งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียดของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้า คัดเลือกเป็น ลูกจ้าง / พนักงานราชการ ดีเด่นของ ชย. ทร. ปี งป. ๕๒ ชื่อ นายฐิติพงษ์ ทัพยุทธ พงศ์ ตำแหน่ง จนท. วิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียดของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้า คัดเลือกเป็น ลูกจ้าง / พนักงานราชการ ดีเด่นของ ชย. ทร. ปี งป. ๕๒ ชื่อ นายฐิติพงษ์ ทัพยุทธ พงศ์ ตำแหน่ง จนท. วิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายละเอียดของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้า คัดเลือกเป็น ลูกจ้าง / พนักงานราชการ ดีเด่นของ ชย. ทร. ปี งป. ๕๒ ชื่อ นายฐิติพงษ์ ทัพยุทธ พงศ์ ตำแหน่ง จนท. วิจัย พัฒนาการช่าง เงินเดือน ๑๕๒๖๐.- บาท สังกัดหน่วย ชย. ทร. สังกัดกอง กวก. ชย. ทร. เบอร์โทรศัพท์ 55585 โทรมือถือ 081-8274684

2 ชีวิตครอบครัว ภรรยา........................................................... อาชีพ................................................. บุตร.................. คน ศึกษา................................. ที่.......................... ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................... เป็ น ของ เราเอง อาศั ย เช่ า โสด - ๓๕ / ๑๓๒ ซ. นาคนิวาส ๔๒ เขต ลาดพร้าว กทม. -- - รูปถ่ายกับ ครอบครัว

3 ลักษณะ นิสัย ( บรรยาย )................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ดื่ม สุรา เป็น ประจำ บางค รั้ง ไม่ดื่มเลย สูบ บุหรี่ วันละ....... ซอง บางค รั้ง ไม่สูบ ๑ เป็นคนผู้น้อย ชอบ ช่วยเหลือผู้อื่น

4 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ................................................................................................................................................................................................................................................................ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน.................................................................................................................................................................................................................................................................. การ ปฏิบัติงาน การ ลา กิจ........... ป่วย............. การมา ทำงาน เวลา............... พักผ่อน............ กลับ............... โดยพาหนะ.............. ภาพเพื่อน ร่วมงาน เป็นคนที่ไม่ชอบรออะไรนานถ้าเรา ทำได้ก็จะทำทันที เป็นคนที่รับผิดชอบในงานที่ทำ - ๑๕ ๐๗ ๐๐ ๑๖๐ ๐ มอเตอร์ ไซค์

5 ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน................................................................................................................................................................................................................................................................ ความสามารถพิเศษ................................................................................................................................ งานอดิเรก....................................................................................................... การช่วยเหลือสังคม, หรือทำความดีอื่นๆ................................................................................................................................ ภาพ ปฏิบัติงาน ดี ขับรถรับจ้าง


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียดของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้า คัดเลือกเป็น ลูกจ้าง / พนักงานราชการ ดีเด่นของ ชย. ทร. ปี งป. ๕๒ ชื่อ นายฐิติพงษ์ ทัพยุทธ พงศ์ ตำแหน่ง จนท. วิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google