งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียดของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าคัดเลือกเป็น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียดของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าคัดเลือกเป็น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายละเอียดของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าคัดเลือกเป็น
ลูกจ้าง/พนักงานราชการ ดีเด่นของ ชย.ทร. ปี งป.๕๒ ชื่อ นายฐิติพงษ์ ทัพยุทธพงศ์ ตำแหน่ง จนท.วิจัยพัฒนาการช่าง เงินเดือน ๑๕๒๖๐.- บาท สังกัดหน่วย ชย.ทร. สังกัดกอง กวก.ชย.ทร. เบอร์โทรศัพท์ โทรมือถือ

2 ชีวิตครอบครัว โสด - ภรรยา อาชีพ - - - บุตร คน ศึกษา ที่ ศึกษา ที่ รูปถ่ายกับครอบครัว ๓๕/๑๓๒ ซ.นาคนิวาส ๔๒ เขตลาดพร้าว กทม. ที่อยู่ปัจจุบัน เป็น ของเราเอง อาศัย เช่า

3 ลักษณะนิสัย เป็นคนผู้น้อย ชอบช่วยเหลือผู้อื่น (บรรยาย) ดื่มสุรา เป็นประจำ บางครั้ง ไม่ดื่มเลย สูบบุหรี่ วันละ ซอง บางครั้ง ไม่สูบ

4 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นคนที่ไม่ชอบรออะไรนานถ้าเราทำได้ก็จะทำทันที ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เป็นคนที่รับผิดชอบในงานที่ทำ การปฏิบัติงาน - การลา กิจ ป่วย พักผ่อน ๐๗๐๐ ๑๖๐๐ มอเตอร์ไซค์ การมาทำงาน เวลา กลับ โดยพาหนะ ภาพเพื่อนร่วมงาน

5 ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ดี ความสามารถพิเศษ ขับรถรับจ้าง งานอดิเรก การช่วยเหลือสังคม , หรือทำความดีอื่นๆ ภาพปฏิบัติงาน


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียดของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าคัดเลือกเป็น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google