิมพ์จะขังอยู่ในร่อง ลึกซึ่งเป็นตัวภาพ เมื่อนำกระดาษวางทาบบนแม่พิมพ์กระดาษ ก็จะซับหมึกเฉพาะ ส่วนที่เป็นตัวภาพหรือตัวอักษรขึ้นมาเท่านั้น การพิมพ์ระบบนี้ ได้นำมาเป็นแนวทาง ในการพิมพ์ที่ต้องการประณีต เช่น การ พิมพ์ธนบัตร แสตมป์ การพิมพ์จำลองงาน ทางศิลปะอย่างก้าวหน้าและแพร่หลาย ซึ่ง เรียกว่า การพิมพ์ในระบบกราวัวร์ ( Gravure )

6 ภาพ : แม่พิมพ์ระบบการ พิมพ์ร่องลึก

7 การพิมพ์ระบบแม่พิมพ์พื้นราบ ( Planographic Printing ) มีหลักการพิมพ์ซึ่งแตกต่างจากทั้งสองระบบ ที่กล่าวมา โดยแม่พิมพ์จะมีระดับเสมอหรือเท่ากัน หมดทั้งตัวภาพและพื้น แต่บริเวณตัวภาพจะมี ลักษณะเป็นไข เมื่อนำหมึกพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นไข ทาหรือกลิ้งบนแม่พิมพ์ หมึกจะติดเฉพาะบริเวณ ตัวภาพ แต่จะไม่ติดที่พื้น เมื่อนำกระดาษพิมพ์ วางทาบลงบนแม่พิมพ์หมึกพิมพ์ จะถ่ายทอดขึ้นมาติดบนกระดาษ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ทรงสั่งแท่นพิมพ์หนังสือเข้ามาใน ประเทศไทย และต่อมาได้ถูกพัฒนามาเป็นระบบ การพิมพ์ที่เรียกว่า ระบบออฟเซท ( Off Set ) ซึ่งนิยมใช้ในกิจการ พิมพ์อย่างแพร่หลาย ในปัจจุบัน เช่น งานพิมพ์หนังสือ ตำราเรียน พจนานุกรม นิตยสาร สารคดี วิชาการ

8 ภาพ : แม่พิมพ์ระบบการ พิมพ์พื้นราบ

9 การพิมพ์ระบบแม่พิมพ์ฉลุ ( SerigraphicPrinting ) การพิมพ์ระบบนี้มีกระบวนการพิมพ์ และการสร้างแม่พิมพ์ ที่แตกต่างจากการพิมพ์ทั้งสามระบบข้างต้น อย่างมาก โดยใช้แม่พิมพ์ จากวัสดุที่มีลักษณะเป็นฉาก ( Screen ) บาง ๆ และหมึกพิมพ์ สามารถ ทะลุ เช่น การใช้ผ้าไนล่อนขึงกับกรอบ ( Frame ) จากนั้นจะใช้วัสดุทึบ สำหรับปิดกั้นบนฉากนั้น เพื่อไม่ให้หมึก พิมพ์ผ่านไปในบริเวณที่ไม่ต้องการพิมพ์ โดยเปิดช่องว่างเฉพาะบริเวณที่ต้องการให้ เกิดภาพ หรือ ตัวหนังสือ เมื่อนำหมึกพิมพ์ มาปาดลงไปบนฉาก สีของหมึกพิมพ์จะทะลุ ฉากลงไปติดกับชิ้นงาน ( ซึ่งอาจเป็น กระดาษ, โลหะ, แก้ว, พลาสติก, ผ้า ฯลฯ ) เฉพาะส่วนที่เป็นรูปภาพหรือตัวอักษรอย่าง งดงาม

10 ภาพ : แม่พิมพ์ระบบการ พิมพ์ฉลุ


ดาวน์โหลด ppt ระบบการ พิมพ์. การพิมพ์โดยทั่วไป แบ่งตาม กระบวนการพิมพ์ ได้ 4 ระบบใหญ่ๆ ดังนี้ 1. การพิมพ์ระบบแม่พิมพ์นูน ( Relief Printing ) 2. การพิมพ์ระบบแม่พิมพ์ร่องลึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google