งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียดของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้า คัดเลือกเป็น ลูกจ้าง / พนักงานราชการ ดีเด่นของ ชย. ทร. ปี งป. ๕๒ ชื่อ นายฐิติพงษ์ ทัพยุทธ พงศ์ ตำแหน่ง จนท. วิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียดของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้า คัดเลือกเป็น ลูกจ้าง / พนักงานราชการ ดีเด่นของ ชย. ทร. ปี งป. ๕๒ ชื่อ นายฐิติพงษ์ ทัพยุทธ พงศ์ ตำแหน่ง จนท. วิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายละเอียดของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้า คัดเลือกเป็น ลูกจ้าง / พนักงานราชการ ดีเด่นของ ชย. ทร. ปี งป. ๕๒ ชื่อ นายฐิติพงษ์ ทัพยุทธ พงศ์ ตำแหน่ง จนท. วิจัย พัฒนาการช่าง เงินเดือน ๑๕๒๖๐.- บาท สังกัดหน่วย ชย. ทร. สังกัดกอง กวก. ชย. ทร. เบอร์โทรศัพท์ โทรมือถือ

2 ชีวิตครอบครัว ภรรยา อาชีพ บุตร คน ศึกษา ที่ ที่อยู่ปัจจุบัน เป็ น ของ เราเอง อาศั ย เช่ า โสด - ๓๕ / ๑๓๒ ซ. นาคนิวาส ๔๒ เขต ลาดพร้าว กทม รูปถ่ายกับ ครอบครัว

3 ลักษณะ นิสัย ( บรรยาย ) ดื่ม สุรา เป็น ประจำ บางค รั้ง ไม่ดื่มเลย สูบ บุหรี่ วันละ ซอง บางค รั้ง ไม่สูบ ๑ เป็นคนผู้น้อย ชอบ ช่วยเหลือผู้อื่น

4 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การ ปฏิบัติงาน การ ลา กิจ ป่วย การมา ทำงาน เวลา พักผ่อน กลับ โดยพาหนะ ภาพเพื่อน ร่วมงาน เป็นคนที่ไม่ชอบรออะไรนานถ้าเรา ทำได้ก็จะทำทันที เป็นคนที่รับผิดชอบในงานที่ทำ - ๑๕ ๐๗ ๐๐ ๑๖๐ ๐ มอเตอร์ ไซค์

5 ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ความสามารถพิเศษ งานอดิเรก การช่วยเหลือสังคม, หรือทำความดีอื่นๆ ภาพ ปฏิบัติงาน ดี ขับรถรับจ้าง


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียดของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้า คัดเลือกเป็น ลูกจ้าง / พนักงานราชการ ดีเด่นของ ชย. ทร. ปี งป. ๕๒ ชื่อ นายฐิติพงษ์ ทัพยุทธ พงศ์ ตำแหน่ง จนท. วิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google